رای شماره 29 مورخ 1381/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 450/79

شاکی: آقای اکبر خمسه

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 9234 مورخ 2/9/1372 (بند 6) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رای: یکشنبه 1 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 29

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مربی (تعلیقی) عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه به موجب قرارداد تنظیمی و تعهد متقابل جهت استخدام هیات علمی با دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1364 پس از اخذ تخصص مورد نیاز مبرم بیهوشی در سال 1369 به استخدام پیمانی مربی عضو هیات علمی درآمده مشغول انجام وظایف قانونی آموزشی بوده، بنابه دستورالعمل وزارتی مذکور حکم و حقوق و مزایای اینجانب لغو گردید دستورالعمل مذکور بر خلاف حق و عدالت و منطق و نص صریح قانون و شرایط توافق حاصله بین طرفین در زمان تنظیم قرارداد بوده و مخالف با اصول 2، 22، 28، 57، 58، 126، 140 و 169 قانون اساسی می‌باشد. همچنین مغایر با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و با اصل عطف به‌ماسبق نشدن مقررات مغایرت دارد. علیهذا درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10269/ن مورخ 1380/10/18 اعلام داشته‌اند:دلیل و مستند قانونی مبنی بر مغایرت دستورالعمل شماره 9234 مورخ 1372/09/02 با اصول قانون اساسی ابراز نشده است.شاکی قبلاً شکایتی در این خصوص تقدیم دیوان نموده و با صدور حکم قطعی شکایت مطروحه رد گردیده است.شاکی در امتحان بورد تخصصی مردود شده لذا به لحاظ فقد شرط اصلی عضویت علمی دانشگاه‌ها فاقد شرایط لازم جهت عضویت در هیات علمی بوده و حسب ضوابط به نامبرده اعلام می‌شود که به عنوان کادر درمانی به کار اشتغال داشته باشد که ایشان نیز خدمت مورد تایید خود را در کادر درمانی انجام می‌دهد.عضویت در هیات‌های علمی دانشگاه برای دستیاران مشغول به تحصیل در دوره‌های تخصصی مشروط به طی دوره آموزشی تخصصی و موفقیت در امتحان بورد تخصصی می‌باشد و کسانی که به صورت پیمانی به عضویت هیات علمی در می‌آیند. تغییر وضعیت استخدامی آنها از پیمانی به رسمی منوط به احراز کلیه شرایط از جمله قبولی در بورد تخصصی می‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر باختیارات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استخدام داوطلبان ورود بخدمت در آن وزارتخانه و تعیین رشته‌های شغلی کارکنان غیر رسمی براساس ضوابط و اولویت‌های مربوط بخشنامه شماره 9234 مورخ 2/9/72 از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات مذکور نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع