رای شماره 419 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 419

تاریخ دادنامه: 3/5/1396

کلاسه پرونده: 94/717

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فیروزه خادمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 شهرداری کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 شهرداری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، به استحضار می رسانم که مجتمع تجاری پرشین که در جوار ملک اینجانب و دیگر ساکنین ساختمان 24 واحدی مجتمع سیب احداث گردیده به صورت غیر قانونی با مجوز کمیته ترافیک استانی اقدام به امحاء (محو نمودن) یکی از ورودیهای پارکینگ مجتمع 24 واحدی اینجانب شده و بالغ بر 20 متر حریم روبروی خروجی پارکینگ ساختمان اینجانبان را تصرف نموده لذا با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور شهرسازی که به صراحت اعلام نموده طرح ارائه شده کمیته ترافیک استان برخلاف اصول شهرسازی می‌باشد درخواست ابطال طرح مورد شکایت را خواستارم همچنین درخواست توقف عملیات اجرایی نسبت به طرح مزبور را دارم. لذا درخواست الزام به جابه جایی اتاقک دستگاه تقلیل فشار و لغو مجوز نصب گاز صنعتی در مشاعات حریم ملک اینجانبان و فضای سبز را داریم. علیرغم اینکه زمین سمت چپ مجتمع تجاری پرشین و زمین پشت مجتمع تجاری پرشین از مایملک صاحب ملک به نام آقای مصطفی هاشمی می‌باشد. برخلاف اغنای وجدان تجاوز به حریم مجتمع 24 واحدی سیب نموده اهالی 24 واحدی مجتمع سیب از ریاست محترم تقاضای لغو طرح مربوطه را داریم جهت احقاق حق خویش و رفع تصرف غیر قانونی وی از طریق شهرداری و اداره کمیته فنی ترافیک استان البرز در حریم ملک اینجانب که جزء فضای نوار سبز محسوب می‌شود بماند که ایشان کمیته نوار سبز باغ شهر بلوار دانش را در محدوده خویش معدوم نموده است. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ه-/1471-12/10/1394 پاسخ داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً پیرو نامه اخطار رفع نقص صادره به اینجانب مبنی بر درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 شورای ترافیک استان البرز که با کدام ماده قانونی مغایرت دارد اعلام می دارم طرح اجراء شده مغایرت صریح و فاحش با صراحت ماده های ذیل را دارا می‌باشد:

1- مغایرت صریح با ماده 24 و 25 و 26 قانون مدنی: شورای ترافیکی استان البرز با احداث و اجرای این باند و به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری طبق بند 2-4 برای دسترسی اختصاصی به ساختمان احداثی در قطعه 5 (مجتمع فرهنگی پرشین) یک باند کندرو با جدول کاری غیر همسطح با معبر و فضای باز با ورودی از مقابل ملک و ساختمان خواهان ایجاد گردیده است و موجب گردیده ارتباط مستقیم یکی از ورودیهای ساختمان خواهان و فضای سبز نوار سبز باغ شهری از بین برود و سالب انتفاع از حق ارتفاق اهالی ساختمان مجتمع سیب گردیده است و با احداث پایه های بیلبورد تبلیغاتی در حریم اینجانبان باعث بروز مشکلات بصری (منظر شهری) و باعث کاهش افق دید ملک اینجانبان گردیده است.

2- مغایرت با ماده 30 قانون مدنی: زیر نویس 4 قانون زمین شهری و قانون توسعه معابر می‌باشد.

3- مغایرت با ماده 40 قانون اساسی

4- مغایرت با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار: موجب خسارت و ضرر زیان ناشی از جرم مادی و معنوی گردیده است.

5- مغایرت با ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری: که اموال عمومی قابل واگذاری به هیچ کس نیست.

6- مغایرت با ماده 100 و 23 نوسازی و عمرانی شهری (ماده 100 و تبصره های ذیل آن)

لذا از ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم با اعلام مغایرت با مفاد قانونی فوق مبادرت به صدور ابطال مصوبه بند 2 شورای ترافیک استان البرز مورخ 21/11/1393 اقدام نماید و با ارجاع به هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تقاضامندم که شورای ترافیک استان البرز مجاب شود به اینکه این محدوده تجاوز به حریم را جمع آوری نموده و در حصه ملک پرشین که بالغ بر بیش از 1000 متر حریم دارد در آنجا احداث نماید نه در حصه حریم ملک مجتمع سیب که مانع انتفاع از حق ارتفاق اهالی ساکنین مجتمع سیب گردیده است. زیرا برای جمع آوری طرح مزبور در محدوده و حریم حصه مجتمع سیب مستلزم دستور ابطال مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که لازم الاجراء و لازم الرعایه است. در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قضیه هیچ گونه ادعایی ندارم و از بعد شرعی انصراف خود را اعلام می دارم."

متن بند 2 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 شهرداری کرج که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

ردیف موضوع

در ساعت 11:45 مورخ 21/11/1393 جلسه کمیته فنی ترافیک در دفتر مدیریت امور ایمنی و مهندسی ترافیک با حضور نمایندگان محترم فرمانداری، استانداری، شهرداری و پلیس راهور برگزار گردید که مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد.

1 اصلاح هندسی روبروی مصلا خیابان امام زاده حسن (ع) در فاصله 20 متری ضلع جنوبی خیابان جانپور اجرا گردد.

2 اصلاح هندسی طراحی باند کندروی مجموعه فرهنگی پرشین بلوار دانش موضوع مطرح و با اجرا مطابق نقشه موافقت گردید.

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور شهردار و مدیرکل حقوقی و امور پیمانها شهرداری کرج به موجب لایحه شماره 17895/93-18/2/1395 توضیح داده است که:

" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره 94/717-13/10/1394 موضوع شکایت خانم فیروزه خادمیان علیه این شهرداری و خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 و جهت رد شکایت شاکی به استحضار می رساند:

1- کمیته فنی ترافیک جهت قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372 تشکیل و پس از بررسی موضوع و سوابق حسب بند 4 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است.

2- همان گونه که ملاحظه می فرمایید صورتجلسه مذکور توسط کمیته ذیصلاح و حسب اختیارات قانونی تنظیم گردیده که کمیته مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و طرح شکایت به طرفیت شهرداری و خواسته نقض صورتجلسه کمیته فنی محکوم به رد و بطلان است.

3- شاکی در دادخواست مبادرت به طرح ادعاهایی در خصوص نحوه استفاده از اراضی واقع در مالکیت دستگاههای عمومی نموده است در حالی که شاکی هیچگونه مالکیتی در عرصه های موضوع نداشته و اساساً فضاهای عمومی جهت استفاده عموم و تاسیسات شهری است که این تصمیمات در جهت حفظ منافع و آرامش شهروندان و با کارشناسی انجام می‌گردد.

4- همان گونه که توضیحات ذیل صورتجلسه دلالت دارد اعضاء حاضر در جلسه کمیته فنی ترافیک شامل: نمایندگان استانداری، فرمانداری، پلیس راهور، شهرداری و دبیر کمیته فنی بوده که بر این اساس اولاً: مصوبه مورد اعتراض کاملاً کارشناسی و با لحاظ تمامی جهات قانونی بوده و ثانیاً: طرح شکایت به طرفیت شهرداری موضوعیت ندارد و حسب گزارش شماره 11893/59-6/2/1395 معاون محترم حمل و نقل و ترافیک جهت رفع مشکل شاکی نسبت به تنظیم مکاتبه شماره 163143/59-17/12/1394 اقدام شده است.

با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن دعوی لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. تصویر مکاتبات فوق پیوست است.- مشاور شهردار و مدیرکل حقوقی و امور پیمانها"

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 2 مصوبه جلسه مورخ 21/11/1393 کمیته فنی ترافیک کرج متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع