تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۲۲۶

پیام: احراز سابقه دوستی بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه زنای به عنف می‌باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ خانم ن. شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب... اعلام نموده که حدود ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ با م. و شخصی به نام الف. و یک نفر دیگر که اسم او را نمی دانم و آن ها با دو دستگاه موتورسیکلت بودند که با آن ها سوار موتور شدم و قرار بود کمی دور بزنیم و بعد به رستوران.... برویم از پلیس راه که رد شدیم گفتم چرا نمی رسیم گفتند می رویم روستای..... موتور الف. را برداریم وقتی رسیدیم، م. با موتور می چرخید بعد ماشین مشکی آوردند و مرا سوار آن ماشین کردند هرچه التماس می کردم برگردیم توجه نکردند ازآنجا مرا بردند روستای..... و از دیوار وارد منزل شدند و درب منزل را باز کردند هیچ کسی داخل منزل نبود من رفتم داخل اتاق نزدیک بخاری نشستم بقیه بیرون بودند همه مشروب خورده بودند و حالت عادی نداشتند به من هم یک لیوان آب آلبالو دادند بعد ر. آمد داخل اتاق مرا تهدید کرد که اینجا گیر افتادی هرچه التماس و گریه کردم گوش نداد.... و به من تجاوز کرد بعد م. و بعد راننده ماشین که یکی از همان موتوری ها بود و اسم او را نمی دانم به من تجاوز کرد. بعد م. و الف. آمدند و به من تجاوز کردند و فکر می کنم... و درخواست معرفی به پزشکی قانونی را دارم. درنهایت ساعت ۲۱ بود که آن ۵ نفر مرا با همان ماشین مشکی آوردند و در میدان..... پیاده کردند و تهدید کردند که کسی نباید از این موضوع چیزی بفهمد، لذا از آقایان م. و افرادی به نام الف. و م. و ر. و نفر پنجمی که اسم او را نمی دانم به علت موارد گفته شده شکایت دارم (صفحه۱ تا ۷) که مأمورین انتظامی نسبت به شناسایی و دستگیر متهمین اقدام نمودند. م. ۱۹ ساله، مجرد، اظهار داشت: در روز جمعه ۲۰/۱۰/۹۲ ساعت ۱۰ صبح الف. با من تماس گرفت و گفت حاضرم الآن می آیم درب منزل کارت دارم. چون قرار بود با ش. و (ن.) با موتور برویم بیرون و من زنگ زدم به الف. و گفتم موتورت را دو ساعت لازم دارم و او موتورش را داد و بعد پیش الف. رفتم که گفت ش. چشمش بادکرده و نمی توانیم بیرون برویم و من موتورسیکلت موصوف را به الف. دادم و او می خواست با خانم ن. بیرون برود من هم دیگر بیرون نرفتم و از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰ در کافی نت محله.... بودم و بعد به منزل رفتم و با خانم ن. هیچ رابطه ای نداشتم و آقای الف. در مواجهه حضوری گفته من به خانم موصوف تجاوز کردم دروغ گفته است (صفحه ۸ و ۹). و متهم الف. ۱۹ ساله، اظهار داشت: اتهام تجاوز جنسی به خانم ن. را قبول ندارم. در روز جمعه قرار بود با خانم ش. و ن. به باغ برویم که آن ها نیامدند و من به اتفاق دوستانم الف. و ک. و الف. به باغ خودمان در شهر... رفتیم و اظهارات آقای م. را در مورد دادن موتورسیکلت به من قبول ندارم من خودم موتور دارم با خانم ن. اصلاً بیرون نرفتم و در حد تماس تلفنی و دادن پیامک با او ارتباط داشتم و به او تجاوز نکردم (صفحه ۱۰). الف. فرزند...، ۲۰ ساله، اظهار داشت: جمعه مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ ساعت ۱۲ ظهر بود آقای م. و الف. به درب منزل ما آمدند و گفتند که می خواهند به باغ م. بروند و موتور... فاقد پلاک من را قرض گرفتند (صفحه ۱۱ و ۱۲). در ادامه در ساعت ۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ یک اکیپ از پرسنل پلیس اطلاعات به همراه مأمور زن با راهنمایی شاکی به روستای.... رفته و مخفیگاه موتورسیکلت ها را شناسایی نمودند(صفحه ۱۷ و ۱۸) و شاکیه در مورخ ۱۲/۱۰/۹۲ در نزد دادیار دادسرا نیز اظهارات قبلی خود را تکرار و اعلام شکایت نمود (صفحه ۲۳ و ۲۴) و الف. در همین تاریخ گفت راجع به آدم ربایی و تجاوز خبری ندارم. م. چند ساعت بعدازاین جریان موتورسیکلت را از من گرفت و گفت کاری دارم (صفحه ۲۵) و م.م. اظهار داشت: در روز جمعه خانم ن. گفت بیا مرا ببر تفریح من هم قبول کردم و من موتور را از د. گرفتم و من و الف. و خانم ن. به بیرون رفتم که دور بزنیم اما چون جایی نداشتیم به ن. گفتم به ر. بگویم بیاید او جا دارد و ن. مخالفتی نکرد و ما رفتیم در روستای..... آنجا در خانه بودیم و ناهار خوردیم و بعد از چند ساعت ر. مرا صدا کرد و گفت... من گفتم نمی کنم من و ن. توی یک دانشگاه درس می خوانیم اما او قبول نکرد و خودش رفت داخل اتاق و با ن. صحبت کرد و ن. راضی شد ولی من هیچ رابطه ای با او نداشتم. ما با ن. به روستای.... رفتم اما به او تجاوز نکردیم ولی ر. گیر داده بود که هر جوری شده به او تجاوز می کند و ن. هم به من اعتماد کرده بود اما من نتوانستم کاری بکنم. س: دقیقاً بیان کنید چه کسانی به ایشان تجاوز کردند؟ ج: ر. و الف. و م. و شاکیه با من و الف. و ر. و الف. به روستای....آمد اما م. همان جا بود. س: حسب اظهارات شاکی شما او را به روستای..... بردید و متهم هستید به مشارکت در آدم ربایی و تجاوز به عنف نسبت به شاکیه ن. چه دفاعی دارید؟ ج: من قبول دارم که با ایشان به روستا رفتم اما چون توی یک دانشگاه هستیم من مخالف تجاوز به او بودم اما نتوانستم جلوی ر. را بگیرم خودم کاری نکردم و ر. و الف. و م. به او تجاوز کردند او با الف. دوست بود (صفحه ۲۷ و ۲۸) و متهم الف. اظهار داشت: می خواستم با م. به تفریح برویم ش. گفت چشمم باد کرده است و نمی آیم و آقای م. به ن. گفت دوست دیگرت را بیاور و ن. گفت کس دیگری را ندارم و خودش آمد که به سمت روستای.... حرکت کردیم در آنجا خانم ن.ع. پشت سر من نشسته بود که آقای م. با تلفن با گوشی من صحبت می کرد و به اتفاق به روستای... رفتیم موتور را آنجا گذاشتم و سوار ماشین پژو پارس که الف. راننده آن بود شدیم و رفتم یک منزل دیگر در کنار پاسگاه وارد منزل شدیم هوا کاملاً تاریک شده بود م. آمد و مرا پرت کرد داخل اتاق دیگر درب را بست ناگهان شنیدم صدای جیغ می آید که بعد از ۲۰ دقیقه درب اتاق را باز کردند و مرا بیرون آوردند دیدم خانم ن. گریه می کند در حال پوشیدن شلوارش است و گریه می کرد به من گفت از تو توقع نداشتم که من گفتم کاری نکرده ام و مرا داخل اتاق انداختند که سپس همگی سوار ماشین شدند و به دامغان آمدند حتی م. موتور خودش را نیاورد و من با موتور خودم برگشتم تجاوز نکردم و آدم ربایی نداشتم (صفحه ۳۰ تا ۳۳). در تحقیقاتی که از ر. به عمل آمده شکایت شاکی به وی تفهیم شد و در پاسخ اظهار داشت قبول دارم من به اتفاق م. و الف. و م. در روستای... به منزلی رفتیم و خانم ن. را هم با خودمان بردیم و همگی به او تجاوز کردیم. س: نحوه اطلاع و همراهی شما با سایر افراد چگونه بود؟ ج: صبح جمعه مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ آقای م. به شماره همراه من تماس گرفت و از من خواست موتور برای بیرون بردن دو نفر از دوست دخترهایش به وی بدهم و من هرچه گشتم موتوری پیدا نکردم و از منزل بیرون آمدم مقابل پاساژ... آقایان م. و الف. که قبلاً باهم تماس گرفته بودیم را ملاقات کردیم و پس از این که با الف. و الف. تماس گرفتند قرار شد موتورهای آن دو نفر را قرض بگیرند، لذا از هم جدا شدیم و موقع جدا شدن به من گفتند که اگر خواستی تو هم می توانی دنبال ما بیایی و قبلاً برنامه ریزی کرده بودند سر آن دو دختر ن. و ش. بلا دربیاورند و آدرس روستای.... را به من دادند و حدود ساعت ۱۴ مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ بود که من به اتفاق الف. با خودرو پژو پارس مشکی به سمت روستای..... حرکت کردیم و نرسیده به روستای.... جنب جاده اصلی آن ها را مشاهده کردیم که با موتور بودند افرادی که آنجا بودند م. و الف. و خانم ن. بودند که خانم موصوف راکب الف. بود و موتورها را در روستای.... منزل یکی از دوستان م. گذاشتیم. س: اتفاقاتی که در منزل روستای.... افتاد را دقیقاً بیان کنید. ج: در ابتدا از دیوار منزل من بالا رفتم و درب منزل را از پشت باز کردم و بعد رفتیم داخل منزل و به خاطر این که می خواستیم مشروب بخوریم من و الف. رفتیم مغازه و مقداری آب میوه و بیسکویت خریدیم و برگشتیم و داخل یکی از اتاق ها که آن دختر نبود مشروب خوردیم و رفتم حیاط در این موقع م. و الف. پیش دختر بودند و چون خانم ن. با آن ها کنار نیامد به من گفتند بروم با خانم ن. صحبت کنم و من وقتی داخل اتاق رفتم به او گفتم این ها داخل حیاط هستند و تا کارشان را نکنند ازاینجا نمی روند و اگر راضی نشوی زنگ می زنیم هرکسی در جشن تولد در روستای..... است بیاید اینجا که خانم ن. راضی شد و خودش لباس هایش را درآورد..... و بعد از انجام کارمان منزل فوق را تمیز کردیم و م. از ما جدا شد و الف. هم با موتور ع. به سمت... حرکت کرد و من و م. و الف. و خانم ن. با خودروی پژو پارس به سمت.. حرکت کردیم و خانم را ساعت ۲۱ شب جمعه مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ در میدان.... پیاده کردیم و پشت فرمان الف. بود و مشروب الکلی که مصرف کردیم حدود نیم لیتر و در ماشین الف. بود و او آن را تهیه کرده بود. س: آیا موقع تجاوز به خانم ن. کسی از شما و او فیلم گرفت؟ ج: فکر می کنم م. فیلم گرفته باشد (صفحه ۳۶ تا ۳۹) و نامبرده در ادامه تحقیقات با تکرار اظهارات خود در پاسخ به اتهام تجاوز به عنف به شاکی و صرف مشروب الکل و مشارکت در آدم ربایی در دفاع اظهار داشت: تجاوز به عنف درست است ولی من آن مشروب را نخوردم و آدم ربایی هم نکردم شاکیه با ما نبود با م. و الف. آمد و من هیچ آشنایی قبلی با این دختر نداشتم. س: آیا در زمان تجاوز شاکی گریه می کرد و اصرار بر عدم کار داشته است؟یا خیر؟ ج: بله گریه می کرد به نظر من به خاطر ترس و بالا رفتن تعداد بود و اول من به او تجاوز کردم بعد دیگران همگی تجاوز کردند و همه کسانی که در آنجا بودند مشروب خوردند (صفحه ۴۶ تا ۴۸). متهم الف. اظهار داشت: روز جمعه مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ قرار بود که با بچه ها به تفریح برویم و ر. به من گفت موتورسیکلت خود را بده به م. و الف. چون با دو دختر قرار است به تفریح بروند و من همان جا موتورسیکلت خودم را تحویل الف. دادم و از همان جا به من و ر. گفتند اگر دوست دارید شما هم بیاید که من و ر. با موتور به منزل ما رفتیم و ماشین پدرم پژو پارس مشکی را برداشتم و با ر. ساعت حدود ۱۴ بود که به سمت روستا حرکت کردیم وقتی به نزدیک روستا رسیدیم الف. و م. و خانم ن. آنجا ایستاده بودند و خانم ترک الف. نشسته بود و در آنجا م. گفت در روستای.... جشن تولد است بهتر است به روستای..... برویم ما موتورها را در... داخل منزلی گذاشتیم و همگی با ماشین به.... رفتیم و م. با موتور خودش آمد به.... وقتی داخل روستا رسیدیم ر. از دیوار منزلی بالا رفت و درب منزل را باز کرد و همه وارد شدیم و نهار خوردیم و مشروبی که من آورده بودم همه خوردند به جز من و خانم ن. سپس یکی یکی به داخل اتاق که خانم ن. بود رفتند و به او تجاوز کردند. اول ر. رفت و به خانم ن. تجاوز کرد، بعد م. بعد از م. من رفتم... ولی به او تجاوز نکردم بعد از من م. رفت پیش خانم ن. به او تجاوز کرد و بعد الف. رفت تجاوز کرد و موقع برگشت خانم ن. را پیاده کردیم. س: آیا در موقع تجاوز به شاکی خانم ن. کسی فیلم گرفت؟ ج: ن. می گفت که این کار را انجام دهیم و مشروبی را که داخل منزل مصرف کردند من تهیه کرده بودم (صفحه ۴۰ تا ۴۴) و نامبرده در ادامه تحقیقات گفت که م. که دختر را به آنجا آورده بود خودش نقشه تجاوز به آن دختر را طرح ریزی کرد اول ر. رفت داخل اتاق بعد م. و بعدش من، که من تجاوز نکردم بعد از من آن فرد ناشناس صاحب خانه بعد هم الف. رفت و تجاوز کرد هوا تاریک شد و آن دختر و الف. و من و م. و ر. به... آمدیم من وارد اتاق شدم شلوارم را درآوردم و خانم عریان بود کمی با او صحبت کردم و کاری نکردم. س: چه کسانی شرب خمر نمودند؟ ج: م. و الف. و ر. و نفر چهارم شرب خمر کردند. س: آیا در زمان تجاوز شاکی ناراحت بود؟ ج: شاکی گریه می کرد و ناراحت بود برای تجاوزی که به وی می شد برای این که ما چند نفر بودیم (صفحه ۵۰ تا ۵۲). پزشکی قانونی استان سمنان پس از معاینه شاکیه اعلام کرد از خانم ن. در مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ معاینه به عمل آمد.... ضمناً کبودی های در حال جذب در نواحی قسمت داخلی ران چپ و خلف ساعد چپ و نیز کتف راست مشهود است که در اثر اصابت جسم سخت طی حدود ۳ - ۲ روز قبل حادث شده اند (صفحه ۵۶). متهم م.ع. در خصوص شکایت شاکیه اظهار داشت من شاکیه را به همراه الف. و م. را اول روستای... دیدم بعد آن ها رفتند منزل ما و گفتم اینجا چه کار می کنید گفتند ر. گفت بیاییم اینجا و من مشروب نخوردم و به این خانم تجاوز نکردم (صفحه ۶۲ تا ۶۴) و در ادامه تحقیقات نیز گفت خانم ن. و چهار نفر همراه او الف. و م. و الف. و ر. دروغ می گویند من مشروب نخوردم و به این خانم تجاوز نکردم و آن ها می دانسته اند خانه من خالی است و رفتند منزل من این کارها را کردند (صفحه۶۸ تا ۷۰). و در مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ اتهام رابطه نامشروع با متهمان به شاکیه ن. تفهیم شد که پاسخ داد به آن ها اعتماد داشتم و برای تفریح با آن ها بیرون رفتم و آن ها به زور به من تجاوز کردند (صفحه ۷۸) و دادیار شعبه.... دادسرای عمومی و انقلاب دامغان در خصوص اتهام آقایان ۱- م. ۲- الف. ۳- ر. ۴- الف.ع. ۵- م.ع. دایر به زنای به عنف با شاکیه با استدلال این که برابر ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات این نوع جرائم اعدام می‌باشد و برابر تبصره ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به نوع جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ که اعلام می دارد چنانچه یکی از اتهامات متهم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد این دادگاه باید به اتهامات دیگر او که در صلاحیت دادگاه عمومی است نیز رسیدگی نماید این مرجع خود را صالح ندانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار صادر می نماید و راجع به اتهامات دیگر متهمان نیز قرار مجرمیت صادر نمود (صفحه ۸۰ و ۸۱) و متعاقب آن دادسرای سمنان در خصوص اتهام ۱- م. ۲- الف. ۳- ر. ۴- الف.ع. همگی دایر بر شرب خمر و مشارکت در آدم ربایی و علاوه بر آن اتهام متهم ردیف ۴ دایر بر خرید نیم لیتر مشروب ۵- م.ع. دایر بر شرب خمر ۶- خانم ن. دایر به رابطه نامشروع با متهمان در حد خلوت با نامحرم طی کیفرخواست شماره ۰۰۴۲۳ - ۲۰/۱۰/۹۲ از دادگاه کیفری استان سمنان تقاضای تعیین کیفر نمود که النهایه پرونده به دادگاه کیفری استان مستقر در شاهرود ارجاع گردید و دادگاه شروع به تحقیقات و رسیدگی نمود و در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ دادگاه که با حضور نماینده دادستان و شاکیه و متهمین و وکلای آن ها تشکیل گردیده است نماینده دادستان اظهار داشت به شرح محتویات پرونده و کیفرخواست صادره تقاضای صدور رأی شایسته را دارم. دادگاه از شاکی و وکلای وی خواست که مطالب خود را بیان کنند که در پاسخ گفتند شکایت به شرح مطالب قبلی می‌باشد و شاکیه توضیح داد: زمانی که به روستای.... رسیدیم در آنجا به زور مرا سوار اتومبیل کردند و آقای الف.ع. راننده بود و آقای ر. سمت شاگرد نشسته بود من وسط نشسته بودم و م. سمت چپ و الف. سمت راست نشسته بود. به م. شرکت در ربودن خانم ن. و شرب خمر و زنای به عنف تفهیم شد و وی در دفاع اظهار داشت: آدم ربایی را قبول ندارم شاکی خودش با تمایل سوار موتورسیکلت و خودرو شده است و تصمیم گرفتم به روستای..... برویم و در آنجا داخل منزل رفتیم ولی مشروب الکلی ندیدم و نخوردم به اتفاق خانم ن. و چند نفر متهم دیگر در منزل حضور داشتیم ولی زنا نکردیم قبلاً هم باهم به تفریح رفته بودیم. دادگاه خطاب متهم اظهارات قبلی شما برای شما قرائت می‌شود چه می گویید. ج: من نه خودم زنا کردم و نه تا مدتی که آنجا بودیم کسی با وی زنا کرد. و متهم الف. در پاسخ به اتهام مذکور گفت: اتهام را قبول ندارم خودش از ما درخواست کرد و با تمایل خودش به روستای... آمد من مشروب الکی ندیدم و نخوردم دست به شاکیه نزدم و راجع به اقاریر قبلی خود اظهار داشت: این که گفتم م. را داخل اتاق انداخته بود و زمانی که بیرون آمد خانم ن. ناراحت بود و خانم ن. در حال لباس پوشیدن بود چون ایشان مانتو و روسری اش را درآورده بود داشت آن ها را می پوشید ولی لخت نشده بود. متهم ر. نیز گفت: شرکت در ربودن و زنای به عنف و شرب خمر را قبول ندارم چون قبلاً مأمورین به من وعده وعید دادند اقرار کردم و متهم الف.ع. در پاسخ به شرکت در آدم ربایی و زنای به عنف و شرب خمر گفت: خانم ن. با موتورسیکلت الف. رفت و بعد با میل خودش سوار ماشین من شد و به روستای.... رفتیم و مشروبی در کار نبود من نخوردم و دیگران هم نخوردند و من دفعه اول بود که خانم ن. را می دیدم و من به ایشان دست نزدم و منظورم از این که گفتم لخت بود مانتو نداشت منظور از این که گفتم من لباسم را درآوردم لباس رویم را درآوردم و قبلاً تحت تأثیر دادگاه و مجبور شدم مسائلی را اقرار کنم که صحت نداشته است. و م. در پاسخ به اتهام شرب خمر و زنای به عنف با شاکیه اظهار داشت: من اصلاً داخل خانه نرفتم و مشروب نخوردم و زنا نکردم. و وکلای شاکی اظهار داشتند: خانم ن. دختری بیست ساله و آمده شهرستان درس بخواند و نیاز به امنیت دارد از خوابگاه بیرون آمده نان بخرد روی نادانی سوار موتور می‌شود تا نان بخرد و او را مشایعت می کنند تا نتواند کمک بخواهد و در مسیر تلفن می زنند به دوستان دیگر تا از طعمه به دست آمده استفاده کنند سپس او را سوار ماشین می کنند و آثار ضرب وجرح وجود داشته و به زور ربوده است و آثار و ادله پزشکی در مورد تجاوز وجود دارد. ماشین و موتورها و معاینه محلی وسایل موجود در منزل از طرفی استغاثه های دختر اثری نکرد و تجاوز صورت گرفت. هر ۵ نفر به صورت گروهی در آدم ربایی و تجاوز به عنف و صرف مشروب مشارکت داشته اند و دختر معصوم به آن ها زنگ نزده بلکه م. با موتور جلوی خوابگاه دختران پرسه می زدند چون همکلاسی وی بودند جلوی او را گرفته و برای گمراه کردن وی موضوع امتحان را پیش کشیدند و چون متوجه می‌شوند می خواهد نان بخرد از او می خواهند سوار موتور بشود و به او می گویند نانوایی نزدیک است اما او را جلوی نانوایی نمی برند و می گویند دور می زنیم و او را به جاده می برند و بردن به جاده... با میل و اراده خانم نبود و ازآنجا جرم آدم ربایی منعقد می‌شود و با رسیدن به انتهای جاده اتومبیل پژو پارس که دنبال آن ها بوده به زور او را سوار اتومبیل پژو می کنند و آثار ضربه های وارده بر بدن و بازوی دختر مورد تجاوز از آثار زور می‌باشد و دختر میلی به سوارشدن ماشین و رفتن به روستا نداشته است بلکه از روی نادانی طعمه این متهمین شده است و او را منزل به آن ها برده و در منزل از طریق رفتن به بالای بام در را بازکرده و در اثر مسکر او را دیوانه وار مورد تجاوز قرار می دهند و دختری بیچاره و بی تجربه در مقابل ۵ نفر چاره ای نداشته است و امید داریم علم قضات موجب اعدام متهمین و عبرت جامعه گردد و متهمین دارای سابقه کیفری هستند و سابقه زنای به عنف هم دارند و آقای... وکیل ر. و م. و... وکیل الف.ع. و... وکیل آقایان م. و الف. نیز به دفاع از آنان اتهامات معنونه را توسط آنان نموده و به شرح صورت جلسه دادگاه از آنان دفاع نموده است و گفتند که موکلین آن ها در ربایش و تجاوز به عنف و شرب خمر نقش نداشته اند و دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۰۹۲ - ۲۲/۱۲/۹۲ اعلام کرد: در خصوص اتهام آقایان ۱- م. معروف به م. ۲- الف. هر دو با وکالت آقای... وکیل دادگستری ۳- ر. ۴- م. هر دو با وکالت آقای... وکیل دادگستری ۵- الف. با وکالت... وکیل دادگستری همگی دایر بر ارتکاب عمل منافی عفت مادون زنا با اکراه با خانم ن. با عنایت به شکایت شاکی و وکلای نامبرده به نام های آقایان... و... و گزارش نیروی انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار متهم ردیف اول صفحه ۴۷ پرونده و اقرار ضمنی متهم ردیف پنجم و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و انجام عزیمت کلیه متهمین به همراه شاکیه در روستای.... سپس عزیمت به روستای..... و حضور در منزل خالی از سکنه و ارتکاب عمل منافی عفت با احراز مجرمیت به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۱۲۵ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرکدام از متهمین را به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. در خصوص اتهام متهم ردیف پنجم (الف.ع.) مبنی بر خرید مشروب الکلی به میزان ۵/۱ لیتر با عنایت به اقرار نامبرده و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با احراز بزه انتسابی مستنداً به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۸۷ و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی و تجاری مشروب الکلی مکشوفه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید لکن به استناد مواد ۴۶ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات فقط در مورد مجازات حبس وی صادر و اجرای آن را در مدت سه سال معلق می نماید تا چنانچه نامبرده از تاریخ صدور قرار تا پایان تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد و قصاص و یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر تلقی می‌گردد و درصورتی که در مدت یادشده مرتکب یکی از جرائم مذکور شود قرار تعلیق لغو می‌شود. ضمناً در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی با توجه به این که مجازات خرید مشروب الکلی ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی مشروب الکلی می‌باشد از مجازات عمل منافی عفت که فقط شلاق می‌باشد شدیدتر است، لذا فقط مجازات اشد قابل اجرا می‌باشد. و در خصوص اتهام خانم ن. مبنی بر برقراری رابطه نامشروع مادون زنا با آقایان م. و الف. با توجه به اقرار نامبرده مبنی بر آنکه به اتفاق م. و الف. با رضایت کامل حسب گردش و تفریح از... به روستای........عزیمت نموده (صفحه ۳۶ پرونده) و در صفحه۴ پرونده اظهار داشته به اتفاق هم اتاقی های خود با متهم ردیف اول و دوم... رفته و کاملاً سالم برگشته کیفرخواست صادره و هم چنین اظهارات نامبرده در صفحه ۷۸ و ۲۳ پرونده مبنی بر آن که متهم ردیف اول و دوم هم کلاسی های بنده می‌باشند به آن ها اعتماد داشتم با یکدیگر بیرون رفتیم تا تفریح کنیم بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است، لذا به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را به پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و به استناد مواد ۱۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۶ و ۴۸ و ۵۰ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اجرای شلاق و مجازات مذکور را به مدت دو سال به طور ساده تعلیق می نماید. و در خصوص شکایت خانم ن. علیه متهمین دیگر مبنی بر شرکت در آدم ربایی و زنای به عنف و شرب خمر با عنایت به انکار متهمین در تمامی مراحل تحقیق و اظهارات شاکیه (صفحه ۲۳) پرونده مبنی بر آن که آن ها را دیدم و پیشنهاد تفریح دادند وی قبول کردم احساس خطر و ترس کردم پیشنهاد برگشتن به... را دادم و در صفحه ۷۸ اظهار داشته: متهمین ردیف اول و دوم هم کلاسی بنده می‌باشند و با یکدیگر به بیرون رفتیم تا دو بزنیم و تفریح کنیم و در صفحه ۴ پرونده در پاسخ به این که آیا تاکنون به اتفاق دوستان بیرون رفتید؟ اظهار داشته: من و هم اتاقی هایم به... رفته بودیم و کاملاً سالم برگشتیم که دلالت بر اختیار و اراده شاکیه در عزیمت به روستای.... را دارد و در مورد زنای به عنف با عنایت به انکار آنان و رعایت قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات اتهامات را وارد تشخیص نداده و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبردگان صادر می نماید (صفحه ۲۳۲ و ۲۳۳) و رأی صادره در مورخ ۰۲/۰۲/۹۳ به وکیل شاکیه ابلاغ و وکلای شاکیه آقایان... و... در مورخ ۲۵/۰۲/۹۳ طی شرحی که پیوست پرونده است و در وقت شور قرائت خواهد شد به رأی صادره اعتراض نموده اند (صفحه ۲۵۲ تا ۲۶۰) و رأی صادره در مورخ ۲۴/۰۱/۹۳ به وکیل متهمین ر. و م. ابلاغ گردید (صفحه ۲۳۸) که نامبرده در مورخ ۱۱/۰۲/۹۳ طی شرحی که پیوست پرونده است به وقت شور قرائت خواهد شد به رأی صادره اعتراض نموده است (صفحه ۲۴۷ و ۲۴۸) و رأی صادره در مورخ ۲۵/۰۱/۹۳ به وکیل متهمین الف. و م. ابلاغ گردید (صفحه ۲۳۴) و نامبرده به شرح صفحه ۲۴۶ پرونده به رأی صادره در مورخ ۰۴/۰۲/۹۳ اعتراض نموده. و هم چنین رأی صادره در مورخ ۲۴/۰۱/۹۳ به وکیل متهم الف.م. ابلاغ گردید (صفحه ۲۳۶) که نامبرده در مورخ ۰۹/۰۲/۹۳ به رأی صادره اعتراض نموده است که لوایح اعتراضیه به وقت شور قرائت خواهد شد(صفحه ۲۴۵) و در مورخ ۲۴/۰۱/۹۳ برای وکیل متهمین م. و ر. ابلاغ گردید (صفحه ۲۳۸) و نامبرده در مورخ ۱۱/۰۲/۹۳ با اعلام این که عزیمت موکلین من به همراه خانم ن. به روستای.... با رعایت موازین شرعی بوده و هیچ گونه ارتباط حتی در حد معاشرت با شاکی نداشته اند و صرف همراه بودن مذکر و مونث مصداق خلوت با نامحرم یا ارتکاب عمل منافی عفت نمی‌باشد به رأی صادره اعتراض نموده (صفحه ۲۴۸) که پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی۱- آقایان... و... وکلای پایه یک دادگستری به وکالت از خانم ن. معروف به ن. ۲- آقای... وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقایان م. معروف به م. و الف.م. ۳- آقای... وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از الف. ۴- آقای... وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقایان ر. و م. نسبت به دادنامه معترض عنه که مشروح آن در گزارش عضوممیز آمده نظر به این که اعتراض موثری از سوی تجدیدنظرخواهان به عمل نیامده که سبب نقض و گسیختگی رأی گردد و ازلحاظ رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد قابل ذکری ملاحظه نشده است، لذا مستنداً به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌شود.

رئیس شعبه هفتم دیوان عالی کشور - مستشار

انتظاری - طالبی