رای شماره 129 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 129

تاریخ دادنامه: 1396/02/19

کلاسه پرونده: 95/708

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 4/94/404-30/3/1394 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام

گردش کار: 1- سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند 3 مصوبه 4/94/404-30/3/1394 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام مبنی بر اخذ هزینه دیرکرد آب بهاء از مشترکین بدهکار را خواستار شده است. 2- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام برابر نامه شماره 10/14801-17/12/1395 و ضمایم آن، ماهیت شرکت مزبور را خصوص (سهامی خاص) اعلام کرده است. 3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام که مصوبه آن مورد شکایت شاکی قرار گرفته است بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از جمله شرکت های دولت محسوب نمی شود، بنابراین مصوبات این شرکت از مصادیق آیین‌نامه ها و سایر نظامات دولتی نمی‌باشد و تقاضای ابطال مصوبه شرکت یاد شده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع