رای وحدت رویه شماره 168 تا 173 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 168 الی 173

تاریخ دادنامه: 2/3/1396

کلاسه پرونده: 96/134، 96/97، 96/13، 95/1116، 95/952، 95/746

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1- علیرضا محمدحسینی حیران با وکالت آقای علیرضا میرزاپور مغانلو 2- محمد جهان پناه 3- ارسلان مرادی علاف 4- میرهاشم حسینی صادقی و خانم ها 5- کیمیا رحمانی 6- زهرا سیاح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1687/500/د-10/6/1394 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ولی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بخشنامه شماره 1687/500/د-10/6/1394 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« 1- اولاً تجویز اخذ شهریه در پذیرش دانشجو به استناد بند «ح» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور حتی در مورد ظرفیت مازاد از صلاحیت وزارتخانه ها من جمله وزارت بهداشت و درمان خارج است،؛ زیرا در متن بند «ح» قانون مرقوم در ارتباط با پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی شرایطی خاص بیان شده است که نوعا ً روش پذیرش آن در شیوه نامه اجرایی شرایط پذیرش دانشگاهها در ماده 2 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورهای تکمیلی در دانشگاهها، مخصوصاً پذیرش دانشجو در قالب شیوه نامه از وظایف شورای هماهنگی بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو تعریف و مقرر شده است. کما این که در رای شماره 790- 5/11/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وزارت بهداشت به همراه وزارتخانه دیگر(علوم و تحقیفات و فناوری) در وضیعت مشابه از وظایف و اختیارات قانونی خود خارج شده و به جای هیات دولت در ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی بخشنامه غیرقانونی صادر کرده و ابطال شده است.

2- در راستای ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورهای تکمیلی در دانشگاهها و تبصره آن، مطابق ماده 8 آیین‌نامه موصوف دانشگاه خوانده و صادرکنندگان بخشنامه در صدور بخشنامه مشتکی عنه هیچ گونه هماهنگی با شورا مقرر در قانون مرقوم نکردند. لذا بخشنامه مذکور به صورت غیر قانونی صادر شده است.

3- با فرض این که بخشنامه مذکور در حدود اختیارات و صلاحیت قانونی وزارت بهداشت صادر شده باشد (که البته چنین به نظر نمی آید) از مفاد بند «ح» در صدور بخشنامه استنباط صحیحی نشده است. زیرا مستفاد از عبارت «در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند» ناظر به پذیرش دانشجو با شرکت دانش آموز در آزمون جهت تبدیل به وضع دانشجویی است. همان طوری که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تعریف اصطلاحات عبارت «پذیرش» را فرآیندی دانسته است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با اعلام نتایج قبولی پایان می یابد و حال آن که دانشجوی موکل این فرایند را طی کرده است لذا نمی توان دانشجو را صرفاً به لحاظ انتقال دانشجویی در دانشگاه مقصد پذیرش جدید تلقی و آن هم مازاد بر ظرفیت موجود دانست و به صورت غیرقانونی سهمیه رایگان قبولی وی را ابطال و مشمول پرداخت شهریه دانست. با این وصف تفسیر و استنباط از مقررات بند «ح» و استناد به آن در بخشنامه صحیح به نظر نمی رسد.

4- بنا به تعریف مقرر در ماده 39 آیین‌نامه اجریی شرایط نقل و انتقال دانشجویی، انتقال دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر پذیرش جدید دانشجو محسوب نمی شود، تا این نوع پذیرش را مازاد بر ظرفیت تلقی نموده و از دانشجو شهریه اخذ کرد. چرا که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور ناظر به مقررات مندرج در بند «ح» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در توجیه اخذ شهریه از دانشجو دلالت بر اشخاصی دارد که در جریان آزمون ورودی خارج از دانشگاه پذیرفته می‌شوند. و در این صورت توجیه دارد که از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود با ایجاد ظرفیت جدید نسبت به پذیرش دانشجوی ورودی کنکور اقدام کنند. و این به معنی تلقی انتقال دانشجویی که سابقاً در سهمیه رایگان در کنکور پذیرفته شده، نیست. (من جمله انتقال موکل اینجانب).

5- همچنین مستفاد از مقررات مذکور، نقل و انتقال دانشجویی سبب الغاء یا باطل شدن پذیرش سهمیه رایگان یا غیر پولی که نوعاً حقوق مکتسبه موکل اینجانب که منطبق با صراحت قانون سنجش می‌باشد، نیست. همان طوری که نقل و انتقال دانشجویی موجب جواز تبدیل شدن سهمیه رایگان دولتی به سهمیه مازاد ظرفیت مستوجب اخذ شهریه به نظر نمی آید. لذا این تبدیل برخلاف صراحت مفهوم و منطوق قوانین جاریه است.

6- بناء علیهذا از دادگاه محترم و معظم 1- بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت منع اخذ شهریه به صورت موقت تا صدور حکم نهایی 2- صدور حکم بر الزام هر دو طرف شکایت مبنی بر ادامه ثبت نام موکل در رشته پذیرفته شده در سهمیه رایگان 3- ابطال بخشنامه غیر قانونی موصوف در صدر الذکر مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جناب آقای دکتر هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

با عنایت به اینکه میهمانی و یا انتقال دانشجو به دلایلی که بعضاً خارج از اراده دانشجو نیز می‌باشد، امری اجتناب ناپذیر بوده و از یک طرف برای دانشجوی میهمان هیچ گونه بودجه ای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمی گیرد و همچنین عدم پرداخت شهریه توسط این دسته از دانشجویان تحمیل هزینه اضافی به دانشگاه مقصد را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر عدم پرداخت شهریه برای طول مدت میهمانی موجب افزایش شدید تقاضای میهمانی و ایجاد فشار مضاعف به دانشگاههای مقصد برای پذیرش دانشجو و همچنین افزایش فشار بر دانشگاههای مناطق دور افتاده برای موافقت با خروج دانشجو جهت میهمان شدن در دانشگاههای دیگر را در پی خواهد شد، لذا با توجه به درخواست دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و در صورت موافقت جنابعالی در این خصوص به نحو ذیل اقدام گردد:

« از آنجا که دانشجویی که به عنوان میهمان و یا انتقالی وارد دانشگاه می‌شود جزو ظرفیت اصلی دانشگاه قلمداد نمی شود و در واقع از ظرفیت مازاد دانشگاه استفاده می‌نماید و دانشگاهها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (بند ح ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور) مجاز به استفاده از ظرفیت مازاد خود برای پذیرش دانشجو به صورت مازاد و با اخذ شهریه می‌باشند لذا:

1- دانشجویان واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه نقل و انتقالات به همان روال سابق به دانشگاه مقصد انتقال یابند.

2- دانشجویانی که معیارهای قطعی بند 1 را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقمند به تحصیل در دانشگاه مقصد باشند در صورت تایید شورای نقل و انتقالات و وجود امکانات برای پذیرش آنها در قالب پردیسهای خودگردان یا ظرفیت مازاد بتوانند میهمان شده یا انتقال یابند (میزان شهریه این افراد همان شهریه دانشجویان مازاد یا پردیسهای خودگردان که به تصویب هیات امنای دانشگاه رسیده است خواهد بود.) - معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی»

در پاسخ به شکایت شاکیان، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 54/107-20/1/1396 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 95/746 موضوع شکایت آقای علیرضا محمدحسینی حیران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1687/500/د-1/6/1394 معاونت آموزشی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

1- نامبرده برابر مفاد دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، دانشجوی رشته پرشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می‌باشد که در اثنای تحصیل متقاضی انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گردیده و با این امر موافقت شده است. وی همچنین ادعا نموده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به استناد بخشنامه مورد اعتراض ایشان را مکلف به پرداخت شهریه کرده است. نامبرده در حال حاضر متقاضی ابطال بخشنامه شماره 1687/500/د- 1/6/1394 معاونت آموزشی و ادامه تحصیل به صورت رایگان می‌باشد.

2- در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است، در آیین‌نامه های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی شرایط نقل و انتقال و مهمان دانشجویان اعلام شده است. برابر ضوابط و مقررات آیین‌نامه نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان، برخی از شرایط انتقال به شرح ذیل است:

ماده 49: انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است:

ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.

میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد، نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آموزش آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

ماده 50: در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده، خارج از شرایط فوق الذکر به استثنای شرط (1) انجام می‌شود:

شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.

ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید مراجع ذیربط.

تبصره 1: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2: اشتغال به کار همسر دانشجو در تهران باید به صورت رسمی یا پیمانی دولت باشد و مشاغل آزاد یا خصوصی در اولویت بعدی در صورت وجود ظرفیت با نظر شورای انتقال قرار خواهند گرفت.

تبصره 3: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره 4: در موارد استثنایی، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرتان محل تحصیل پسر، موجود نباشد همسر او می‌تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 5: صحت هر یک از موارد مذکور به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد.

ماده 51: انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده (50)

ماده 52: انتقال از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدا و مقصد، با رعایت ضوابط مربوط، بلامانع است.

ماده 53: انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی تابع ضوابط و آیین‌نامه مربوط به خود می‌باشد.

ماده 54: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور، تابع ضوابط و آیین‌نامه مربوط به خود می‌باشد.

2- علیرغم وجود شرایط مذکور جهت انتقال، هر ساله درخواستهای متعددی از سوی دانشجویانی که دارای شرایط انتقال نمی‌باشند به دانشگاههای علوم پزشکی ارائه می گردید. همان گونه که استحضار دارید هردانشگاه بر اساس سرانه و امکانات آموزشی خود سهمیه ای را به تفکیک رشته در دفترچه کنکور آزمون ورودی دانشگاهها اعلام می‌نماید که مبنای عمل سازمان سنجش بوده و بالطبع افزودن حتی یک دانشجو به سهمیه و تعداد مذکور پس از اعلام نتایج، جزو دانشجوی مازاد محسوب شده که هزینه آن بالاجبار باید از سوی دانشجوی متقاضی و یا با کاستن از سرانه و امکانات دانشجویان موجود تامین شود. دانشگاهها علیرغم مشکلات و تنگناهای مالی ناشی از کمبود منابع، با صرفه جویی در سایر بخشها یا استفاده از درآمد اختصاصی خود، هزینه تحصیل دانشجویان واجد شرایط انتقال و میهمانی را تامین می نمایند. لکن جهت برقراری عدالت آموزشی، حذف یا تقلیل هزینه های اجتماعی ناشی از دوری دانشجویان از کانون خانواده و نیز تامین منویات مقام معظم رهبری، منحصراً برای دانشجویان فاقد شرایط انتقال و میهمانی فارغ از هدف کسب درآمد و صرفاً جهت تامین منابع مالی آموزشی، اقدام به اخذ شهریه از دانشجویان یاد شده می‌شود. وفق بخشنامه مورد اعتراض مقرر می‌گردد، دانشجویانی که معیارهای قطعی انتقال را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقه مند به تحصیل در دانشگاه دیگری باشند در صورت تایید شورای نقل و انتقال و وجود امکانات در قالب پردیسهای خودگردان یا ظرفیت مازاد می‌توانند مهمان شده یا انتقال یابند.

3- اشاره می‌نماید از آن جا که برای دانشجوی مهمان و انتقالی هیچ گونه بودجه ای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمی گیرد، عدم پرداخت شهریه توسط این دانشجویان تحمیل هزینه ای اضافی به دانشگاه مقصد را در پی داشته و این امر موجب افزایش شدید تقاضا و ایجاد فشار مضاعف به دانشگاههای مقصد و همچنین افزایش فشار برای دانشگاههای مناطق دور افتاده برای موافقت با خروج دانشجو به دانشگاههای دیگر گردیده بود.

4- مطابق بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.

5- ضمناً اشاره می‌نماید بخشنامه مورد اعتراض دارای مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه بوده و اجرای آن از سوی دانشگاه بر اساس مصوبه هیات امناء صورت گرفته است.

6- لذا همانگونه که ملاحظه می فرمایید صرفاً دانشجویانی که فاقد شرایط مندرج در آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجو بوده و با درخواست و اختیار و اراده شخصی مایل به انتقال و یا میهمانی در دانشگاه دیگر باشند موظف به پرداخت شهریه گردیده اند و چنانچه دانشجویی بر اساس ضوابط و مندرجات آیین‌نامه مذکور انتقال یابد یا به عنوان میهمان پذیرش گردد مشمول پرداخت شهریه نخواهد گردید. اشاره می‌نماید دانشگاه الزامی در موافقت با انتقال و مهمانی این افراد ندارد و موافقت نهایی نیز منوط به درخواست اولیه متقاضی و موافقت با پرداخت شهریه در صورت موافقت اصولی دانشگاه مبدا با انتقال یا مهمانی می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند نقل و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابع مقررات و آیین‌نامه های مربوط به نقل و انتقال دانشجویان است و خارج از این ضوابط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تکلیفی به موافقت با نقل و انتقال ندارند، لیکن نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در بند ح ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 متضمن تجویز جذب دانشجو مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ایجاد ظرفیتهای جدید به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است و ارتباطی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد که مستند به بند مذکور به وضع قاعده مبادرت کند. ثانیاً: حکم بند ح ماده 20 قانون یاد شده راجع به نقل و انتقال دانشجوی پذیرفته شده نیست. ثالثاً: در ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 اخذ وجه در قبال انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی نیازمند حکم مقنن است و در مورد هزینه نقل و انتقال دانشجویان حکمی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بنابراین بند 2 پیشنهاد موضوع نامه شماره 1687/500/د-10/6/1394 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته در قسمتی که ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیسهای خودگردان در قالب پرداخت شهریه است به لحاظ مغایرت با مقررات پیش گفته، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع