رای شماره 222 مورخ 1396/03/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 222

تاریخ دادنامه: 16/3/1396

کلاسه پرونده: 96/275

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا جلیله وند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 166331/ت54023ک-25/12/1395 کمیسیون لوایح ریاست جمهوری

گردش کار: 1- به موجب مصوبه شماره 166331/ت54023ک-25/12/1395 وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق استفاده از ملک پلاک ثبتی 2152/8 واقع در بخش 11 تهران، جماران، خیابان شهید حسینی کیا با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی نهاد ریاست جمهوری جهت تاسیس خانه موزه یادمان آیت ا... هاشمی رفسنجانی به مدت 99 سال به موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) واگذار شده است.

2- آقای غلامرضا جلیله وند زلیخایی، به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده است.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نبوده و ناظر بر حق استفاده از یک پلاک ثبتی خاص می‌باشد بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع