رای شماره 257 مورخ 1381/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 274/79

شاکی: دفتر حقوقی آستان قدس رضوی

موضوع: ابطال نظریه 1392/11 مورخ 7/3/1377 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخشنامه شماره 6062/102 مورخ 19/5/1378 اداره کل ثبت اسناد خراسان

تاریخ رای: یکشنبه 21 مهر 1381

شماره دادنامه: 257

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا(ع) به موجب تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1373/10/02 و قانون تبصره مذکور مصوب 1379/02/27 از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف است. از جمله هزینه ثبتی، هزینه تفکیک است. اخیراً مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نظریه شماره 1392/11 مورخ 1377/03/07 هزینه تفکیک را مشمول حکم تبصره ذیل ماده 9 قانون سازمان اوقاف ندانسته و اداره کل ثبت اسناد خراسان نظریه مذکور را ملاک عمل قرار داده و به موجب نامه شماره 6062/102 مورخ 1378/05/19 بخشنامه کرده است. با توجه به اینکه تفکیک یکی از هزینه‌های ثبتی است و تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه هم بدون استثناء موقوفات عام را از پرداخت مخارج و هزینه‌های ثبتی و دادرسی و اجرایی معاف نموده است درخواست رسیدگی و ابطال نظریه دفتر حقوقی و بخشنامه ثبت اسناد را که براساس نظریه مذکور صورت گرفته دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8414/11 مورخ 1379/10/22 اعلام داشته‌اند، با عنایت به تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات … سازمان اوقاف از پرداخت مخارج و هزینه‌های ثبتی و اجرایی معاف می‌باشد و هزینه‌های ثبتی و اجرایی در قانون مذکور عبارت است از حق‌الثبت املاک و بقایای ثبتی و نیم‌عشر اجرایی، ولی به نظر مشورتی این دفتر از پرداخت هزینه تفکیک که هزینه عملیاتی می‌باشد و همچنین از حق‌الثبت اسناد (معاملات) موضوع ماده 123 قانون ثبت معاف نمی‌باشد.مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2968/102 مورخ 1381/03/05 اعلام داشته‌اند، دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن شماره 613/11 مورخ 1380/03/09 در پیرون نظریه 1392/11 مورخ 1377/03/07 تصویر نامه شماره 194/41 مورخ 1380/01/24 اداره کل امور املاک سازمان ثبت مبنی بر معافیت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از مطلق هزینه ثبتی از جمله هزینه تفکیک را به این اداره کل ارسال داشته‌اند که ضمن شماره 4443/102 مورخ 1380/04/02 به واحدهای تابعه ابلاغ گردیده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قطع نظر از اینکه به شرح نامه شماره 194/41 مورخ 1380/01/24 اداره کل امور املاک سازمان ثبت به معافیت آستان قدس رضوی از پرداخت مطلق هزینه‌های ثبتی از جمله هزینه ثبتی مربوط به تفکیک اراضی و املاک اظهارنظر شده است، اساساً مفاد نظریه مورد اعتراض واجد اوصاف مصوبات و مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست و بدین جهت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اعتراض شاکی نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع