رای شماره 59 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 446/78

شاکی: آقای علی صفری

موضوع: الغاء بخشنامه یا آیین‌نامه در خصوص رشته تحصیلی برای ارتقاء گروه در رشته تقریرنویس

تاریخ رای: سه شنبه 24 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 59

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است کارگزینی دادگستری در اجرای نظر کمیته اجرایی از صدور ابلاغ گروه مقطع تحصیلی (دبیری فنی) خودداری کرده است با این بهانه که چون رشته تحصیلی‌ام دبیری فنی است و این رشته تحصیلی در شرایط احراز رشته تقریرنویس و مدیردفتری پیش‌بینی نگردیده است با توجه به سوابق کاری و مدارک تحصیلی تقاضای لغو دستورالعمل مورد استناد کمیته اجرایی مستقر در دادگستری و ارتقاء گروه و افزایش سنواتی را مطابق مقاطع تحصیلی ارائه شده را دارم.مستشار محترم اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی دادنامه شماره171/1030/7 مورخ1371/02/05 اعلام داشته‌اند خواسته شاکی ابطال یک اقدام مربوط به خود و قابل آقامه علیه کارگزینی دادگستری است و منظور وی از ابطال بخشنامه معین و مشخصی معلوم نیست و موضوع نهایتاً‌ قابل طرح در یکی از شعب دیوان تلقی می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه مفاد دادخواست و نامه مورخ 1378/07/17 شاکی متضمن اعتراض به مصوبات و نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص ادعای تضییع حق استخدامی نامبرده به شعبه 9 بدوی اعاده می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع