رای شماره 1843 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1843

تاریخ دادنامه: 1397/09/20

شماره پرونده: 97/1857

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل رستمی با وکالت آقای حسن نوروزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 26 دفترچه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسن نوروزی به وکالت از آقای اسماعیل رستمی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 بند 26 دفترچه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر نکا برخلاف مقررات قانونی از جمله تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها در زمان وضع تعرفه برای عوارض و سایر هزینه های خدمات شهر نکا در سال 1393 اقدام به تصویب عوارض تفکیک برای زمینهای زیر 500 متر نموده است و البته شهرداری نکا پس از آن اقدام به دریافت عوارض از موکل به میزان 224 میلیون ریال می‌نماید. حال با عنایت به اینکه اقدام شورای طرف شکایت برخلاف مقررات قانونی بوده و توجهاً به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای مختلف از جمله شماره های 1018-1393/06/17، 627-1391/09/20، 492-1389/11/04 و 275-1391/01/06 مصوبات مشابهی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را ابطال نموده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نکا در تعیین عوارض فوق الاشاره مطابق مواد 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" تعرفه نرخ عوارض و سایر هزینه های خدمات شهرداری نکا در سال 1393

26- عوارض تفکیک اراضی:

هر مترمربع تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر با استناد به تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها عمل خواهد شد.

تبصره1: زمینهای تا 500 مترمربع پس از احراز مالکیت 10% زمین یا قیمت کارشناسی روز زمین.

............. "

رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که:

«چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 627-1391/09/20 و1018-1393/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان و اراک مبنی بر دریافت عوارض تفکیک عرصه و یا دریافت قسمتی از اراضی به عنوان هزینه خدمات تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر نکا در تصویب تبصره 1 بند 26 دفترچه عوارض محلی سال 1393 با عنوان عوارض تفکیک اراضی زمینهای تا 500 مترمربع، 10 درصد زمین یا قیمت کارشناسی روز زمین را اخذ می‌نماید، بنابراین قسمت مورد شکایت شاکی از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع