رای شماره 1198 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1198

تاریخ دادنامه: 12/11/1395

کلاسه پرونده: 95/1024

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهروز اسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-3 از شرایط آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 95/1024 هیات عمومی ابطال بند 3-3 از شرایط شرکت در آزمون اخذ پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تعیین شرط سن درخواست شده است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه کانون وکلای دادگستری غیر دولتی می‌باشد، بنابراین رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات کانون مذکور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع