رای شماره 182 مورخ 1381/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 145/81

شاکی: سیدعبدالمالک لطفیان

موضوع: ابطال طرح جلوگیری از توقف خودروها در میادین

تاریخ رای: یکشنبه 10 شهریور 1381

شماره دادنامه: 182

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی طرح جلوگیری از توقف خودروها در میادین موسوم به طرح میادین را خلاف قانون اعلام و درخواست ابطال آن را نموده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقیل قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره147 مورخ 1381/05/06 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده شده و ابطال گردیده‌ است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان دستورالعمل وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع