رای شماره 1842 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1842

تاریخ دادنامه: 1397/09/20

شماره پرونده: 96/1040

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی رضاپورآکردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1397-1396 دانشگاه تهران

گردش کار: شاکی طی دو دادخواست ابتدا ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1397-1396 دانشگاه تهران و بعداً ابطال دستورالعمل اشاره شده را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب محمدعلی رضا پور آکردی حائز رتبه 1 آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال 1396 به دلیل اعمال حد نصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری (PHD) در سال تحصیلی 1397-1396 که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394 می‌باشد، از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته و خواهان ابطال دستورالعمل مذکور از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشم.

توضیح آن که بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشیپژوهشی (که اینجانب نیز متقاضی آن بوده ام)، باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش که بنده رتبه 1 را در آن کسب نمودم و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت پذیرد. در حالی که دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی مقرر می‌دارد « کسب حداقل 50 امتیاز از 100 امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل 40 امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین الملل و اقماری الزامی است». بنابراین دستورالعمل دانشگاه تهران در قسمت مذکور صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تاثیر 50 درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی نظیر بنده نتواند حد نصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آن که دانشگاه ها تنها حق تصرف در 50 درصد نمره خود را دارا می‌باشند.

حقیر نیز از این دستورالعمل متضرر شده ام و از آنجایی که در مصاحبه به دلیل اعمال سلیقه اساتید و اجحاف در احتساب نمره مصاحبه بنده و تمایل آشکار به جذب دانشجویانی که در مقطع ارشد نیز دانشجوی اساتید مصاحبه کننده بوده اند، نمره 43.8 از 100 یا 21.9 از 50 را کسب نمودم و با وجود احراز رتبه 1 در آزمون سازمان سنجش اساساً نمره اکتسابی بنده در آزمون سازمان سنجش توسط دانشگاه تهران منظور نشده است. این در حالی است که اگر دستورالعمل غیر قانونی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب اعمال نمی گردید بنده با همین نمره 43.8 هم به عنوان نفر اول در دوره روزانه به جای دوره شبانه که به ناحق در آن حائز حد نصاب شده ام، پذیرفته می شدم. زیرا نمره نفر اول مصاحبه 52 از 100 و به عبارتی 26 از 50 بوده و نمره سنجش وی 30 از 50 که جمعاً مساوی 56 خواهد بود حال آن که نمره سنجش حقیر 39 و مصاحبه حقیر 43 از 100 یا به عبارتی 21 از 50 بود که جمعاً مساوی با 61 خواهد بود. لذا از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص اعمال حد نصاب و احقاق حق خویش با عطف به ماسبق نمودن حکم ابطال می باشم تا در رشته انتخابی اول خود که به ناحق از آن محروم شده ام پذیرفته شوم.

لازم به ذکر است قسمت مورد درخواست با ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394 که مقرر می‌دارد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی مصاحبه تخصصی صورت گیرد مغایرت دارد. زیرا قسمت مورد درخواست از دستورالعمل دانشگاه تهران با تعیین حد نصاب از اختیار مفوضه تجاوز نموده و 50 درصد مربوط به آزمون کتبی سازمان سنجش را نیز نادیده می‌گیرد. حقیر نیز بر اثر اعمال حد نصاب مذکور با وجود کسب رتبه 1 آزمون کتبی سازمان سنجش و نمره 21.9 (43.8 از 100) در مصاحبه دانشگاه تهران در کد رشته 1961 پذیرفته نشدم در حالی که اگر حد نصاب مذکور اعمال نمی شد بنده با همین نمره مصاحبه نیز در کد رشته محل اول خود (1961) پذیرفته می شدم و حال از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخش مذکور را از زمان تصویب دارم."

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

" دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (PHD) در سال تحصیلی 1397-1396

دانشگاه تهران در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی 1397-1396 بر اساس دستورالعمل ذیل اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی خواهد نمود:

1- ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزار کننده (60-0 امتیاز)

ارزیابی تخصصی (45-0 امتیاز)

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران، به یکی از روشهای ذیل صورت خواهد گرفت: الف) مصاحبه علمی و احتساب امتیاز نمرات دروس تخصصی مرتبط در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد. ب) برگزاری آزمون کتبی از مواد آزمون اعلام شده در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه.

1-2- ارزیابی کمیته برگزار کننده (15-0 امتیاز)

ارزیابی بر اساس بررسی انگیزه فردی، حضور تمام وقت در دوره تحصیل، موضوع پژوهشی مورد علاقه برای رساله دکتری، تسلط به زبان و گفتار فارسی، کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد و... صورت می پذیرد.

2- ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: نحوه امتیاز دهی این بخش با توجه به توضیحات ذیل و با رعایت سقف امتیازات مشخص شده طبق تشخیص هیات ممتحنه به شرح ذیل صورت می‌گیرد:

2-1- ارزیابی سوابق آموزشی (20-0 امتیاز)

- معدل کل دوره متوسطه: از صفر تا 2 امتیاز

- معدل کل دوره کارشناسی بر اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل: از صفر تا 8 امتیاز

- معدل کل دوره کارشناسی ارشد بر اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل: از صفر تا 6 امتیاز

تسلط به زبان انگلیسی: از صفر تا 4 امتیاز

2-2- ارزیابی سوابق پژوهشی (20-0 امتیاز)

ردیف

عنوان فعالیت و سقف امتیاز

امتیاز هر عنوان

1

مقالات پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با حوزه تخصصی و پایان نامه، چاپ شده/دارای پذیرش چاپ (حداکثر دو مقاله) در مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بدون سقف)

مقاله داخلی: از صفر تا 2 امتیاز

مقاله بین المللی: از صفر تا 4 امتیاز

2

تالیف و ترجمه کتابهای تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی (رشته های علوم انسانی بدون سقف، سایر رشته ها حداکثر 6 امتیاز)

ترجمه: صفر تا 2 امتیاز

تالیف: از صفر تا 4 امتیاز

3

مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات همایشهای علمی ملی و بین المللی مرتبط با تخصص (حداکثر 10 امتیاز)

خلاصه مقاله داخلی: از صفر تا 5/0 امتیاز

خلاصه مقاله خارجی: از صفر تا 1 امتیاز

مقاله کامل داخلی: از صفر تا 1 امتیاز

مقاله کامل بین المللی: از صفر تا 2 امتیاز

4

اکتشاف، اختراع و برگزیدگی المپیادهای علمی به تایید مراجع ذیصلاح (حداکثر 8 امتیاز)

داخلی: از صفر تا 3 امتیاز

بین المللی از صفر تا 5 امتیاز

5

آثار هنری دارای ارزیابی ملی یا بین المللی برای رشته های هنر (بدون سقف)

از صفر تا 4 امتیاز

6

تشویق نامه های علمی در سطح ملی و بین المللی (حداکثر 8 امتیاز)

ملی: از صفر تا 1 امتیاز

بین المللی: از صفر تا 2 امتیاز

حداکثر مجموع امتیازات پژوهشی = 20 امتیاز

تبصره1: امتیاز داوطلب در مقالات مستخرج از پایان نامه و ارائه شده به صورت مشترک با استاد راهنما، به عنوان نفر اول در نظر گرفته می‌شود.

تبصره2: در صورتی که مجموع امتیازات پژوهشی حداقل یکی از داوطلبان بیش از 20 امتیاز باشد، حداکثر امتیاز کسب شده معادل 20 در نظر گرفته می‌شود و سایر امتیازات بر پایه آن تراز می‌شود.

تبصره3: ترکیب هیات ممتحنه متشکل از: اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده زیر مجموعه پردیسها و گروه زیرمجموعه دانشکده ها و حداقل دو نفر از اعضای هیات علمی به انتخاب شورای تحصیلات تکمیلی پردیس/دانشکده که یک نفر از آنها نماینده معاون آموزشی پردیس یا دانشکده مستقل است. در هر صورت تعداد اعضای هیات ممتحنه کمتر از 5 نفر نخواهد بود.

تبصره4: نحوه امتیاز دهی نویسندگان مقالات بر اساس شیوه نامه هیات ممیزه دانشگاه خواهد بود.

نکات مهم:

کسب حداقل 50 امتیاز از 100 امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل 40 امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین الملل و اقماری الزامی است.

- حضور داوطلب مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده از طریق وبگاه دانشگاه تهران و یا پردیس/دانشکده مربوطه در محل پردیس/دانشکده الزامی است. شایان ذکر است که عدم حضور در زمانهای اعلام شده به منزله غیبت و انصراف از داوطلبی دانشگاه تهران در واحد مربوطه تلقی می‌گردد و برگزاری آزمون و یا مصاحبه مجدد برای داوطلبین غایب امکان پذیر نخواهد بود.

- ارائه اصل مدارک به مسئولین مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده توسط واحد مربوطه الزامی است.

- کلیه مدارک مندرج در این دستورالعمل لازم است در تاریخ های مقرر در سامانه دانشگاه به آدرس Academics.ut.ac.ir بارگذاری گردد. به مدارک ارائه شده بعد از زمان بندیهای اعلام شده از طریق وبگاه دانشگاه، هیچ گونه امتیازی تعلق نمی گیرد.

در پذیرش پردیسهای بین المللی کیش و البرز، پس از ارزیابی تخصصی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی، ازحائزین شرایط برای مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.

داوطلبان لازم است مبلغ 000/900 ریال (نه صد هزار ریال) را از طریق درگاه الکترونیکی سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران به حساب شماره 5225557690 با شناسه 1130 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت آموزشی دانشگاه واریز نمایند.

با توجه به اینکه مرجع رسمی اطلاع رسانی در خصوص آزمون دکتری سال 1396 معاونت آموزشی دانشگاه تهران می‌باشد، لازم است داوطلبین بعد از اعلام اسامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه معاونت آموزشی به آدرس Academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.- معاونت آموزشی دانشگاه تهران"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 286441/1151-1397/07/25 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده شماره 96/1040 موضوع شکایت آقای محمدعلی رضاپورآکردی به طرفیت دانشگاه تهران به خواسته ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی 1397-1396 مراتب زیر را به استحضار می رساند:

مقدمه:

حسب مندرجات پرونده، آقای محمدعلی رضاپورآکردی دادخواستی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و به موجب آن ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری را خواستار شده است. در صورتی که چنین خواسته ای تنها به دلیل اینکه شرایط به نفع شاکی نبوده پذیرفته نیست. دانشگاه تهران هر ساله همانند سایر دانشگاههای کشور مطابق مقررات، دستورالعملی را در خصوص چگونگی پذیرش دانشجو تهیه و منتشر می‌نماید

تادانشجویان از کم و کیف آن آگاهی یافته و ابهامی باقی نماند. در سال تحصیلی 1397-1396 نیز همانند سالهای گذشته این دستورالعمل تهیه و منتشر شد. تهیه دستورالعمل اقدام جدیدی نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت بدین ترتیب که:

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس بند 14 مصوبه مورخ 1372/10/07 بررسی و تصویب کلیه برنامه های درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی مربوط به وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که در آنها دوره های آموزش عالی دایر است و به نوعی به مدرک دانشگاهی منتهی می‌گردد، را به شورای عالی برنامه ریزی واگذار نموده است. شورای عالی برنامه ریزی نیز با اختیارات حاصله از مصوبه مذکور، در جلسه 274-1372/12/08 آیین‌نامه دوره دکتری را به تصویب می رساند.

2- شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ 1377/12/01 در اجرای فصل دوم آیین‌نامه فوق الذکر، دستورالعمل اجرای پذیرش دانشجو دوره دکتری مصوب 1377/12/01 را تصویب می‌نماید. اما در تاریخ 1384/01/27 آیین‌نامه دوره دکتری مورخ 1377/12/08 توسط شورای عالی برنامه ریزی اصلاح گردید. ماده 3 آیین‌نامه جدید التصویب در خصوص ضوابط ورود به دکتری مقرر می دارد: «ضوابط ورود داوطلبان به دوره دکتری به شرح زیر است: الف) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ب) داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای که حسب مورد به تایید وزارت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد. ج) احراز صلاحیت علمی برای ورود به رشته مورد نظر د) احراز توانایی در زبان خارجی. براساس بند 3 ماده 1 این آیین‌نامه «منظور از موسسه هر یک از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور است که مطابق مقررات مجازند دوره دکتری بر گزار کنند». بنابراین با تصویب آیین‌نامه جدید، آیین‌نامه دوره دکتری مورخ 1372/12/08 و دستورالعمل اجرای این آیین‌نامه ملغی اثر شده و نحوه احراز صلاحیت علمی داوطلبان دوره دکتری، بر عهده موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مطابق مقررات مجاز به بر گزاری دوره دکتری می‌باشند، قرار گرفته است.

3- شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ 1386/03/16 با اختیارات حاصله از تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه دوره دکتری مورخ 1384/01/27 «آیین‌نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سالهای بعد از جمله سال تحصیلی 1397-1396 دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1397-1396 » را تصویب نمود، در این دستورالعمل 50 امتیاز (معادل 50 درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده شده و تنها پنجاه درصد از کل امتیازات به آزمون کتبی اختصاص داده شده است.

4- در واقع دانشگاه تهران با اختیارات حاصله که به شرح زیر است، «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1397-1396 » را تصویب نموده است.

الفشورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ 1386/03/16 با اختیارات حاصله از تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه دوره دکتری مورخ 1384/01/27 «آیین‌نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سالهای بعد از جمله سال تحصیلی 1397-1396 دستورالعمل پژوهشی و مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران» را تصویب نمود در این دستورالعمل 50 امتیاز (معادل 50 درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده شده و تنها پنجاه درصد از کل امتیازات به آزمون کتبی اختصاص دارد.

ب- سازمان سنجش و آموزش کشور، در ردیف 5 دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورود دوره دکتری سال 1396 در خصوص نحوه پذیرش نهایی داوطلبان چنین تصویب نموده است: « گزینش نهایی در هر یک از کد رشته محلهای آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396 از بین داوطلبانی است که حد نصاب نمره مرحله دوم آزمون مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی که توسط دانشگاه مربوطه تعیین می‌شود را دارا باشند.» همچنین نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و طرفیت پذیرش در کد رشته محلهای تحصیلی برای رشته هایی که شیوه پذیرش آنها

«آموزشی- پژوهشی» است بر اساس نمره کل حاصل از 50 نمره علمی و 50 نمره مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) پیش بینی شده است.

ج- همچنین حسب اعلام اداره کل امور طی نامه شماره 297730/03/122-1396/10/02 در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور ملاک درج حد نصاب نمره مصاحبه می‌باشد که دانشگاهها می‌توانند حد نصاب نمره مصاحبه را ثبت و سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس آن پذیرفته شدگان نهایی را جهت ثبت نام به دانشگاهها معرفی نمایند. در واقع در راستای مجوز شورای عالی برنامه ریزی و سازمان سنجش و آموزش کشور، دانشگاه تهران نیز برای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی 1397-1396 «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1397-1396» را تصویب نمود. بر اساس این دستورالعمل امتیاز و شرایط مرحله مصاحبه چنین مقرر پیش بینی شده است:

«1- ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزار کننده (60-0) امتیاز

1-1- ارزیابی تخصصی (45-0)

2-1 ارزیابی کمیته برگزار کننده (15-0)

2- ارزیابی سوابق آموزشی- پژوهشی و فناوری (40-0) امتیاز

2-1- ارزیابی سوابق آموزشی (20-0)

2-2- ارزیابی سوابق پژوهشی (20-0)

این دستورالعمل دانشگاه تهران کسب حداقل 50 امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل 40 امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین المللی و اقماری را الزامی شناخته است. به عبارتی براساس این دستورالعمل 50 درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری به کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه اختصاص یافته است. (50 درصد مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری به آزمون کتبی) در نتیجه ممکن است یک شخص حداکثر امتیازات مرحله کتبی که 50 درصد از کل امتیازات این مرحله می‌باشد، را کسب نماید. لیکن از 50 درصد، امتیازات مربوط به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه، امتیازی را کسب ننماید و یا از سایر متقاضیان امتیاز کمتری را کسب نماید و در نتیجه پذیرفته نهایی نگردد. بنابراین صرف کسب رتبه در مرحله آزمون کتبی، متقاضیان را واجد صلاحیت پذیرش دوره دکتری دانشگاه تهران نخواهد نمود و شخصی واجد صلاحیت است که مجموع امتیازات حداکثر را دریافت دارد.

با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دانشگاه تهران در راستای مجوز حاصله از سازمان سنجش آموزش کشور و شورای عالی برنامه ریزی، شرایط و ضوابط پذیرش در دوره دکتری را پیش بینی نموده است. لذا تخلفی از مقررات قانونی در اعمال این ضوابط در نتیجه گزینش شاکی مشاهد نمی شود. لازم به ذکر است مطابق همین آیین‌نامه ها و دستورالعملها که در طول سالیان قبل تهیه و دانشجویان هر ساله براساس آن پذیرفته می‌شوند، در سال 1396 نیز حقوق مکتسبه ای برای دانشجویان پذیرفته شده ایجاد گردیده است و این طبیعی است، اشخاصی که شرایط لازم را دارا نبوده و پذیرفته نشده اند همواره این دستورالعمل ها را ناعادلانه تفسیر نمایند. پس نمی توان با تمسک به این ادعای بدون توجیه شاکی که حقی از ایشان تضییع گردیده است به حقوق دیگران تجاوز نمود. با توجه به اینکه دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1397-1396 مطابق مقررات آموزشی صادر گردیده و هیچ گونه ایرادی بر آن وارد نیست، لذا صدور رای شایسته قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی مورد استدعاست. "

همچنین مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران در لایحه دیگری به شماره 348067/151-1397/08/22 توضیح داده است:

" معاون محترم مدیرکل هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده شماره 97/پ/11-1397/08/07 موضوع شکایت آقای محمدعلی رضاپور آکردی که اینک دانشجوی دکتری این دانشگاه در پردیس فارابی است، به خواسته ابطال دستورالعمل در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 1397-1396، مراتب ذیل را به استحضار می رساند که دانشگاه تهران در تصویب دستورالعمل مورد شکایت ذره ای از حدود اختیارات قانونی تجاوز ننموده است و شکایت شاکی بی مبنا بوده و بدون توجه به مستندات قانونی تصویب دستورالعمل در دانشگاه و جایگاه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و مصوبات آن تهیه شده است که به شرح زیر مردود بودن آن توجیه و تبیین می‌شود:

1- بر اساس جوابیه صریح و مستند و متقن سازمان سنجش و آموزش کشور به شماره 63699-1397/08/21 و نیز برابر مصوبه صریح شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 1395/08/09 به ویژه بند ب قسمت 1 مصوبه فوق الذکر که به امضای رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی و وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی رسیده، چنین مقرر شده است: « در حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه)، توسط دانشگاه ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود.»

2- این امر عیناً در شیوه نامه اجرایی آزمون به دانشگاه ها اعلام و در دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته به داوطلبان اطلاع رسانی شده است و شاکی از این موضوع اطلاع کامل داشته است و با رعایت همین شیوه نامه و مصوبه و احراز حد نصاب دانشگاه تهران موفق به قبولی در رشته حقوق خصوصی مقطع دکتری در پردیس فارابی دانشگاه تهران شده است.

3- بر اساس اختیار فوق الذکر نیز دانشگاه تهران دستورالعملی در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 1397-1396 تصویب نموده است که از هر جهت منطبق با مجوز شورای مرقوم و شیوه نامه مورد اشاره است و از لحاظ محتوا نیز فاقد هرگونه ابهام و نارسایی متنی است به نحوی که شاکی نمی تواند مدعی تضییع از ناحیه آن باشد.

بنا به مراتب فوق و از آنجا که شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر اساس اختیارات قانونی مندرج در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی مصوب 1394 و به ویژه جایگاه آن شورا به شرح مذکور در ماده 2 آن قانون در این باره مصوبه ای روشن وضع نموده که برای دانشگاه ها الزام آور است و با توجه به اینکه این مصوبه اختیار تعیین حد نصاب را صراحتاً بر عهده دانشگاه ها به عنوان نهاد متولی اصلی و متخصص امر نهاده است و نظر به اینکه این امر توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ابلاغ شده و در دفترچه برگزاری آزمون نیز آمده است و شاکی از آن به خوبی مطلع بوده به همین شیوه در پردیس فارابی دانشگاه تهران پذیرفته شده و در حال تحصیل است و از آنجا که دانشگاه ها در تعیین حد نصاب، دارای اختیار قانونی هستند و نظر به اینکه دانشگاه تهران در این موضوع، مجری مصوبات شورای فوق الاشاره است و دستورالعمل مورد استناد شاکی نیز طابق النعل در راستای مصوبه مورخ 1395/08/09 این شورا بوده است و نظر به اینکه شاکی در شکایت خود نه این شورا و نه سازمان سنجش و آموزش کشور و نه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نه مصوبات این شورا و آن وزارت را مورد بحث و تعرض قرار نداده و اگر همچنین کند به نظر شکایت وی سازگاری با قوانین و مقررات ندارد، شکایت شاکی به شرح شکواییه تقدیمی به طرفیت دانشگاه تهران و نسبت به تصویب نامه مورد اشاره، فاقد وجاهت و محمل قانونی است. از این رو تقاضای صدور حکم به رد آن دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند ت ماده 3 قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع