تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۴۲۱
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۷۸

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر سرقت‌های مستوجب حد قبل از اجرای حد اول وقوع یافته باشد، بدین لحاظ موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و تنها یک حد باید جاری شود. لازم به ذکر است که مقررات ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منسوخ می‌باشد.