شماره ۵۷۵۰/ د ش تاریخ ۱/۱۲/۱۳۶۴
شورای محترم نگهبان
محترماً به استحضار می‌رساند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در طی مذاکرات جلسات اخیر در مورد دریافت شهریه از دانشجویانی که استطاعت پرداخت دارند علی‌الاصول نظر مساعد داشته است ولی نظر به اینکه موضوع در رابطه با اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد لذا در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۴ شورای عالی مقرر گردیده است که قبل از اخذ تصمیم در این مورد نظر آن شورای محترم استفسار گردد. متمنی است پاسخ لازم عنایت فرمایند.
با آرزوی توفیقات الهی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی - دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
شماره ۵۵۷۸ تاریخ ۱۳۶۵/۲/۱۶
شورای عالی انقلاب فرهنگی
عطف به نامه شماره ۵۷۵۰ / د ش مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۴:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اظهار می‌گردد:
«باتوجه به اینکه از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تاسیس مدارس و آموزشگاه‌های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه با تاسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی