رای شماره 198 تا 204 مورخ 1381/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 111 و 137 الی 145/80

شاکی: آقای محمد قاسمی‌وند و غیره

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 629 سازمان تامین اجتماعی در صورت نیاز

تاریخ رای: یکشنبه 17 شهریور 1381

شماره دادنامه: 198 الی 204

مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/06/26 و مواد 3 و تبصره ماده 4 و ماده 6 قانون مذکور ما کارگران شرکت دیسمان اصفهان مستحق مقرری بیمه بیکاری می‌باشیم اداره تامین اجتماعی استان اصفهان بدون توجه به تبصره یک ماده 7 قانون مزبور فقط کمترین حقوق دریافتی را که همانا فروردین 79 می‌باشد با کمترین حقوق ممکن در حال پرداخت می‌باشد، لذا تقاضای موارد ذیل را داریم.اولاً حکم به محکومیت خوانده به اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حق و حقوق ما کارگران ثانیاً، حکم به پرداخت مابه‌التفاوت بیمه بیکاری که محق می‌باشیم.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17168/7100 مورخ 1381/06/02 اعلام داشته‌اند:خواسته شکات به شکل مقرر در قسمت پایانی دادخواست از شمول شکایات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد و ماهیتاً جنبه موردی دارد. صدور ذیل دادخواست به اعتبار معلوم و منجز نبودن خواسته متعارض می‌باشد.بخشنامه 629 قبلاً مورد رسیدگی هیات عمومی دیوان قرار گرفته و موجبی برای رسیدگی آن به نظر نمی‌رسد.علاوه بر آن با توجه به متن دادخواست و اینکه شکات در صدد مابه‌التفاوت بیمه بیکاری هستند به نظر می‌رسد اساساً خواسته آنان مشمول بخشنامه 629 که صرفاً شامل متقاضیان بازنشسته می‌گشت،‌نمی‌باشند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی و تقاضای ابطال آنها به علل و جهات مذکور در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادخواست شاکیان متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق‌الاشعار نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه 629 فنی سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد

منبع