رای شماره 26 مورخ 1382/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 125/81

شاکی: آقای محمد کرمی

موضوع: ابطال بند الف و پ و ت ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 31 فروردین 1382

شماره دادنامه: 26

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد اصل 173 قانون اساسی، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی در مواردی خلاف قانون و شرع است.مقید کردن شاکی در بند (الف) ماده 7 به اینکه وکیلش باید دارای وکالت نامه رسمی باشد خلاف قانون دیوان عدالت اداری و شرع است. زیرا در ماده 12 این قانون هیچگونه قیدی مبنی بر وکالت نامه رسمی نشده است.در بند (پ) نیز مقید کردن وکالت نامه به گواهی مامورین کنسولی نیز خلاف اطلاق ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است. این مورد موجب تضییع حقوق افرادی می‌شود که در محلهائی زندگی می‌کنند که دولت ایران در آنها کنسولگری ندارد یا با ایران رابطه سیاسی ندارند. لذا خلاف شرع هم تلقی می‌شود.در بند (ت) مقید کردن اینکه باید وکالت در دیوان یا مراجع قضایی تصریح شود بر خلاف مقررات موضوع خصوصاً ماده 660 قانون مدنی است چرا که چنانچه وکالت به طور مطلق و برای کلیه امور موکل نیز داده شود وکیل حق دارد در کلیه امور موکل اقدام کند و نیز این تقیید خلاف شرع است.لذا با توجه به موارد یاد شده تقاضای ابطال بندهای (الف - پ - ت) از ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379 را به علت خلاف قانون و خلاف شرع بودن دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بندهای (الف- پت) ماده 7 آیین دادرسی دیوان طی نامه شماره 1869/30 مورخ 25/8/81 اعلام داشته‌اند، موضوع بندهای (الف، پ، ت) ماده 7 آیین دارسی دیوان عدالت اداری در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، بندهای (الف و پ و ت) ماده 7 آیین دادرسی دیوان به شرح نظریه شماره 1869/30/81 مورخ 1381/08/25 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر با موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ثانیاً، با عنایت به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض صلاحیت تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون به هیات عمومی دیوان و مسئولیت و تصویب آیین‌نامه‌های مزبور به ریاست قوه قضائیه و اینکه مقررات مورد اعتراض با توجه به قواعد آمره و احکام مقنن تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع