رای شماره 16 مورخ 1381/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 404/80

شاکی: آقای سعید روا

موضوع: بطلان دادنامه صادره در پرونده کلاسه 76/107 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 25 فروردین 1381

شماره دادنامه: 16

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال دادنامه شماره 206 مورخ 1377/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره در پرونده 76/107 شده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مقررات قانون دیوان عدالت اداری در زمینه وظایف و مسئولیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعتبار آثار رای آن هیات، اعتراض نسبت به رای 206 مورخ 1377/09/21هیات عمومی قابل طرح و امعان نظر نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع