رای شماره 31 مورخ 1381/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 3/78

شاکی: آقای محمدسعید ایران

موضوع: ابطال بند 2 مصوبه مورخ 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تاریخ رای: یکشنبه 1 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 31

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی بند 2 مصوبه مورخ 1371/06/16 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که طی آن احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان در مناطق مسکونی و تجاری فقط برای مسکونی حداکثر150مترمربع با رعایت تراکم مجاز تعیین شده‌ است را مغایر قانون اعلام و درخواست ابطال آن را نموده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به بند 2 مصوبه مورخ 1371/06/16 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 270 و 271 مورخ 1379/09/20 هیات عمومی دیوان به لحاظ مخالفت مدلول آن با قانون و خارج بودن از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور ابطال گردیده است بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض نسبت به بند 2 مصوبه فوق‌الذکر مقرری ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع