رای شماره 288 مورخ 1381/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 49/81

شاکی: آقای لطیف عبادپور

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 11143 مورخ 12/11/1360 کانون سردفتران و دفتریاران

تاریخ رای: یکشنبه 12 آبان 1381

شماره دادنامه: 288

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی بخشنامه شماره 11143 مورخ 1360/11/12 کانون سردفتران و دفتریاران که طی آن دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از تنظیم اسناد قطعی و حتی وکالت متضمن اجازه فروش مربوط به اتومبیل‌ها عدم خلافی کلی اتومبیل‌ها را استعلام و در صورت نبود جرائم ناشی از خلافی مبادرت به تنظیم سند نمایند را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته و درخواست ابطال آن را نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه کانون سر دفتران و دفتریاران از جمله واحدهای دولتی محسوب نمی‌شود. مصوبات آن کانون در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع