نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 6772، مورخ 1373/2/22)

شماره 44162/10/د تاریخ 5/6/1373
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم
در اجرای اصل 98 و با توجه به اصول 141 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را در دو مورد زیر اعلام فرمائید:
1- آیا اعطای مسئولیت ریاست یا سرپرستی دانشکده‌های دانشگاه‌های کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است یا این قبیل سمت‌ها مشمول قسمت اخیر اصل 141 قانون اساسی که صراحت دارد سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است می‌باشد؟
2- آیا قوانینی که به صورت اجرای آزمایشی در کمیسیونهای داخلی مجلس تصویب می‌شوند و برای مدت معین با تصویب مجلس به اجراء در می‌آیند قابل تمدید و اجراء برای یک دوره یا مدت دیگر نیز می‌باشد یا خیر؟
علی‌اکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 6772 تاریخ 1373/2/22
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
عطف به نامه شماره 44162/10/ د مورخ 5/6/1373 موضوع در جلسه مورخ 23/6/1373 شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«1- در مورد بند اول به اتفاق آرا نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خلاف اصل 141 قانون اساسی است.
در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره 8513 مورخ 20/2/1362 شورای نگهبان جلب می‌کنیم.
2- در مورد بند (2)، شورای نگهبان به‌نظر تفسیری نرسید.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان - احمد علیزاده

محتوای مرتبط (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها