رای شماره 504 مورخ 1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 504

تاریخ دادنامه: 21؍3؍1398

شماره پرونده: 96؍754

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 37950؍95؍370-1395/09/20 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

گردش کار: مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن به موجب شکایت نامه شماره 1193-96 مورخ 29؍6؍1396 اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً به استحضار می رساند: این شرکت تعاونی در سال 1379 توسط برخی کارکنان بازنشسته بانک مسکن تاسیس و پس از رایزنی های بسیار با مدیران وقت بانک یاد شده و در راستای برون سپاری امور مشمول، اقدام به تامین نیروی انسانی برای بانک مورد نظر نمود که این روند تاکنون ادامه دارد و واگذاریها تا قبل از سال 1394 از طریق مناقصه محدود انجام می گرفت لکن از آن به بعد دولت اقدام به ایجاد سامانه متمرکز جهت درج آگهی های مناقصات دولتی توسط دستگاههای برگزار کننده مناقطه نمود که در ابتدای امر پس از برگزاری و پایان روند مناقصه و تعیین برنده مبلغی به عنوان کارمزد استفاده از سامانه ایجاد شده از شرکت برنده مناقصه مطالبه می گردید که در همان مقطع نیز مبالغ مورد مطالبه گزاف و موجب تحمیل هزینه های سنگین و قابل ملاحظه ای به شرکتها می شد که به طور مثال در سال 1394 بابت برنده شدن این شرکت مبلغ 000؍000؍150 ریال مطالبه گردید که متاسفانه در سال جاری با برگزاری مناقصه مجدد و برنده شدن این شرکت و علی رغم اعلام نرخ تورم کمتر از 10% مبلغ کارمزد درخواستی به رقم سرسام آور 837؍252؍459 ریال افزایش یافته است که در بررسی و پیگیری موضوع مشخص گردید که دستورالعمل از جانب آقای محمود نوابی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت که ظاهراً مسئولیت رئیس هیات مدیره و مدیریت عاملی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز به عهده دارند خطاب به آقای رمضانعلی صادق زاده مدیریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صادر و به مسئولین سامانه مذکور (ستاد ایران) مجوز اخذ مبالغ بسیار سنگین معادل 1؍0% تا 5؍0% از مبلغ کل مناقصه به عنوان کارمزد از برنده مطالبه نمایند و در جهت تحقق این اجحاف غیر قانونی و بی منطق فرآیندی را طراحی نموده‌اند که راه گریزی برای مسئولین شرکتهای مظلوم واقع شده وجود نداشته باشد. لذا با عنایت به اینکه دریافت هرگونه مالیات، عوارض، کارمزد و غیره توسط دستگاههای دولتی از افراد اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌باشد و هیچ مرجع و مقامی نمی تواند بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی ریالی بابت موارد یاد شده دریافت نماید ضمن تقدیم تصویر دستورالعمل صدرالاشاره به شماره 37950؍95؍370-20؍9؍1395 و رسید پرداخت مبلغ 827؍252؍459 ریال کارمزد مورد مطالبه توسط این شرکت مصرانه تقاضای رسیدگی به موضوع و دستور ابطال دستورالعمل مذکور را دارد.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای رمضانعلی صادق زاده

سرپرست محترم معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

موضوع: تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سلام علیکم، عطف به نامه شماره 43175؍1-6؍8؍1394 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و عدم اهتمام و پیگیری، مع الوصف در راستای اجرای مفاد مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع ابلاغیه شماره 48021-16؍4؍1394 معاون اجرایی رئیس جمهور، بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده و توافقات معموله در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و النهایه طرح موضوع در جلسه مورخ 25؍8؍1395 هیات تعیین و تثبیت قیمتها، مراتب به شرح ذیل برای لحاظ در اقدام، ابلاغ می‌گردد:

الف) انواع معاملات:

1- معاملات کوچک و متوسط: حداکثر نیم (5؍0) درصد از مبلغ هر معامله

2- معاملات بزرگ تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط حداکثر دو دهم (2؍0) درصد از هر معامله

3- معاملات بزرگ بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معاملات متوسط حداکثر یک دهم (1؍0) درصد از هر معامله

ب) درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده، توسط تامین کننده کالا و خدمات و یا مزایده گر برنده حسب مورد به موسسه غیر دولتی اداره کننده سامانه پرداخت می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق، تعدیل و تعیین نرخهای فوق الذکر با توجه به عملکرد مالی، حجم و مقدار پروژه، حسب اطلاعات ارائه شده توسط مرکز تجارت الکترونیک و منطبق با فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و اصلاحیه ها و مصوبات نافذ بعدی مورد رسیدگی واقع خواهد شد. بدیهی است در جهت رونق و تسهیل فضای کسب و کار ارائه خدمت با نرخ پآیین تر امری شایسته و مورد تقدیر می‌باشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1680-96 -11؍9؍1396 پاسخ داده است که:

«با سلام

احتراماً عطف به برگ اخطاریه مورخ 22؍8؍1396 مربوط به پرونده 9609980905800897 کلاسه 96؍754-4؍9؍1396 به این شرکت ابلاغ گردیده است در ارتباط با بند 2 اخطاریه و در تبیین درخواست مطروحه این شرکت همان گونه که مستحضرید دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های دولتی به عنوان کارمزد، عوارض و... مستلزم وجود مصوبه قانونی از جانب مجلس شورای اسلامی یا دولت می‌باشد که دستورالعمل صادره مورد اشاره در درخواست ارائه شده اولیه این شرکت فاقد مصوبه قانونی و خارج از اختیارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است که این شرکت بدین جهت خواستار ابطال دستورالعمل مذکور و برگشت حقوق قانونی خود گردیده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن

سلام علیکم، احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ 14؍9؍1396 موضوع کلاسه پرونده 96؍754 در خصوص دادخواست شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن، موارد ذیل جهت بهره برداری به حضور ایفاد می‌گردد:

1- بر اساس مصوبه شماره 48021-16؍4؍1394 هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19؍7؍1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام که اختیار هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری را به دولت واگذار نموده است لذا مرجع تعدیل بررسی و اعلام نظر در مورد درخواستهای افزایش قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها توسط کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه های دولتی صورت می پذیرد، تا سقف 6% با تایید این سازمان می‌باشد.

2- بر اساس استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 4575-3؍3؍1372 با عنایت به اینکه قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، بنابراین قانون مذکور بر سایر قوانین حاکم و اولی می‌باشد.

3- با توجه به ماهیت خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که به صورت پروژه ای بوده و عملاً لحاظ هزینه های مربوط به ایجاد و راه اندازی در یک دوره مالی منطقی نمی‌باشد و از طرفی موضوع برگشت سرمایه و بازدهی آن نیز مد نظر می‌باشد، بنابراین این سازمان با در نظر گرفتن جمیع جهات و به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف در روند اجرایی در سامانه تدارک الکترونیک صرفاً اقدام به تعدیل و کاهش تعرفه نموده است و مابقی اقدامات اجرایی از قبیل نحوه وصول و واریز مبالغی دریافتی به حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطی با مسئولیتهای این سازمان نداشته است.

4- علاوه بر موارد فوق موضوع اخذ حق عضویت و دریافت کارمزد طبق مصوبه شماره 258899؍ت46038؍ک-16؍11؍1389 هیات وزیران تناقضی با اظهار نظر این سازمان طبق مکاتبات فوق الذکر ندارد.

بدیهی است بر اساس نامه شماره 37950 [37950؍95؍370]-20؍9؍1395 این سازمان در مجموع نرخ تعرفه سامانه مذکور نسبت به اظهار نظر سال 1393 طی نامه شماره 58785-18؍12؍1392 روند کاهشی داشته که مراتب بازنگری مجدد و تعدیل اعمال سقف در دستور کار سازمان می‌باشد. با توجه به توضیحات معنونه، رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال 1393 مقرر شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می‌شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید و در تبصره این قانون آمده است که «انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.» نظر به اینکه تصویب انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از خدمات مذکور به تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شده است، بنابراین مفاد مقرره شماره 37950؍95؍370-20؍9؍1395 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به علت مغایرت با قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع