شماره ۳۸۲۸ - ق تاریخ ۱۸/۲/۱۳۷۴
حضرت آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
خواهشمند است با توجه به اصول ۵۲، ۵۳ و ۹۸ قانون اساسی اعلام نظر فرمائید آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد یا به صورت طرح هم ممکن است.
علی اکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره ۲۸۷ تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۷
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۳۸۲۸ - ق مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۴:
شورای نگهبان به‌منظور رسیدگی و تهیه پاسخ لازم به سئوال مذکور در نامه تشکیل جلسه داد و نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود:
«۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی این است که:
بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط - در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه - می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رای نرسید.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی