رای شماره 255 مورخ 1381/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 221/81

شاکی: خانم منیژه کاتوزیان

موضوع: ابطال قسمتی از ماده 10 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

تاریخ رای: یکشنبه 21 مهر 1381

شماره دادنامه: 255

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی اختیار تدوین آیین‌نامه توسط هیات وزیران فقط در حدود میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مقرر شده است، و برقراری شرط حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع بند (ب) ماده 10 آیین‌نامه مربوط خارج از اختیارات قانونی و خلاف قانون می‌باشد. بنا به مراتب درخواست ابطال ماده مذکور را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض به ماده 10 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ احراز مغایرت آن با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض به ماده مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع