رای شماره 30 مورخ 1381/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 109/80

شاکی: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

موضوع: ابطال پیشنهاد شماره34-1-3014 مورخ 14/2/1373 وزارت کشور

تاریخ رای: یکشنبه 1 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 30

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به‌موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369مرجع یاد شده‌ از بند (الف) ماده 43 قانون مذکور فقط مجاز است عوارض جدید وضع کند و یا عوارض موجود قبلی را افزایش دهد و مجاز به کسر عوارض مصوب قائم‌مقام شورای شهر تهران و تقلیل آن به 3% بر خلاف صریح قانون مرقوم است، لذا ابطال پیشنهاد مورد شکایت را تقاضا دارد متعاقباً شاکی طی نامه شماره 2/1/610 مورخ 1381/01/07 مستنداً به ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از دادخواست تقدیمی صرفنظر و آن را مسترد نموده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به‌ اینکه شاکی انصراف خود را در خصوص اعتراض نسبت به مصوبه فوق‌الذکر اعلام داشته است بنابراین موردی برای طرح و رسیدگی به موضوع و امعان نظر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع