نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2/429، مورخ 1359/10/8)

شماره 2/429 تاریخ‌ 8/10/1359
شورای‌ عالی‌ قضائی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 8382/ش مورخ 13/9/1359:
در مورد اشتغال‌ برخی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ قضاوت‌ در دادگاههای‌ انقلاب‌ اشعار می‌دارد موضوع‌ در شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌گردد:
«قضاتی‌ که‌ طبق‌ بند سوم‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسی‌ از طرف‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ استخدام‌ و عزل‌و نصب‌ آنها با شورای‌ مزبور می‌باشد مطابق‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسی‌ نمی‌توانند نماینده‌ مجلس شورای‌ اسلامی‌ باشند.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی

محتوای مرتبط (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها