تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۳۱۴
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۷/۳-۱۸۵۴

استعلام:

احتراما چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر اداره برق بوده به لحاظ عدم تامین وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسیب دیده با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم موضوع در دادسرا و دادگاه کیفری قابل رسیدگی است (با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتهاست) یا اینکه بایستی جهت مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطالبه دیه ناشی از حادثه باتوجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به عنوان یکی از اقسام مجازات ها آمده است و با لحاظ اینکه مشمول مرور زمان نمی گردد، ازطریق طرح شکایت کیفری بلااشکال است، ولی در مورد طرح شکایت علیه اشخاص حقوقی چنانچه ارتکاب بزه، مربوط به قبل از لازم­الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، به لحاظ عدم پیش بینی مسئولیت کیفری نسبت به شخص حقوقی در زمان ما قبل از لازم الاجراء شدن قانون فوق الذکر، جز ازطریق طرح دعوای حقوقی امکان پذیر نمی‌باشد./ن