تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۷۵۰
شماره پرونده: ۱۶۷۳‏-‎۱‏/‎۱۶۸‏/‎۹۳

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی­توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می­کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.