رای شماره 882 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 882

تاریخ دادنامه: 14/9/1396

کلاسه پرونده: 95/253

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از نامه های شماره 1720/10-2/2/1393 و 2330/32-9/2/1393 سازمان خصوصی سازی

گردش کار: شاکیان با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش ابطال عبارتی از نامه های شماره 1720/10-2/2/1393 و 2330/32-9/2/1393 سازمان خصوصی سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام وتحیات

احتراماً، به وکالت از آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز، خاطر عالی مستحضر است به استناد مواد 1 و 2 و تبصره آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شماره 210680/02/63- 20/12/1387، پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه تعلق دارد و در فروش سهام بنگاهها، تخصیص سهام ترجیحی از اولویت برخوردار است و واگذاری سهام به مدیران و کارکنان دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سهام به این افراد همچنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق می‌گیرد. از این رو حق بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری نسبت به پنج درصد (5%) از سهام آن بنگاه تحت عنوان سهام ترجیحی حقی مسلم، شرعی و اثبات شده است و ایشان به عنوان اشخاص ذینفع، حق دارند که از عرضه و فروش سهام ترجیحی مطلع و آگاه شوند.

به استناد بند 1 از اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اختیارات مقام معظم رهبری مدظله العالی است و معظم له بر حسب اختیارات ولایت، سیاستهای مذکور را تعیین و ابلاغ می نمایند، از این رو در مورد خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، به استناد بند (ج) سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که از سوی معظم له تعیین و طی شماره 10709/1-11/4/1385 ابلاغ شده است ردیف (ب) از الزامات واگذاری عبارت است از: «فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.» همچنین به استناد بند (د) سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که از سوی معظم له تعیین و طی شماره 8748/1-1/3/1384، ابلاغ شده است، در ردیف شماره (3-1) از الزامات واگذاری، سیاستهای کلی واگذاری عبارت است: « استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه،...»

همچنین معظم له، پس از ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، در مورد اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر، متذکر شده و تاکید فرموده اند: « شایسته تذکر است با توجه به گذشت قابل توجهی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44، هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است، لذا مقرر نمایید ستادی قوی، مسئولیت کامل اجرای اصل (44) را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری همه نیروها و سرمایه های ملی فراهم نماید. اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص، تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است. به استناد آیه شریفه (59) از سوره مبارکه النساء «... یا ایها الدین آمنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم...» ترجمه: «... ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامر خدا و اولی الامر را...»، سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی شامل الزامات واگذاری و بیانات معظم له، چون از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته اند، شرعاً واجب الاطاعه و لازم الاجرا می‌باشند و انجام آنها شرعاً واجب و مانند عبادت است.

از این رو سازمان خصوصی سازی که متولی واگذری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی است و به استناد قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به شماره 210680/02/63- 30/12/1387، « واگذاری سهام ترجیحی مطابق قراردادی است که توسط سازمان خصوصی سازی با متقاضیان منعقد می‌شود.» در زمان واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و فروش سهام ترجیحی، شرعاً مکلف به رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شامل الزامات واگذاری، از جمله فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب و جلوگیری از ایجاد انحصار و استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه و اطلاعات از تذکر و تاکید معظم له، از جمله اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص می‌باشد، به خصوص در مورد بازنشستگان زیرا از لحاظ حقوق اداری حالت اشتغال ایشان خاتمه یافته و در بنگاه مشمول واگذاری حضور ندارند لازم است که موارد مذکور برای مطلع نمودن ایشان رعایت شود به نحوی که نظر معظم له تامین گردد.

ولی سازمان خصوصی سازی که متولی امر خصوصی سازی در کشور می‌باشد و شرعاً مکلف است که موازین و الزامات مربوط به واگذاری را رعایت کند، در مورد واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز، نسبت به بازنشستگان این شرکت فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب را انجام نداده است و موجب شده که از یک طرف موضوع عرضه سهام ترجیحی به اطلاع تعداد زیادی از بازنشستگان از جمله موکلان نرسد و از طرف دیگر سهام ترجیحی این شرکت به طور کامل واگذار نشود و باقی مانده است. معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، طی نامه شماره 461896-18/10/1392 عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع جهت دریافت سهام ترجیحی بازنشستگان شرکتهای پالایش نفت کشور از جمله شیراز را تصدیق نموده است.

وزارت نفت، طی نامه شماره 20-190-4/30-29/4/1392 خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع جذب نشدن کامل سهام ترجیحی شرکتهای پالایش نفت شیراز و بندرعباس و دیگر پالایشگاههای خصوصی را تایید نموده است. نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 10718-22/2/1393 مربوط به تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور، از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست ابلاغ تذکر به وزیر اقتصاد و قرائت آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را نموده اند. ولی سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره 1720/10-2/2/1393، خطاب به نماینده وقت مجلس شورای اسلامی مرقوم داشته است: «... هرگونه قصور در اطلاع رسانی... متوجه شرکت مذکور می‌باشد...»

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، رئیس امور مجامع طی نامه شماره 147829-19/12/1392، خطاب به نماینده جمعی از خانواده معظم شهدا شرکت پالایش نفت شیراز اظهار نموده است: « از آنجا که حسب مفاد ماده (3) تصوب نامه شماره 210680/198898/02/63 - 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی... واگذاری سهام ترجیحی مطابق قراردادی است که توسط سازمان خصوصی سازی با متقاضیان منعقد می‌شود پیشنهاد می‌شود موضوع را مستقیماً نیز از سازمان خصوصی سازی پیگیری نمایید.» ولی مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاهها (سازمان خصوصی سازی) خطاب به دو نفر از بازنشستگان که نماینده سایرین می‌باشند مرقوم داشته است: «... در مورد اطلاع رسانی نیز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می‌باشد.»

با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت مبنی بر: «... هر گونه قصور در اطلاع رسانی... متوجه شرکت مذکور می‌باشد...» در نامه شماره 1720/10- 2/2/1392 سازمان خصوصی سازی و عبارت مورد شکایت مبنی بر: «... در مورد اطلاع رسانی نیز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می‌باشد...» در نامه شماره 2330/32 -9/2/1393 مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاهها (سازمان خصوصی سازی)، بیان کننده یک نظریه و قاعده کلی و عام می‌باشند که به موجب آن سازمان خصوصی سازی در مورد فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب و جلوگیری از ایجاد انحصار و استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه و اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص از خود سلب مسئولیت می کند و مسئولیتی ندارد، عبارتهای مذکور برخلاف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بند (ج) الزامات واگذاری ردیف (ب) می‌باشند که از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی تعیین و طی شماره 10709/1- 11/4/1385 ابلاغ شده است و مقرر می دارد: « فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

همچنین عبارتهای مذکور بر خلاف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بند (د) الزامات واگذاری ردیف شماره (3-1) می‌باشند که از سوی معظم له تعیین و طی شماره 8748/1- 1/3/1384 ابلاغ شده است و مقرر می دارد: «استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری... برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه...» همچنین عبارتهای مذکور بر خلاف تذکر و تاکید معظم له پس از ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ 12/4/1385 می‌باشند، زیرا معظم له فرموده اند: «... اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص و... مورد تاکید است.» در نتیجه چون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بیانات و تذکر و تاکید معظم له از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، عبارتهای مورد شکایت بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام می‌باشند. همچنین به استناد آیه شریفه (29) از سوره مبارکه النساء: « یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» ترجمه: « ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، هر آینه خدا با شما مهربان است.» و به استناد روایت ذیل الذکر از امام صادق(ع): « عن ابی عبدالله(ع)» قال: « ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن.» ترجمه: « خداوند به هیچ عبادتی برتر از اداء حق مومن (حق الناس) عبودیت نشده است.» در شرع مقدس اسلام حق الناس محترم است. و به استناد حدیث نبوی: « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» ترجمه: « زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست»، در شرع مقدس اسلام، زیان رساندن به دیگران نهی شده است.

به استناد نامه امیرالمومنین حضرت علی(ع) که درود خدا بر او باد به مصقله بن هبیره شیبانی: ایشان چنین مرقوم فرموده اند: « گزارشی از تو به من داده اند که اگر چنین کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده ای و امام خویش را نافرمانی کرده ای. خبر رسیده که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسبهایشان گرد آورده و با ریخته شدن خونهایشان به دست آمده به اعرابی که خویشاوندان تواند و تو را برگزیدند می بخشی، به خدایی که دانه را شکافت و پدیده ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گردیده است پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که زیان کارترین انسانی...» در مورد مصرف بیت المال، درشرع مقدس اسلام تاکید به احتیاط و سختگیری شده است و به استناد آیه شریفه (90) از سوره مبارکه نحل: « ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتای ذی القربی» ترجمه: « هر آینه خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد» و به استناد فرموده امیرالمومنین حضرت علی(ع) که درود خدا بر او باد مبنی بر اینکه: «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد...» با رعایت عدل و انصاف در تمام موضوعات شرعی به عنوان یک اصل و قاعده مسلم، ساری و جاری است.

با توجه به اینکه سهام بنگاههای دولتی قبل از واگذاری، جزء اموال بیت المال می‌باشند و با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به شماره 210680/02/63-30/12/1387، بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری نسبت به پنج درصد (5%) از سهام بنگاه ذینفع می‌باشند و سهام ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد، اگر سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری سهام بنگاه دولتی به بخش خصوصی، فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب را که از الزمات واگذاری سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و مورد تذکر و تاکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است، مد نظر قرار ندهد و اطلاع رسانی مناسب به بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری انجام نشود. از این طریق سهام بنگاههای مشمول واگذاری از بیت المال خارج می‌شود ولی به دست بازنشستگان که اشخاص ذینفع می‌باشند نمی رسد و به میزانی که بازنشستگان مستحق دریافت سهام ترجیحی می‌باشند، حق در موضع خودش قرار نمی گیرد، بلکه در موضع دیگری قرار می‌گیرد و این موضوع نه تنها موجب تضییع حقوق بازنشستگان می‌شود و حق الناس است بلکه موجب تضییع حقوق بیت المال هم می‌شود و بدین طریق اهداف واگذاری و خصوصی سازی محقق نمی شود که به دور از عدالت و انصاف می‌باشد. از این رو عبارتهای مورد شکایت که بیان یک نظریه و قاعده کلی و عام می‌باشند که به موجب آن سازمان خصوصی سازی در مورد فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب در زمان واگذاری بنگاه مشمول واگذاری از خود سلب مسئولیت می کند و قصور در اطلاع رسانی را متوجه بنگاه مشمول واگذاری اعلام می کند چون موجب اضرار به حقوق بازنشستگان می‌شود، برخلاف قاعده لا ضرر و برخلاف قاعده حق الناس و بر خلاف اصل و قاعده عدالت و انصاف است و موجب تضییع حقوق بیت المال نیز می‌شود، در نتیجه بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام است.

لازم به ذکر است، با توجه به اینکه شخصیت حقیقی اشخاص ذینفع از جمله بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری از یک طرف و شخصیت حقوقی بنگاه مشمول واگذاری از طرف دیگر، از یکدیگر مجزا می‌باشند و از لحاظ منطقی دو موضوع متباین هستند، در صورتی که سازمان خصوصی سازی فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب را انجام ندهد و عرضه سهام ترجیحی را فقط به بنگاه مشمول واگذاری که در این جا ذینفع برای خرید سهام ترجیحی نیست اعلام کند، در واقع اطلاع رسانی مناسب نسبت به اشخاص ذینفع را انجام نداده است، به خصوص در مورد بازنشستگان زیرا از لحاظ حقوق اداری حالت اشتغال آنها خاتمه یافته و در بنگاه مشمول واگذاری حضور ندارند. بنابراین به وکالت از آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز که ذینفع می‌باشند، همچنین به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از آن مرجع قضایی تقاضای رسیدگی و ابطال عبارت: «... هر گونه قصور در اطلاع رسانی... متوجه شرکت مذکور می‌باشد...» در نامه شماره 1720/10-2/2/1393 سازمان خصوصی سازی و ابطال عبارت: «... در مورد اطلاع رسانی نیز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می‌باشد...» در نامه شماره 2330/32-9/2/1393 از مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاههای (سازمان خصوصی سازی) را به علت مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام می نمایم. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 464-9/4/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:

" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص به اینجانب احمدرضا جهان اندیش وکیل آقای ناصردوانی و سایرین در پرونده مطروحه نزد آن مرجع به شماره 9509980905800127 ردیف فرعی 1 و کلاسه پرونده 95/253 به استحضار می رساند، تقاضای ابطال فقط به علت مغایرت با موازین شرع مطهر اسلام تقدیم شده و تقاضای رسیدگی به علت مغایرت با قانون یا مقررات نمی‌باشد، از این رو نیازی به استناد به قوانین یا مقررات موضوعه کشوری ندارد، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، اقدامات مقتضی معمول گردد. "

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت موضوع نامه های شماره 1720/10-2/2/1393، 2330/32-9/2/1392 سازمان خصوصی سازی مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1219/100/96-1/3/1396 اعلام کرده است که:

" اکتفاء نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره 1720/10-2/2/1393 سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر اینکه « فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد» بوده و در نتیجه خلاف شرع می‌باشد.

همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع رسانی (موضوع نامه 2330/32-9/2/1392 سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاستها و خلاف شرع می‌باشد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 1219/100/96-1/3/1396 نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با نامه شماره 1720/10-2/2/1393 و نامه شماره 2330/32-9/2/1392 سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام کرده است: «اکتفا نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره 1720/10-2/2/1393 سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر اینکه « فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.» بوده و در نتیجه خلاف شرع می‌باشد. همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع رسانی (موضوع نامه 2330/32-9/2/1392 سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاستها و خلاف شرع می‌باشد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون مذکور حکم بر ابطال نامه های شماره 1720/10-2/2/1393 و 2330/32-9/2/1392 سازمان خصوصی سازی از تاریخ صدور نامه های مذکور صادر و اعلام می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع