شماره ۹۳-۰۷-۸۰۱ تاریخ ۸/۱۰/۱۳۵۹
دبیر محترم‌ شورای‌ نگهبان
از آنجا که‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در شرایط‌ کنونی‌ نیاز مبرمی‌ به‌ استخدام‌ پرسنل‌ کادر دارد و نیز با توجه‌ به‌ اینکه‌ طرح‌ جدید سازمان‌ ارتش‌ در ستاد مشترک‌ ارتش‌ در دست‌ تهیه‌ جهت‌ پیشنهاد به‌ مجلس‌ می‌باشد، مستدعی‌ است‌ با توجه‌ به‌ مفاد قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تعیین‌ فرمایند که‌ «آیا نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌توانند اقلیتهای‌ مذهبی‌ رسمی‌ را انتخاب‌ نمایند یا تنها باید افراد مسلمان‌ را به‌ استخدام‌ در آورند؟»
سرپرست‌ اداره‌ سیاسی‌ - ایدئولوژیک‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران - غلامرضا صفائی
شماره ۹۹-۰۷-۸۰۱ تاریخ‌ ۲۰/۱۰/۱۳۵۹
شورای‌ نگهبان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی
پیرو شماره‌ ۹۳-۰۷-۸۰۱ مورخ‌ ۸/۱۰/۱۳۵۹:
خواهشمند است‌ نتیجه‌ اقدامات‌ معموله‌ را در مورد اینکه‌ پرسنل‌ استخدامی‌ ارتش‌ را از بین‌ کدام‌ ادیان‌ و مذاهب‌ می‌توان‌ انتخاب‌ نمود، به‌ این‌ اداره‌ اعلام‌ فرمایند.
سرپرست‌ اداره‌ سیاسی‌ - ایدئولوژیک‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران - غلامرضا صفائی
شماره ۷۳۵ تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴
سرپرست‌ محترم‌ اداره‌ سیاسی‌ - ایدئولوژیک‌
ستاد مشترک‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه ۹۳-۰۷-۸۰۱ مورخ ‌ ۸/۱۰/۱۳۵۹:
«موضوع‌ در شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌، رای‌ متّفقٌ علیه‌ اعضاء حاضر در جلسه‌ بر این‌ است‌ که‌ در استخدام‌ پرسنل‌ ارتش‌ باید شرط‌ اسلام‌ مذکور باشد.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی