تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۷۶۸
شماره پرونده: ‎۱۶۳۴‏-‎۱‏/‎۱۶۸‏-‎۹۳

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه ­به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأئید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.