شماره ۵۳۵۳ - ق تاریخ ۲۱/۹/۱۳۶۲
شورای محترم نگهبان
در اجرای اصل ۸۸ قانون اساسی وزرا موظف به حضور در مجلس و پاسخ به سئوالات نمایندگان محترم می‌باشند.
خواهشمند است اعلام فرمایند آیا وزیر مشاور در امور اجرایی نیز چون سایر وزرا موظف به پاسخگویی است، یا خیر؟
از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی - سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها
شماره ۱۰۱۸۴ تاریخ ۱۳۶۲/۹/۲۹
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۵۳۵۳/ ق مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۲:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«هر وزیری که طبق قانون و با رای اعتماد مجلس به‌عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می‌توان از او سئوال کرد، و تعیین مشاور یا معاون نخست‌وزیر به‌عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرایی، مغایر قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی