تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۳۳۶

پیام: شرکت در سرقت های مسلحانه متعدد و ایجاد رعب و وحشت و تهدید مردم با سلاح گرم، از مصادیق بزه محاربه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

پرونده متشکل از دو کارتن است که هر یک از کارتن‌های مزبور دارای چند جلد است: الف- کارتن اول: دارای چند جلد است که بدین خلاصه می‌باشند: ۱- جلد اول: غالب اوراق این جلد به ‌صورت فتوکپی است ابتدا نیروی انتظامی..... در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۷ گزارش نموده ‌است که از طریق پلیس۱۱۰ به کلانتری اعلام گردیده است که یک فقره سرقت به آدرس.... نمایشگاه آقای ر. به وقوع پیوسته ‌است که مأمورین به محل اعزام و مشاهده می‌نمایند تعدادی اسناد و مدارک در دفتر بنگاه به‌هم‌ریخته و درب گاوصندوق هم باز بوده است. آقای خ.، ۶۰ ساله، اظهار داشته: دو نفر موتورسوار که یکی از آن‌ها مسلح به سلاح کمری بوده و دستبند داشته و دیگری سلاح کلاشینکف داشته آمده‌اند و درحالی‌که می‌خواستم درب حیاط را قفل کنم به من مراجعه کرده و گفتند ما مأمورین آگاهی و اطلاعات هستیم و گزارش داده‌اند که شما پول قلابی دارید و من و شاگردم را تهدید کردند و با زور دسته‌ کلید بنگاه و گاوصندوق را از من گرفتند و مبلغ ده میلیون و نه‌صد و هفتادوپنج هزار تومان وجه نقد، ایران چک ۵۰ و ۱۰۰ هزارتومانی و یک دستگاه گوشی موبایل و تعدادی اسناد را نیز به سرقت بردند(صفحه ۱). آقای الف.، ۷۵ ساله، شغل نگهبان بنگاه آقای ر. نیز در خصوص مورد شهادت داده است(صفحه۳). آقای خ. در شکوائیه کتبی خود اعلام کرده است که سندی از وی سرقت نشده و فقط پول و موبایل از وی سرقت شده است(صفحه ۹). آقای بازپرس نیابت داده‌اند که چون اخیراً باندی از سارقین مسلح دستگیر شده‌اند و یکی از متهمین آن به نام ح. است وی را از زندان احضار و در خصوص مورد از وی تحقیق و در صورت اقرار به سرقت به وی تفهیم اتهام شده تأمین مناسب اخذ گردد و چنانچه متهمین دیگری نیز وجود داشته ‌باشند به همین نحو تحقیق و تأمین مناسب اخذ شود(صفحه۱۰). حسب صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۰ مأمورین در مورد سرقت مسلحانه‌ای که قبلاً در شهرستان.... انجام‌شده ‌است از ح. تحقیق و به ‌منظور بازسازی صحنه سرقت وی را به شهرستان.... برده‌اند. ح. اظهار داشته: به‌ اتفاق شخصی به نام ح. و یک نفر دیگر که اسم او را نمی‌دانم به مغازه‌ای در... رفته و مبلغ پانصد هزار تومان سرقت کردیم و با سلاح کلاش و کلت به‌ طرف افراد مغازه شلیک نمودیم (صفحه ۱۱). از صاحب مغازه به نام آقای م. تحقیق‌شده، وی جریان حمله به مغازه خود را توضیح داده و اظهار داشته: مهاجمین خود را مأمور اطلاعات معرفی کرده، نه‌صد هزار تومان از مغازه وی سرقت نموده و خود او را از ناحیه پا و برادرش را از قسمت شکم با گلوله مجروح کرده‌اند(صفحه۱۱- ۱۲). از ح. متولد ۱۳۶۱، به نام متهم به سرقت مسلحانه از مغازه و نمایشگاه خودرو با هم‌دستی ر. تحقیق‌شده، اظهار داشته: قبول دارم با یک دستگاه موتورسیکلت ساعت ۷ یا ۸ شب به شهرستان... رفته و یک اسلحه کلاش و یک کلت کمری داشتیم که ر. با کلت کمری و تهدید با آن به داخل نمایشگاه رفته من نیز اسلحه کلاش را برداشته و ر. از دو نفر که در صحنه حضور داشتند مقداری وجه نقد برداشته و من هم رفتم داخل گاوصندوق را بازرسی کردم که چیزی نبود بعد با موتورسیکلت‌سوار شدیم و ر. مبلغ ۵۰ هزار تومان به من داد (‌صفحه۱۳). گزارش مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ نیروی انتظامی حاکی ‌است که دو نفر با سر و صورت پیچیده وارد کارگاه شخصی به نام ص. واقع در شهر... شده و با گلوله یکی از حاضرین را مجروح کرده که به بیمارستان منتقل شده و مقداری اموال مانند گوشی نوکیا و اتومبیل پیکان و مبلغ پانصد هزار تومان را به سرقت برده‌اند(‌صفحه ۱۶). گزارش دیگر مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ حاکی است دو نفر موتورسیکلت‌سوار وارد محوطه کارگاهی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام (ره) گردیده و یک نفر به نام ش. را مجروح و مبلغ یک‌صد هزار تومان نیز از حاضرین اخاذی کرده‌اند (صفحه ۱۷). آقای غ. به نام شاکی در مورد سرقت مذکور توضیحات لازم را داده و گفته ‌است: یک نفر با کلت، نگهبانی ما را می‌داد و دیگری با اسلحه کلاش به آخر کارگاه رفت و سه نفر از کارگران را با تهدید به سمت ما آورد (صفحه ۲۲). آقایان ح.، ۵۷ ساله، ص. ۴۳ ساله، م. ۲۷ ساله به ‌عنوان کارمندان مجتمع شکایت خود را از مهاجمین اعلام داشته‌اند (صفحات ۲۴ تا ۲۸). آقای م.ز.، ۴۰ ساله نیز شکایت کرده است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱ برنج‌کوبی آن‌ها مورد سرقت مسلحانه قرارگرفته است (صفحه ۷۳). شخصی به نام ع.، ۳۰ ساله در جریان امر در مظان اتهام قرارگرفته که پس از دستگیری در مورد سرقت مسلحانه از او تحقیق‌شده، گفته ‌است: قبول ندارم خبر ندارم (صفحه۸۳). بین او و شکات مواجهه حضوری داده‌شده، اظهار داشته‌اند: سارق این فرد نیست (صفحه ۸۸). از شخصی به نام ع.ر. متولد ۱۳۲۴، به نام شاکی تحقیق‌شده، اظهار داشته: به ‌اتفاق افرادی به اسامی ع.الف.، م.ز.، ع.ب.، غ. بودیم که در یک‌لحظه یک دستگاه خودرو ۲۰۶ سفید رنگ وارد کارخانه شد و فردی که دارای کلاش بود به ما گفت از طرف سپاه آمده‌ایم و می‌خواهیم بازدید کنیم و لامپ اتاق را خاموش کرد و از همه ما چهار عدد گوشی را گرفت و سپس آن مرد گلنگدن کشید و دیگری مشغول بازرسی شد و مبلغ سیصد و هفتادوشش هزار تومان به همراه یک دستگاه گوشی سامسونگ و سیم‌کارت را سرقت کرد (صفحه ۹۷). آقای ع.ز. نیز در خصوص سرقت مسلحانه مزبور توضیح داده است(صفحه ۹۸). سپس از آقای ر. به نام متهم به مشارکت در سرقت مسلحانه تحقیق‌شده، گفته ‌است: قبول دارم در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱ من به ‌اتفاق ر.ع.، ج.ب. و ح.ش. پس از پیشنهاد ر.ع. یک دستگاه خودرو ۲۰۶ سفید رنگ با استفاده از سلاح کلاش به برنج‌کوبی رفته و تعدادی افراد در محل بودند با تهدید آن‌ها را مجبور به دادن اطلاعات کرده و کلت در دست من و کلاش در دست ر. بود و حدود هشت‌صد هزار تومان(وجه نقد) و تعداد ۸۷ کیسه برنج را سوار خودرو کرده و از محل متواری شدیم (صفحه ۹۹). از ح. نیز به اتهام مشارکت در سرقت (مسلحانه) تحقیق‌شده، اظهار داشته: قبول دارم به ‌اتفاق ر.ع. و ج. با خودرو ۲۰۶ به محل رفتیم و ر. هم همراه ما بود و با تهدید افراد تعداد زیادی برنج را در نیسان قرار دادیم و محل را ترک کردیم (صفحه ۱۰۰). از ج. (مشخصات دیگری از وی ثبت نشده است) ‌به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه تحقیق گردیده، گفته ‌است: قبول دارم سرقت مسلحانه را با همدستی ر.ع.، ح.ش. و ر. با استفاده از سلاح کلاش انجام دادیم و یک دستگاه نیسان را پر از برنج کردیم(صفحه ۱۰۱). آقایان ع.ب. و ع.ز. نیز به نام شاکی توضیحات لازم را داده‌اند(صفحه ۱۰۵ به بعد). هم‌چنین آقایان غ. متولد ۱۳۲۹ و م.ز. متولد۱۳۴۸ نیز به‌ عنوان شاکی از سارقین مسلح شکایت نموده‌اند (صفحه۱۰۹- ۱۱۰). کروکی محل‌های وقوع سرقت از سوی مأمورین ترسیم گردیده است (صفحه ۱۱۶). آقای ف. متولد ۱۳۵۹ نیز به نام شاکی توضیح داده است که: در مغازه برنج ‌فروشی و سوپرمارکت خود مشغول کار بوده که شخصی با اسلحه بزرگ وارد شده به بهانه خرید کیک او را تهدید و جیب‌های او را خالی نموده و سپس شخصی که اسلحه‌ای کوچک‌تر با صدا خفه‌ کن داشته وارد شده و جیب او را خالی کرده‌اند که برادر وی رسیده و او را هم به داخل مغازه آورده‌اند و تهدید کرده‌اند(‌صفحه ۱۱۸ به بعد). م.م.، ۳۶ ساله نیز مراتب را مورد تأیید قرار داده است(صفحه ۱۲۵). آقای ع.الف.، ۳۸ ساله، نیز توضیح داده است که: به مغازه آقای م. رفتم دیدم دو نفر مسلح آنجا هستند فرار کردم آن‌ها مرا تعقیب کردند و گرفتند و به داخل مغازه برده و کتک‌کاری کردند و دو عدد انگشتر که حدود ۶۰۰ هزار تومان ارزش داشت و ساعت دستم را باز کردند(صفحه ۱۲۷). تصاویر متهمان نیز به پرونده ضمیمه شده است(صفحه ۱۳۶- ۱۳۷). به آقای ر. اتهام سرقت مسلحانه از خوار و بار فروشی م.م. تفهیم شده، اظهار داشته: قبول ندارم من سرقتی انجام نداده‌ام(صفحه۱۴۱). به آقای ح. اتهام سرقت مسلحانه از خواروبار فروشی م.م. تفهیم شده، اظهار داشته: قبول ندارم(صفحه ۱۴۲). به آقای ج. اتهام شرکت در سرقت مسلحانه خواروبار فروشی م.م. تفهیم گردیده، گفته ‌است: اطلاعی از سرقت مزبور ندارم و نمی‌دانم مغازه شاکی چگونه سرقت شده ‌است(صفحه ۱۴۳). در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ در مورد سرقت مسلحانه یک دستگاه دوربین نقشه‌برداری در منطقه... با حضور ح. صحنه سرقت بازسازی شده و ح. به سرقت دوربین به همراه ج. و ر.ع. اقرار نموده ‌است(صفحه ۱۴۷). اتهام ح. مبنی بر سرقت مسلحانه و دوربین نقشه‌برداری تفهیم شده، اظهار داشته: قبول دارم(صفحه۱۵۰). به ج. نیز اتهام مزبور تفهیم شده، گفته ‌است: قبول دارم(صفحه ۱۵۱). آقای الف. به‌عنوان شاکی اعلام داشته: به ‌اتفاق سه نفر در سر... نشسته بودیم که دو نفر سر و صورت بسته با اسلحه کلاش قنداق دار آمدند و یک کلت کمری نیز داشتند ما را داخل اتاق کردند و ۱۷۵ هزار تومان و چهار دستگاه گوشی از ما گرفتند(صفحه ۱۶۵). ع.ر. نیز به نام مطلع اظهار داشته: داخل مغازه ع. بودم که یک اتومبیل ۴۰۵ با سه نفر سرنشین وارد مغازه شدند و بعد اسلحه کلت کشیده و تیراندازی نموده و م.ن. و الف.ن. را مجروح کردند(‌صفحه ۲۰۳). آقای ر.ش. اظهارات آقای ع.ش. را تأیید کرده است(صفحه ۲۰۴). آقای الف.ن.، ۲۶ ساله در مورد حمله مسلحانه و شلیک به خود او شکایت نموده ‌است(صفحه ۲۱۲). آقای م.ن. ۱۹ ساله نیز در خصوص حمله مسلحانه و سرقت از مغازه ایشان توضیح داده و شکایت کرده است(صفحه ۲۱۵). سایر اوراق این جلد گزارش‌های نیروی انتظامی، اوراقی است که جهت تحقیقات لازم به‌ صورت نیابت به مراجع مختلف قضایی ارسال گردیده است و اوراق تحقیق از شهود و مطلعین و متهمین پرونده است و نکته قابل‌ذکر دیگری ندارد(صفحه ۲۳۳). ۲- جلد دوم: ابتدا شخصی به نام آقای ن. اعلام نموده موتورسیکلت هوندای وی به سرقت رفته ولی از کسی فعلاً شاکی نیست (صفحه ۱). دستورات لازم جهت رسیدگی به موضوع صادر شده و از سوی کلانتری اقدامات مقتضی انجام‌یافته است(صفحه ۱۲). در این خصوص جهت بررسی امر به دادگاه عمومی بخش....نیز نیابت قضایی اعطاء شده است(صفحه ۱۷). از ج. به اتهام سرقت موتورسیکلت تحقیق شده گفته ‌است: قبول دارم اما خودم سارق موتورسیکلت نیستم و موتور مکشوفه را از شخصی به نام ش. در.... خریداری نموده‌ام(صفحه ۲۳). از ج. در بازرسی دادسرای... تحقیق‌شده، اظهار داشته: اتهام را قبول ندارم موتورسیکلت مکشوفه متعلق به پسر برادرم است که آن را از سرزمین کشاورزی پیدا کرده است(صفحه ۲۸). آقای ر.، ۲۱ ساله نیز شکایت کرده است که در انبار مشغول کار بوده که دو نفر با سلاح کلت و کلاش ایشان را تهدید کرده و کلید گاوصندوق را گرفتند ولی نتوانستند درب آن را باز کنند و بعد از آن یکی از شاگردان ما خواست که درب را برایش باز کند و او نیز باز کرد و آن‌ها پول‌های داخل گاوصندوق را برداشتند(صفحه ۴۸). آقای م.ز. ۴۳ ساله نیز در مورد سرقت مزبور توضیح داده است(صفحه۵۱). در همین مورد از شهود و مطلعین نیز تحقیق به‌ عمل ‌آمده است(صفحه۵۴ به بعد). تصویر چهره‌نگاری شده یکی از متهمین ضمیمه گردیده است(صفحه ۷۴). آقای غ.، ۶۳ ساله شکایت کرده است که: حدود ساعت ۹ شب مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۷ پسرم(ر.ح.) از منزل خارج‌شده به‌ قصد آبیاری و دیگر از وی خبری نشد تا این‌که بعد جنازه پسرم را دیدم که روی شکم افتاده و خون‌آلود بود بعد از سه نفر شنیدم که م.ط. را هم کشته‌اند و برگشتیم نزدیک جنازه‌ها آمدیم(‌صفحه ۱۰۹). آقای م.ط. نیز اظهار داشته: پسرم (‌م.ط.) با موتورسیکلت به سمت زمین کشاورزی رفت که آبیاری کند، بعد خبردار شدم پسرم را کشته‌اند(صفحه ۱۱۰). جواز دفن مرحوم ر.ح. که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۹ صادر شده حاکی است که علت فوت اصابت جسم نفوذی به سر و سینه او است(صفحه ۱۱۱) و جواز دفن مرحوم م.ط. حاکی است که علت فوت وی اصابت جسم نفوذی به سر او است(صفحه ۱۱۲). خانم ش.(مادر مقتول ر.ح.) اظهار داشته: فعلاً‌ از کسی شکایت ندارم(‌صفحه ۱۱۴). آقای م.ط. و خانم س. نیز در مورد قتل فرزندشان اظهار داشته‌اند: فعلاً به کسی ظنین نیستیم(صفحه ۱۱۵،۱۱۶). خانمی به نام گ. طی شرحی به دادستان محترم.....اعلام نموده که شخصی ناشناس به ‌وسیله تماس تلفنی تهدید کرده که چون پسر شما موتور ما را شناسایی کرده او را خواهم کشت و از جهت تهدید تقاضای رسیدگی نموده ‌است(صفحه ۱۱۸). آقای دادستان و نیز ریاست شعبه۱۰۱ جزایی.... دستورات لازم جهت رسیدگی به موضوع را صادر کرده‌اند(صفحه ۱۲۰). آقای خ.، ۳۵ ساله اظهار داشته: برای خرید به مغازه رفته بودم که یک‌لحظه کسی به رویم اسلحه کشید و گفت دست‌ها بالا و بعد کیف پول مرا به سرقت برد(صفحه ۱۳۷). گزارش معاینه جسد مرحوم م.ط. ۲۲ ساله حاکی است علت فوت وی بدون دریافت نتایج آزمایشگاه اصابت جسم نفوذی به سر و عوارض حاصله از آن تعیین می‌گردد(‌صفحه ۱۴۵،۱۴۷). گزارش معاینه جسد مرحوم ر.ح. ۲۴ ساله نیز حاکی است علت فوت وی بدون دریافت نتایج آزمایشات اصابت جسم نفوذی به سر و سینه و عوارض حاصله است(صفحه ۱۴۸،۱۵۰). از ر.د. به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه در شهرستان.... تحقیق شده، اظهار داشته: سرقت را قبول دارم(صفحه۱۶۰). ف. وکیل پایه ‌یک دادگستری به وکالت از طرف آقای ر.د. خود را معرفی کرده است(صفحه ۲۶۰). م.پ. وکیل پایه‌ یک دادگستری نیز به وکالت از طرف آقای ج. معرفی‌شده است(صفحه ۳۰۲). گزارش مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ دادستان عمومی و انقلاب....حاکی است که ر.ع. که فردی شرور بوده در درگیری با مأمورین در حوزه قضایی.... به قتل رسیده است(صفحه ۳۰۷). هم‌چنین اضافه گردیده است که در مورد اتهام ر.ع. مبنی بر قتل عمد مرحومان م.ط. و ر.ح. به لحاظ فوت وی قرار موقوفی تعقیب صادرشده است و در مورد شکایت اولیای ‌دم مقتولین علیه آقای س.الف. مبنی بر قتل فرزندانشان قرار منع تعقیب صادر شده است که پس از ابلاغ قرار و اعتراض به آن، دادگاه قرارهای مذکور را تأیید نموده ‌است(صفحه ۳۰۷،۳۰۸). سپس دادسرا اقدام به صدور قرار نهایی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ نموده‌ و ضمن آن در خصوص اتهام آقایان ۱- ر.ع. ۲- ر. ۳- ح. ۴- ج. دایر بر شرکت در سرقت‌های متعدد مسلحانه در حوزه‌های قضایی... و سایر اتهامات شرکاء ‌و معاونین آنان به نام‌های خ. - ح. - ش. و م. موضوع قرار عدم صلاحیت بازپرس محترم..... نظر به این‌که استدلال بازپرس مبنی بر وقوع جرم اهم در حوزه این شهرستان علت اصلی صدور قرار عدم صلاحیت بوده است و نظر به این‌که سرقت‌های مسلحانه متعدد متهمین ارتباطی با پرونده قتل مورد استناد نداشته... لذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌دارد تا چنانچه دادگاه تجدیدنظر عقیده به صلاحیت این مرجع داشته باشد به لحاظ نبودن بازپرس در این حوزه قضایی در خصوص احاله پرونده به حوزه قضایی.... اظهارنظر نمایند (صفحه۳۱۰،۳۱۱) که شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان... به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب..... حل اختلاف در صلاحیت نموده است(صفحه ۳۱۳). و سپس دادگاه پرونده را جهت رسیدگی به تقاضای احاله به نظر معاونت محترم قضایی و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان رسانده است(صفحه ۳۱۴) که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با درخواست احاله پرونده به حوزه قضایی.... موافقت نموده ‌است(‌صفحه ۳۱۵). این جلد مطلب قابل‌ذکر دیگری ندارد. توضیحاً‌ در خصوص سرقت‌های مسلحانه مذکور پرونده‌ای در دادسرای شهرستان... تشکیل گردیده که بازپرس دادسرای.... به صلاحیت دادسرای..... قرار عدم صلاحیت صادر نموده و مورد موافقت دادستان قرارگرفته است(صفحه ۲۹۲). پس از ارجاع به شعبه ۱۷ بازپرسی دادسرای.... این شعبه اعلام نموده ‌است که پرونده مربوط به دادسرای شهرستان.... است(صفحه ۲۹۵) که دستور ارسال پرونده به... جهت تصحیح قرار عدم صلاحیت صادر گردیده است(صفحه ۲۹۵) که از سوی بازپرس(‌ظاهراً‌ مربوط به دادسرای.... است ولی حوزه قضایی بازپرس به ‌درستی مشخص نیست) دستور ارسال پرونده به.... صادر شده است(صفحه ۲۹۵). آقای م.ز. طی شرحی رویت خود را از ر. اعلام کرده است(صفحه ۳۰۱). ۳- جلد سوم: آقای ع.ک. طی شرحی به ریاست حوزه قضایی بخش... اعلام کرده است که دامداری او در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷ مورد دستبرد سارق یا سارقین قرارگرفته و ۱۸ رأس از گوسفندان وی را به سرقت برده‌اند (صفحه ۱). وی در دادگاه.... تقاضا کرده است که چون اخیراً عده‌ای به اسامی ر.ع.، ج.ب. و جمعاً پنج نفر در این ‌ارتباط دستگیرشده‌اند از ایشان تحقیق به عمل آید(صفحه ۱۴). ریاست دادگاه.... به دادسرای.... نیابت داده است تا در این خصوص تحقیق نمایند (صفحه ۱۵). از ج. در دادسرای.... به اتهام سرقت ۱۸ رأس گوسفند مربوط به ع.ک. تحقیق شده، اظهار داشته: خبر ندارم(صفحه ۱۹). سپس ج. به دادگاه.... اعزام شده در دادگاه.... بین او و آقای ع.ک. مواجهه حضوری داده شده، شاکی شکایت خود را تکرار نموده و متهم اظهار داشته: من خبر ندارم مرتکب هیچ سرقتی نشده‌ام (صفحه ۲۷). از ح. به اتهام سرقت تحقیق‌شده، اظهار داشته ‌است: من فقط در سرقت‌های مسلحانه صورت گرفته در...... که همراه ر.ع. بوده‌ام شرکت داشته و بقیه اتهامات را قبول ندارم(‌صفحه ۳۹). به ر. اتهاماتش مبنی بر شرکت در چند فقره سرقت و دو فقره قتل(مرحومان م.ط. و غ.) تفهیم شده، گفته ‌است: فقط سرقت از عمده‌فروشی ز. را قبول دارم(صفحه ۴۱). از ج. در مورد اتهام وی مبنی بر چند فقره سرقت تحقیق شده، اظهار داشته: هیچ‌کدام از آن‌ها را قبول ندارم(صفحه ۴۴). در دادسرا نیز ج. اتهامات وارده را انکار نموده ‌است(‌صفحه ۵۲). ر. نیز در دادسرا اظهار داشته: در یک سرقت حضور داشتم که آن‌ هم نمی‌دانستم سرقت است که در آبادی روستای.... با ر.ع. بود(صفحه ۵۳). ح. نیز در دادسرا گفته ‌است: یک فقره سرقت در.... مربوط به م.ن. بود که به ‌اتفاق ر.ع. بودم که او را به نام ح. می‌شناختم و یکی هم از خ. در شهرستان....با ر.ع. بودم سرقت‌های دیگری را قبول ندارم(صفحه ۵۵). به ر. اتهام قبول مال مسروقه و خرید و فروش مواد مخدر تفهیم شده، گفته‌ است: قبول دارم شخصی که خود را ص. معرفی می‌کرد خودرو را به‌ طور امانت به من داد و من حدود یک و نیم کیلو تریاک به وی دادم، خودرو را به ‌صورت امانت پیش من گذاشت که فردا پول بیاورد(صفحه ۷۶). حسب گزارش پلیس آقای ن.ک. نیز به ‌عنوان سرقت مسلحانه از دو نفر سارق شکایت کرده است(صفحه ۸۰). دادسرای.... در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ در مورد شکایت آقا ن.ک. به صلاحیت دادسرای... قرار عدم صلاحیت صادر کرده است (صفحه ۸۵). دادسرای... اعلام نموده ‌است که پرونده‌های مربوط به معدوم ر.ع. به دادسرای.... ارسال گردیده است (صفحه ۸۷). بدین‌جهت دادسرای شهرستان.... قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادسرای.... صادر نموده‌ است (صفحه ۸۸). در ادامه این جلد تحقیقاتی است که از شکات پرونده و یا توسط مأمورین در مورد سرقت‌های انجام‌شده به‌عمل‌آمده است. هم‌چنین دادگاه... به دادسرای... جهت تحقیق در خصوص سرقت نیابت داده است که پس از انجام تحقیقات لازم پرونده به دادگاه... اعاده شده است (صفحه ۲۰۳) که این دادگاه نیز پس از تشکیل جلسه و تحقیق از متهم ج. و شاکی آقای ش. و سایر شکات حاضر در جلسه (صفحه ۲۱۳) سرانجام طبق رأی مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ با توجه به وجود پرونده‌ای در مورد اتهامات متهمان مذکور در دادسرای... به صلاحیت دادسرای... قرار عدم صلاحیت صادر کرده است تا به کلیه پرونده‌های مربوطه به‌ صورت توأم در آن دادسرا رسیدگی شود (‌صفحه ۲۱۸). توضیحاً گواهی پزشکی آقای ش.م. که حاکی است(دچار خراشیدگی استخوان نازک‌نی پای چپ گردیده و در حال حاضر دچار فلج عصب نازک‌نی پای راست چپ است و ارش حاصل از فلج عصب مزبور مجموعاً‌ برابر سی درصد دیه کامل انسان است) نیز پیوست شده است (صفحه ۲۱۶). به‌ هرحال پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شعبه اول دادگاه عمومی بخش... پرونده به دادسرای... ارسال گردیده است و این دادسرا نیز در جلسه مورخه ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ از متهمین به نام‌های خ. و ر. تحقیق کرده است. خ. اظهار داشته: ر. را اصلاً نمی‌شناختم تا آن شب که ر.ع. زنگ زد ایشان را حدود دویست متر راه سوار کردم و سوگند می‌خورم اصلاً از سرقت اطلاعی نداشتم. ر.ع. یک‌بار در س. در کوه که عشایر بودم آمد چادر عشایری خودش را مأمور اطلاعات معرفی کرد چای خورد تون هم خورد شماره من را گرفت که در صورت لزوم به من زنگ بزند و همان موقع یک کلت و یک کلاش داشت که من عکس گرفتم الآن حدود شش ماه است در زندان هستم تقاضای تخفیف تأمین دارم. از ر. نسب به ‌عنوان متهم تحقیق‌شده، اظهار داشته: آقای ب. را همان شب بعد از سرقت که از روستا گذشتیم برای بار اول می‌دیدم آن شب آقای ر.ع. به ایشان زنگ زد(صفحه ۲۱۹ به بعد). آقای دادستان.... قرار بازداشت موقت خ. را با توجه به تحقیق مذکور به وثیقه تخفیف داده است(‌صفحه ۲۲۱). آقای الف.ز. یکی از شکات نامه‌ای ارسال داشته و تقاضای رسیدگی نموده‌ است(صفحه ۲۲۳). این جلد مطلب قابل‌ذکر دیگری ندارد.

ب- کارتن دوم: شامل ۳ جلد است که در ادامه کارتن اول بوده و پرونده‌های آن از جلد چهارم شروع می‌شود: ۱- جلد چهارم: آقای ت. به نام شاکی اظهار داشته ‌است که در ساعت ۱۹ با پسرعمویم ق. و چند نفر از دوستانم در نمایشگاه اتومبیل واقع در.... نشسته بودیم که یک دستگاه موتورسیکلت با دو نفر سرنشین که یکی دارای کلت و دیگری دارای سلاح کلاش بود آمدند و با تهدید گفتند موبایل‌هایتان را روی زمین بگذارید و دست‌هایتان را روی سر قرار دهید و لامپ‌های نمایشگاه را خاموش کردند و هر چه پول داخل جیب‌هایمان بود بیرون آوردند و خودرو سمند ما را نیز سرقت کردند(صفحه ۵). تصویر شخصی به نام ی. که به اتهام خرید مال مسروقه در … دستگیرشده است(صفحه ۱۱) و تصویر شخصی که ظاهراً یکی از متهمین بوده و چهره‌نگاری شده است نیز ضمیمه است(‌صفحه ۱۲). سارقین به ‌وسیله دوربین مداربسته مورد شناسایی(شاکی) قرار گرفته‌اند و خودرو سمند مکشوفه نیز تحویل شاکی گردیده است(صفحه ۱۸). از شهود و مطلعین مربوطه تحقیق‌شده، اظهارات آقای ق. را تأیید کرده‌اند(صفحه ۱۹ تا ۲۲). آقای د.م. نیز اظهار داشته: دو نفر مسلح به اسلحه کمری و کلاش وارد مغازه او شده و پانصد هزار تومان پول نقد و اجناسی از قبیل روغن نباتی و قند را از او به سرقت برده‌اند(صفحه ۲۳). از ش. به اتهام تبانی و مساعدت در فرار متهم تحقیق‌شده، اظهار داشته: بی ‌اطلاعم کسی را فراری نداده‌ام(صفحه ۴۵). از شخصی به نام ح. به اتهام سرقت‌های مسلحانه تحقیق‌شده، اظهار داشته: قبول ندارم هیچ‌گونه سرقتی را انجام نداده‌ام(صفحه ۴۶). از آقای ر. به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه تحقیق‌شده، اظهار داشته: به ‌اتفاق فردی که خود را الف.م. معرفی می‌کرد و اسلحه کلاش و کلت کمری هم داشت با موتورسیکلت به... رفتیم و به محل مغازه و گاراژ رسیدیم تعداد ده نفر آنجا بودند که همه آن‌ها را تهدید کردیم و هم‌ دستم گفت برو وسایل را جمع کن و آن مردها را کنار دیوار قرار دادیم و مقدار زیادی پول که مبلغ آن را نمی‌دانم و هفت الی هشت گوشی تلفن همراه را سرقت کردیم و به سمت کوه حرکت نمودیم(صفحه ۴۸)‌. به تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۲ از چادر عشایری خ. بازدید شده و یک قبضه اسلحه برنو و ۱۵ عدد گلوله سوزن خورده از او کشف شده است(صفحه ۵۲). در تاریخ فوق با همکاری ر. متهم دیگر ح.ش. نیز دستگیر شده است(‌صفحه ۵۳). از ج. به اتهام سرقت‌های مسلحانه تحقیق‌شده، گفته ‌است: قبول ندارم(صفحه ۵۶). از ح.ش.، ۲۷ ساله، به اتهام سرقت مسلحانه تحقیق‌شده، گفته ‌است: به ‌اتفاق ر. و ر.ع. هنگام شب با یک قبضه کلاش و یک قبضه کلت وارد سوپرمارکت مرغ فروشی شده و صورت خود را با کلاه‌ کشی گرفته بود با اسلحه تهدید کردیم و چندین مرغ به سرقت بردیم و کنار مرغ فروشی یک سوپرمارکت بود که وارد سوپر شدیم و با تهدید اسلحه مقداری زغال - چای - قند و آبمیوه و دویست هزار تومان پول و اجناس دیگر را به سرقت بردیم(‌صفحه ۵۹). از ر. به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه و حمل و نگه‌داری سلاح غیرمجاز و استعمال مواد مخدر و خرید و فروش ۵ کیلو تریاک و خرید مال مسروقه خودرو پژو ۴۰۵ و شرکت در قتل عمدی مرحومین ر.ح. و م.ط. تحقیق‌شده، اظهار داشته: قبول دارم ولی از قتل هیچ اطلاعی ندارم(‌صفحه ۷۱- ۷۳). از ج. به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه از برنج ‌فروشی و دوربین نقشه‌برداری و حمل و نگه‌داری سلاح غیرمجاز و مساعدت در فرار متهم ر. تحقیق‌شده، گفته ‌است:(‌قبول ندارم حرف‌های ر. و ح.ش. را قبول ندارم) (صفحه۷۵). از ح. نیز به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه و دوربین نقشه‌برداری و سرقت ۷ رأس گوسفند و حمل و نگه‌داری سلاح غیرمجاز تحقیق‌شده وی به سرقت‌های انجام‌شده اقرار کرده است(‌صفحه ۷۸). برگ انگشت‌نگاری ح.ش. حاکی است که فاقد پرونده اتهامی است(صفحه ۹۰). در برگ انگشت‌نگاری خ. مطلبی ذکر نشده است(صفحه ۹۱). برگ انگشت‌نگاری ر. حاکی است که دارای چهار فقره پرونده نزاع سرقت و تمرد نسبت به مأمورین در سال‌های۸۱- ۸۴ و ۸۷ است(‌صفحه ۹۲). برگ انگشت‌نگاری ج. حاکی است که دارای سابقه اعتیاد به تریاک و نگه‌داری مواد در سال ۱۳۷۷ است(صفحه ۹۳). از شکات دیگر پرونده و مطلعین تحقیقات لازم به‌ عمل‌ آمده است رئیس اداره جرائم جنایی پلیس آگاهی استان … گزارشی در مورد سرقت‌های مسلحانه توسط شخصی به نام ر.ع. که شرور مسلح خوانده است به بازپرس تسلیم نموده و ضمن آن به دستگیری باند سارقین نیز اشاره شده است(صفحه ۱۳۲). از ر. و ح.ش. تحقیقات مشروح به عمده به ارتکاب سرقت به ‌اتفاق ر.ع. اقرار کرده‌اند(‌صفحه۱۴۱، ۱۴۹). از خ.، ۳۶ ساله، نیز به اتهام مساعدت در فراری دادن متهم و قاتل فراری تحقیق شده، اظهار داشته: قبول دارم(‌صفحه۱۵۱). او توضیح داده است که: ر.ع. خطرناک است و رعب و وحشت در مردم به وجود آورده است(صفحه ۱۵۰). ج. نیز در تحقیق دیگر به رفتن به داخل برنج‌کوبی به ‌اتفاق ر.ع. - ح.ش. و ر. و تهدید با اسلحه و سرقت اقرار کرده ‌است(صفحه ۲۰۶). طبق گزارش مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ مرکز تشخیص هویت ۲ عدد پوکه جنایی مکشوفه از صحنه قتل ر.ح. و آثار موجود بر روی پوکه‌های مزبور و یک عدد پوکه جنایی مکشوفه از صحنه سرقت مسلحانه کارگاه آهن‌فروشی آقای ع.ز. در شهرستان ف.در نتیجه به ‌کارگیری سلاحی واحد در دو صحنه سرقت مسلحانه و قتل مذکور محرز است(صفحه ۲۲۰). سایر اوراق این جلد تحقیقاتی است که از شکات شهود و مطلعین و متهمین پرونده به ‌عمل ‌آمده و گزارش‌هایی است که نیروی انتظامی و پلیس ارسال داشته‌اند. این جلد نکته قابل‌توجه دیگری ندارد. ۲- جلد پنجم: گزارش مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۹ نیروی انتظامی حاکی است دو نفر درحالی‌که سر و صورت خود را پوشانیده‌اند وارد باغ شده و با یک قبضه کلت کمری و حاضرین در باغ را مورد تهدید و ضرب و شتم قرار داده مقداری اموال و وجه نقد از آن‌ها سرقت کرده‌اند(صفحه ۱). آقای ع.غ. (‌معروف به ض.)، ۳۵ ساله، در مورد حمله مهاجمان به باغ و سرقت مسلحانه به‌ عنوان شاکی توضیحاتی داده است(صفحه ۲). سایر حاضرین در محل نیز به‌عنوان شاکی اظهارات خود را بیان داشته‌اند(صفحه ۳ تا ۵). در ادامه تحقیقاتی که توسط نیروی انتظامی و دادسرا به‌ عمل ‌آمده از شخصی به­ نام غ.ن. به‌عنوان خرید اموال مسروقه از نوع برنج در شهرستان... تحقیق‌شده، گفته ‌است: قبول ندارم از هیچ‌کس برنج خریداری ننموده‌ام(‌صفحه ۱۳۲). از غ.ن. به اتهام شرکت در سرقت برنج تحقیق‌شده، اظهار داشته: قبول ندارم(صفحه ۱۳۵). از گ. به اتهام شرکت در سرقت برنج از شرکت تعاونی روستایی.... تحقیق‌شده، اظهار داشت: قبول ندارم این توطئه است(صفحه ۱۳۷). از ب.و. نیز به اتهام مذکور تحقیق‌شده، گفته‌ است: قبول ندارم اطلاعی از موضوع ندارم(صفحه ۱۴۱). بازپرس دادسرای..... در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ در مورد اتهام آقایان غ. - گ. - ب.و. و ر.ع. مبنی بر مشارکت در سرقت با این استدلال که متهم ردیف چهارم (‌ر.ع.) در... به قتل رسیده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای... صادر نموده ‌است که دادستان به قتل رسیدن یکی از متهمین در... را موجبی جهت صدور قرار عدم صلاحیت ندانسته است(صفحه ۱۷۴). بازپرس دادسرای... در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ در مورد اتهام آقایان ب.و. و گ. - غ.ن. و ر.ع. مبنی بر شرکت در سرقت چهارتن برنج از شرکت تعاونی... قرار منع تعقیب متهمین ردیف‌های اول تا سوم را صادر نموده و در خصوص اتهام متهم ردیف چهارم چون به اتهامات متعدد وی به‌صورت یکجا باید رسیدگی شود به شایستگی دادسرای.... قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که معاونت دادسرا با این قرار موافقت نموده ‌است (صفحه ۱۸۳،۱۸۴). به‌موجب فتوکپی رأی مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ صادره از طرف دادرس علی‌البدل و جانشین بازپرس... در مورد اتهام آقای ر.ع. مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحومان ر.ح. و م.ط. به لحاظ فوت وی رأی بر موقوفی تعقیب او صادر گردیده است و در مورد اتهام آقای س. مبنی بر قتل مرحومان ر.ح. و م.ط. قرار منع ‌تعقیب صادر نموده ‌است(صفحه ۱۸۹ به بعد) که پس از اعتراض به قرار منع تعقیب مذکور شعبه اول دادگاه عمومی... آن را تأیید کرده است(صفحه ۱۹۴). دادستان... با توجه به این‌که دادگاه تجدیدنظر در مورد سرقت‌های مسلحانه به صلاحیت دادسرای.... اظهارنظر نموده ‌است پرونده را به دادسرای... اعاده کرده تا تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند(‌صفحه ۱۹۵). هم‌چنین دادستان... در مورد اتهام ر.ع. مبنی بر شرکت در سرقت ۴ تن برنج متعلق به شرکت تعاونی با توجه به فوت متهم مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است(صفحه ۱۹۸). این جلد بیش از این حکایتی ندارد. ۳- جلد ششم:‌ گزارش مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ نیروی انتظامی حاکی از آن است که متهم ر.ع. که به‌عنوان شرور خوانده شده است به هنگام دستگیری با مأمورین درگیری مسلحانه ایجاد کرده که درنهایت کشته‌شده است و هم‌دست او به نام م.ش. نیز در حال فرار توسط مأمورین دستگیر گردیده ‌است(‌صفحه ۴). دادیار به‌عنوان جانشین دادستان در همان تاریخ دستوراتی جهت رسیدگی به موضوع صادر کرده‌اند(‌صفحه ۵). سپس دادیار در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ شخصاً در محل درگیری مأمورین و ر.ع. حضور یافته و مراتب را صورت‌جلسه نموده ‌است(صفحه ۶). کروکی محل نیز ترسیم شده است(صفحه ۸). از م.ش.، متولد ۱۳۵۴، شغل راننده(متهم دستگیرشده) تحقیق گردیده، گفته ‌است: شب در منزل ل. دوست ر.ع. ماندیم و تریاک کشیدیم و امروز که به‌اتفاق ر.ع. قصد داشتیم به ف. برویم بین راه با مأمورین برخورد کردیم که ر.ع. پیاده شد و مأمورین را با اسلحه کلت به گلوله بست و رفت کلاش را از زیر صندلی درآورد و با مأمورین درگیر شد من هم از صحنه قصد فرار داشتم که لاستیک خودروام توسط مأمورین تیر خورد و متوقف شدم(صفحه۱۰). بازپرس... طی نیابت صادره دستور داده‌اند خانم م.م.(‌همسر ر.ع.) و آقای ن.ع. پدر ر.ع. جلب و در جهت کشف اموال مسروقه از ایشان تحقیق گردد(‌صفحه ۲۵). در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۱ خانم م.م.(‌همسر ر.ع.) دستگیرشده ‌است(صفحه ۲۷). از منزل م.م. و پدرش ر.م. بازرسی به‌عمل‌آمده و هیچ‌گونه شیئی یا اشیاء ممنوعه کشف نشده ‌است(صفحه ۲۸). از منزل ن.ع. نیز بازرسی شده اشیاء‌ ممنوعه‌ای کشف نشده است(صفحه ۲۹). از ن.ع.، ۵۸ ساله، به‌عنوان متهم به مخفی کردن اموال مسروقه تحقیق‌شده، گفته ‌است: هیچ اطلاعی ندارم (صفحه ۳۱). از خانم م.م.، ۲۷ ساله، به اتهام مخفی کردن اموال مسروقه تحقیق گردیده، اظهار داشته: هیچ خبری از اموال مسروقه ندارم(صفحه ۳۲). گزارش مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ اداره تشخیص هویت که در مورد سلاح کمری و سلاح کلاشینکف مکشوفه تنظیم گردیده و نیز تصویر سلاح و مهمات مکشوفه و هم‌چنین دو تصویر که ظاهراً مربوط به ر.ع. است ضمیمه گردیده است(صفحه۵۷ به بعد). ج. - ر. و ح.ش. به تعدادی از شکات نشان داده شده‌اند نام­بردگان قیافه ظاهری ح.ش. و ج. را شبیه سارقین مذکور شناسایی کرده، پس از رویت عکس ر.ع. گفته‌اند این همان کسی است که سردستگی حمله‌کنندگان و سارقین شرکت تعاونی را عهده‌دار بوده است(صفحه ۶۳). تعدادی عکس رنگی که ظاهراً مربوط به ر.ع. بوده و غالباً او را با سلاح جنگی(کلاشینکف) نشان می‌دهد به همراه عکس دوستان وی ضمیمه پرونده گردیده ‌است(صفحه۱۱۴، ۱۲۵). طبق فتوکپی دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه عمومی بخش... در خصوص شکایت اولیای‌دم مرحوم ب. علیه آقای ر.ع. مبنی بر قتل عمدی به لحاظ فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است(صفحه ۱۲۷). گزارش معاینه جسد مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۶ ر.ع. حاکی است که علت فوت وی صدمات متعدد بدنی به دنبال اصابت گلوله به نواحی بدن وی تعیین‌شده است(صفحه ۱۲۸- ۱۳۱). از شخصی به نام ع.ز. متولد ۱۳۶۴ به نام متهم تحقیق‌شده، اظهار داشته: حدود ۶ ماه قبل با ر. آشنا بودم که در آنجا با ر.ع. که خودش را ح. معرفی می‌کرد آشنا شدم مقداری وجه نقد به خانواده وی دادم و ر.ع. یک قبضه کلت کمری کوچک و یک قبضه اسلحه کلت کمری بزرگ و یک کلاش داشت و در منزل ما ر.ع. تریاک کشید و همسرش را ملاقات نمود می‌دانستم متواری است ولی نمی‌دانستم چهار قتل انجام داده است(صفحه ۱۲۵). برگ انگشت‌نگاری ع.ز. حاکی است پنج فقره سابقه قدرت‌نمایی با سلاح گرم - ایراد ضرب عمدی - اخلال نظم - شرکت در نزاع دسته‌جمعی و توهین و تمرد در مقابل مأمورین دارد(صفحه ۱۲۶). ح.ش. در تحقیق بازپرسی اقرار به سرقت مسلحانه کرده است(صفحه ۱۵۱). ر. در مورد شرکت در سرقت مسلحانه اظهار بی‌گناهی نموده ‌است(صفحه ۱۵۲). خ. در مورد حمل سلاح غیرمجاز گفته ‌است: فقط یک اسلحه برنو دارم که جواز هم دارد(صفحه ۱۵۳ توضیحاً غالب صفحات دارای سه شماره است فعلاً صفحه ۱۵۳ یک شماره در روی برگ و دو شماره ۱۳۵ و ۷۰۱ در پشت برگ دارد که درباره گزارش به شماره ۱۵۳ روی برگ اشاره شده ‌است). نظریه اداره تشخیص هویت حاکی است گلوله جنایی ارسالی با یک قبضه اسلحه کمری ارسالی مقایسه شد دارای تشابه است(مثبت) درنتیجه به نظر می‌رسد یک عدد گلوله جنایی ارسالی از اسلحه کمری شلیک‌شده باشد (صفحه ۱۹۵). بازپرس شعبه ۱۷ دادسرای ویژه امور جنایی... پس از تحقیقات لازم سرانجام به‌موجب قرار مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ در خصوص اتهام ر. - ح.ش. - ج. و دیگر کسانی که نام آن‌ها در قرار برده شده‌ است مبنی بر شرکت در سرقت مسلحانه و مشارکت و معاونت در دو فقره قتل مرحومین ر.ح. و م.ط. به صلاحیت دادگستری شهرستان... قرار عدم صلاحیت صادر نموده که دادیار اظهارنظر با این قرار موافقت کرده‌ است و پس از ابلاغ قرار به متهمین ر. - ج. - خ. - ح.ش. - نسبت به آن اعتراضی نکرده‌اند (صفحه ۲۲۱). از شخصی به نام س.ر. متولد ۱۳۴۸، به اتهام مساعدت در مخفی نمودن شرور معدوم ر.ع. تحقیق شده، گفته ‌است: قبول دارم(‌صفحه ۲۰۰). طبق برگ انگشت‌نگاری ل. دارای چهار فقره سابقه سرقت است که سه فقره آن مربوطه به سرقت احشام است(صفحه ۲۲۸). م.ز. وکیل پایه‌یک دادگستری خود را به وکالت از طرف آقای ج. معرفی کرده است(‌صفحه ۲۳۷). ت. وکیل پایه‌یک دادگستری نیز خود را به‌عنوان وکیل آقای ر. معرفی نموده ‌است (صفحه ۲۳۹). بازپرس شعبه ۱۷ دادسرای... به متهم ر. اتهام محاربه و افساد فی‌الارض را از طریق مشارکت در سرقت‌های مسلحانه جمعی شبانه و هم‌چنین حمل و نگه‌داری سلاح جنگی غیرمجاز و خرید و فروش ۵ کیلوگرم تریاک و خرید مال مسروقه و شرکت در قتل عمدی مرحومین ر.ح. و م.ط. را تفهیم کرده، گفته‌ است: اظهارات سابق خود را قبول دارم اما قصد محاربه و افساد فی‌الارض نداشتم اشتباه کردم فریب ر.ع. را خوردم در قتل مرحومین شرکت نداشتم(صفحه ۲۵۱). از وی آخرین دفاع اخذشده، اظهار داشته: اظهاراتم به شرح فوق است. به متهم ح.ش. نیز اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در سرقت‌های مسلحانه و حمل و نگه‌داری سلاح غیرمجاز تفهیم شده، اظهار داشته: اظهاراتم به شرح سابق است عامل همه بدبختی من ر.ع. است(صفحه ۲۵۶). از وی آخرین دفاع اخذشده، گفته ‌است: دفاع به شرح فوق است. فریب ر.ع. را خوردم. به متهم ج. اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در سرقت‌های مسلحانه و نگه‌داری سلاح‌های غیرمجاز جنگی و مساعدت در فرار و اختفاء قاتل متواری ر.ع. و خرید و قبول مال مسروقه تفهیم شده، اظهار داشته: من ر.ع. را می‌شناسم و ر. را هم می‌شناسم اما ح.ش. را نمی‌شناسم من قبلاً‌ دروغ گفتم من در هیچ سرقتی نبودم و اسلحه جنگی نیز نداشتم و در فرار و اختفاء ر.ع. نقشی نداشتم(صفحه ۲۵۳ به بعد). طبق فتوکپی دادنامه شماره ۱۵۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ صادره از شعبه۱۰۱ دادگاه عمومی بخش... در خصوص شکایت آقایان ف.م. - م.م.- ع.الف. علیه آقایان ج. - ح.ش. - ر. مبنی بر شرکت در سرقت مسلحانه از فروشگاه و شکایت ع.ز. و غیره علیه ر. - ح.ش. و ج. مبنی بر شرکت در سرقت مسلحانه از کارخانه برنج‌کوبی نام­بردگان را مجرم شناخته و هریک را به تحمل بیست سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به سبب سرقت و ۷۴ ضربه شلاق به سبب توهین و فحاشی نسبت به شکات و پرداخت بهای پنج نفر شتر و یک‌دوم یک نفر شتر در حق آقای ع.الف. و رد عین یا مثل یا قیمت بهای اموال مسروقه به شکات محکوم کرده‌ است(صفحه ۲۶۹). فتوکپی دادنامه شماره ۰۵۶۸- ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش... حاکی است که آقای ح.ش. به اتهام سرقت نه‌صد هزار تومان وجه نقد متعلق به آقای ع.ع. و ایراد جرح با اسلحه کلاش پرداخت دیه بابت جراحات وارده به شاکی و۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از جهت سرقت محکوم نموده و در مورد نگه‌داری سلاح غیرمجاز به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر کرده است(صفحه ۲۷۲). ظاهراً رأی صادره قطعی گردیده و جهت اجرا به دایره اجرای احکام ارسال‌شده است(صفحه ۲۷۳). ضمناً دادنامه شماره ۱۵۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ در شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان...تأیید شده است(صفحه ۲۷۷). از متهم م.ش. نیز در بازپرسی تحقیق‌شده از خود دفاع کرده ‌است(صفحه ۲۸۷ به بعد). سرانجام به تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ آقای بازپرس شعبه ۱۷ دادسرای ویژه امور جنایی... قرار نهایی پرونده را بدین خلاصه صادر نموده ‌است: در خصوص اتهامات متهمین ۱- ر. دایر بر محاربه از طریق مشارکت در پنج فقره سرقت مسلحانه جمعی شبانه و حمل و نگه‌داری سلاح‌های جنگی غیرمجاز ۲- ح.ش. دایر بر محاربه از طریق شرکت در پنج فقره سرقت مسلحانه جمعی شبانه و حمل و نگه‌داری سلاح‌های جنگی به‌صورت غیرمجاز ۳- ج. معروف به د. دایر بر محاربه از طریق مشارکت در دو فقره سرقت مسلحانه جمعی حمل و نگه‌داری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز - مساعدت در فرار و اختفای متهم فراری ر.ع. و خرید مال مسروقه(یک دستگاه موتورسیکلت شاکی ن.) ۴ - م.ش. دایر بر حمل و نگه‌داری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز، مساعدت در فرار و اختفا متهم ر.ع. و استعمال تریاک ۵- خ. مبنی بر مساعدت در فرار و اختفای متهمین ر. و ر.ع. و حمل و نگه‌داری سلاح جنگی غیرمجاز ۶- ل. دایر بر مساعدت در فرار و اختفای متهم ر.ع. و حمل و نگه‌داری سلاح جنگی غیرمجاز اولاً: در مورد محاربه اتهام متهمین ردیف‌های اول تا سوم قرار مجرمیت صادر کرده است. ثانیاً: در مورد نقش متهمین ردیف‌های اول تا سوم در سرقت مسلحانه موضوع شکایت ع.ر. - ع.ز. و غیره و نقش متهمین ردیف‌های اول و دوم در سرقت مسلحانه موضوع شکایت م. و ع.ع. در... چون قبلاً در دادگاه‌های بخش... و... رأی بر محکومیت صادر گردیده و در دادسرای... کیفرخواست صادر گردیده و به دادگاه جزایی ارسال شده است موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. ثالثاً: در خصوص اتهامات ردیف اول دایر بر مشارکت در قتل عمدی مرحومین ر.ح. و م.ط. و خرید و فروش ۵ کیلوگرم تریاک و خرید مال مسروقه و در خصوص شکایات ک. و غیره دایر بر سرقت مسلحانه از آن‌ها در....و شکایت ع.غ. - ح.غ. و غیره مبنی بر سرقت مسلحانه در.... علیه متهمین ردیف‌های اول تا سوم و شکایت آقای ع.ک. علیه متهم ردیف سوم دایر بر سرقت ۱۸ رأس گوسفند قرار منع تعقیب صادر نموده ‌است. رابعاً: در خصوص اتهامات ردیف چهارم دایر بر قتل عمدی سرقت مسلحانه - تمرد نسبت به مأمورین اتهام ع.ز. دایر بر مساعدت در فرار و اختفاء متهم ر.ع. و اتهامات سایر متهمین مذکور در این قسمت از قرار مبنی بر حمل و نگه‌داری سلاح و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه قرار منع تعقیب صادر کرده است. خامساً: در خصوص اتهام ب. دایر بر معاونت در قتل عمدی مرحوم ب. چون محل وقوع قتل شهرستان... بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بخش... صادر نموده ‌است. سادساً: در خصوص اتهامات ر.ع. دایر بر محاربه از طریق مشارکت در سرقت‌های مسلحانه جمعی و حمل و نگه‌داری سلاح و مهمات جنگی به‌صورت غیرمجاز و ایراد و جرح عمدی با سلاح جنگی با توجه به فوت او قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. سابعاً: در خصوص اتهام ح.ش. دایر بر سرقت هفت رأس گوسفند چون تحقیقات کامل نشده است پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی ارسال داشته ‌است(صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۴) که معاونت محترم دادسرا با قرارهای مذکور من‌ حیث ‌المجموع موافقت کرده‌اند(صفحه ۳۳۸) و به اتهامات مذکور در قرار بازپرس کیفرخواست نیز صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی... ارسال نموده ‌است(صفحه ۳۴۱). الف.ق. وکیل پایه‌یک دادگستری به وکالت از طرف آقای م.ش. خود را معرفی کرده ‌است(صفحه ۳۴۸). در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل گردیده، نماینده محترم دادستان صدور حکم شایسته را خواستار گردیده، به م.ش. اتهامش مبنی بر حمل و نگه‌داری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز و استعمال مواد مخدر تفهیم شده، از خود دفاع کرده است. در آخرین دفاع اظهار داشته: نمی‌دانستم اسلحه دارد استعمال مواد را قبول دارم. وکیل متهم نیز از او دفاع کرده است(صفحه ۳۵۲ به بعد). کانون وکلای دادگستری ف. و ک. م.ج. را به‌عنوان وکیل تسخیری آقای ر.، م.ج. را به‌عنوان وکیل تسخیری آقای ح.ش. و ص.ج. را به‌عنوان وکیل تسخیری ج. معرفی نموده ‌است. ضمناً آقای ر. وکیل انتخابی به نام آقای ت. نیز دارد(صفحه۳۵۶). م.م. و الف.ص. وکلای پایه‌یک دادگستری مجتمعاً‌ منفرداً‌ به‌عنوان وکیل آقای ح.ش. معرفی ‌شده‌اند(صفحه ۳۵۸). متعاقباً م.ج. وکیل پایه‌یک دادگستری نیز به‌عنوان وکیل آقای ح.ش. خود را معرفی نموده ‌است(صفحه ۳۶۸). به تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ دادگاه تشکیل جلسه داده است و ابتدا آقای م.ز. اظهار داشته: از ر. و ر.ع. شاکی بودم که هر دو مسلحانه ساعت ۴ بعدازظهر آمد انبار من داخل دفتر نشسته بودم با منشی‌ام به نام خانم ج.ح. که در حال حاضر حامله است حضور داشتم. یکی از این‌ها اسلحه را باز کرد و به‌طرف ما گرفت گفت بیایید بیرون ما آمدیم بیرون وسط انبار نشاندند، بیرون یکی از این‌ها رفت بقیه(خوانا نیست) انبار را جمع کرد(صفحه ۴۴۷). وی ادامه داده است: آن‌ها بچه‌ها را می‌زدند گفتم چرا می‌زنند اگر پول می‌خواهید کلید گاوصندوق دست من است من کلید گاوصندوق را تحویل این‌ها دادم... خلاصه رفتند گاوصندوق را باز کردند پول‌ها را کیسه کردند البته چهره این‌ها مشخص نبود یکی کلاه موتوری روی سرش بود و دیگری جوراب با موتورسیکلت آمدند انبار پول ما را کیسه کردند حدود ۲۰ میلیون بوده است(صفحه ۴۴۸). وی گفته ‌است: اگرچه پنج سال از ماجرا می‌گذرد هنوز احساس ترس می‌کنم(صفحه۴۴۹). دادگاه از آقای ر. در مورد اظهارات شاکی سوال نموده او پاسخ داده است: آن روز که من رفتم مسلح نبودم آقای ر.ع. که فوت شده است مرا نیز تهدید نمود من همراه ر. وارد انبار شدم آقای ر.ع. مسلح بود ادعای آقای ز. را قبول دارم(‌صفحه۴۴۹). آقای م.ع. نیز به نام شاکی موضوع حمله به انبار آقای ز. را توضیح داده و ر. اظهارات او را قبول نموده ‌است (صفحه۴۵۲). سایر شکات (آقایان ر.ز.، س. و ح.ط.) نیز از ر. شکایت کرده‌اند. س. گفته ‌است: من شخصاً الآن شاکی نیستم. ر. اظهار داشته: من ایشان را نمی‌شناسم قبول ندارم. ر.ز. اظهار داشته: من فقط هزار تومان داشتم آن را هم گرفتند(صفحه۴۵۴ به بعد). جلسه با اظهارات سایر شکات حاضر در جلسه و با سوالات از متهمان حاضر ازجمله خ. و ل. ادامه یافته است در جلسه از شکات سوال شده است آیا رفتار و حرکات متهمان موجب ترس و وحشت حاضرین شده بود همگی پاسخ مثبت داده‌اند(‌صفحه۴۸۹). م.ز. نیز به نام شاکی اظهار داشته: ر.ع. - ح.ش. و د. باهم بودند(صفحه۴۶۰) وی گفته ‌است عده‌ای از ما به آقای ر. و ج. رضایت داده‌ایم. به متهم ر. اظهارات م.ز. تفهیم شده، اظهار داشته: قبول ندارم(‌صفحه۴۶۱). دادگاه خطاب به ج.: اظهارات م.ز. را شنیدید چه دفاعی دارید؟ پاسخ داده است: من در این ماجرا نقشی نداشته‌ام اظهارات او در تحقیقات مقدماتی تفهیم شده، اظهار داشته: من در آنجا چشم‌بسته بودم(صفحه ۴۶۲). آقای م.ر. و آقای ح.ص. نیز در مورد سرقت از کمیته امداد توضیح داده‌اند و ح.ص. گفته است ر.ع. با اسلحه مرا تهدید کرد کلید را دادم... دو نفر مسلح با سر و صورت پوشیده وارد شدند مرا با کلت تهدید کردند تیراندازی می‌کردند با کلاش به آقای م. زد و ایشان را مجروح کرد سه نفر را داخل اتاق دیگری نمودند یکی از این‌ها قوی و بلند بود که ما را تهدید کرد و وسایل را خرد می‌کرد چهار عدد گوشی موبایل از ما گرفتند و بردند و یک پیکان که دست آقای ص. بود بردند و درب را روی ما قفل کردند ولی صورت این‌ها پیدا نبود و نمی‌دانیم این‌ها بودند یا نبودند(‌صفحه۴۶۸،۴۶۹). وکیل متهم خ.ب. اظهار داشته: ایشان مرتکب جرائم عمومی شده است که در صلاحیت دادگاه عمومی است. از متهم خ.ب. آخرین دفاع اخذشده، اظهار داشته: دفاعیات وکیلم را قبول دارم(صفحه۴۷۰). آقایان الف.الف. و م.ن. به‌عنوان شاکی گفته‌اند ما قبلاً‌ از ح.ش. شکایت کرده بودیم که به اتهام سرقت مسلحانه محکوم‌شده، دادگاه تجدیدنظر نیز حکم را تأیید نموده ‌است. وکیل شکات نیز در همین مورد مطالبی را اظهار کرده است(صفحه۴۷۱). از متهم ل. آخرین دفاع اخذشده، گفته ‌است: من اشتباه کرده‌ام و فقط با ایشان عکس گرفته‌ام ولی هیچ رفاقتی با ایشان(ر.ع.) نداشته‌ام(صفحه ۴۷۴). م.م. به وکالت از طرف خ.ب. لایحه‌ای تقدیم نموده و به صلاحیت دادگاه انقلاب ایراد کرده است و گفته است موکل سابقه‌ای ندارد تقاضای صدور حکم برائت وی را دارد(صفحه ۴۷۸). وکالت‌نامه م.م. نیز ضمیمه‌شده است(‌صفحه ۴۷۹). وکالت‌نامه د.ج. وکیل پایه‌یک دادگستری به‌عنوان وکیل آقایان الف. و م.ن. پیوست شده است(صفحه ۴۸۳). به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ مجدداً جلسه دادگاه تشکیل گردیده ‌است. اتهام متهم ر. دایر بر محاربه از طریق مشارکت در پنج فقره سرقت مسلحانه تفهیم شده اظهار داشته: توبه کرده‌ام(صفحه۴۸۹). وی اظهار داشته: در یک فقره سرقت مسلحانه به‌اتفاق ر.ع. که معدوم شده دخالت داشته‌ام(صفحه۴۸۹). اظهارات شکات به‌صورت جداگانه به او تفهیم شده غالب اظهارات‌ را قبول نکرده است(صفحه۴۹۰به بعد)‌. در تاریخ۱۳۹۱/۴/۳۰ نیز جلسه دادگاه تشکیل‌شده است، ر. گفته ‌است: سرقت مسلحانه با آقای ر.ع. را قبول دارم(صفحه۴۹۷). در این جلسه ت. و ح. وکلای متهم نیز از وی دفاع کرده‌اند و توضیح داده‌اند با توجه به رضایت شکات رعایت جهات تخفیف مورد تقاضا است. از ر. سوال شده دفاعیات وکلای خود را شنیدید گفته ‌است دفاع وکلای خود را قبول دارم(صفحه۴۹۸ -۵۰۰). رضایت‌نامه رسمی مورخه ۱۳۹۱/۹/۳۰ حاکی است که آقایان الف.ر. - ز.ر. - ر.ب. در مورد سرقت در برنج‌کوبی از آقای ر. اعلام رضایت کرده‌اند(صفحه ۵۰۱). آقایان ت.م. - ق.م. و س.م. نیز طبق رضایت‌نامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰ از آقای ر. اعلام رضایت کرده‌اند(صفحه ۵۰۲). رضایت‌نامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۹ نیز حاکی است آقایان م. و م.الف. - ع.ن. و ر.ج. از آقای ر. اعلام رضایت نموده‌اند(صفحه۵۰۳). ت.ق. به‌عنوان وکیل ر. لایحه مشروحی نیز تقدیم نموده و به دفاع از وی پرداخته است(‌صفحه۵۱۱). وی توضیح داده است که عمل موکل او منطبق با ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی است (صفحه۵۰۴). به‌موجب فتوکپی دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی... آقای ح.ش. به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه شبانه وجه نقد به مبلغ ده میلیون و نه‌صد و هفتادوپنج ‌هزار تومان و گوشی موبایل نوکیا موضوع شکایت خ. به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال مسروقه محکوم گردیده است(صفحه۵۲۰). در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ جلسه دادگاه تشکیل‌شده، ابتدا آقای خ. به‌عنوان شاکی اظهار داشته: در سال ۱۳۸۸ از نمایشگاه اتومبیل ما توسط ح. سرقت شده که به‌موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ دادگاه عمومی... محکوم‌ شده‌اند و در حال حاضر شاکی هستم این‌ها موجب رعب و وحشت شده‌اند. آقای ق. نیز مشاهدات خود را در مورد سرقت مزبور بیان داشته ‌است (صفحه۵۲۲). در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ در جلسه دادگاه آقای ح.ش. حاضر شده وکلای وی به اسامی آقایان ح.ش. - ح.الف. و خانم الف.ص. حاضر شده‌اند. به لحاظ حضور نداشتن شکات جلسه به‌وقت دیگر موکول گردیده است(صفحه ۵۲۳). در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ نماینده حقوقی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام در خصوص حمله به مزرعه کشاورزی و سرقت مسلحانه از آن محل توضیحاتی داده ‌است(صفحه۵۳۹). به تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ جلسه دادگاه با حضور ح.ش. و ج.ب. و وکلای ایشان تشکیل شده است. به ح.ش. اتهامش مبنی بر محاربه از طریق شرکت در پنج فقره سرقت مسلحانه تفهیم شده اظهار داشته یکی از وکلایم از من دفاع خواهد کرد. ح.ع. به‌عنوان وکیل متهم ح.ش. لایحه‌ای تقدیم داشته و توضیح داده است جرم محاربه سوءنیت خاص می‌خواهد که در این پرونده قصد موکل سرقت بوده است نه اخافه‌الناس و انگیزه مرتکب باید ایجاد فساد در جامعه باشد که موکل چنین انگیزه‌ای نداشته ‌است(صفحه ۵۵۳). دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از ذکر خلاصه‌ای از موضوع پرونده به‌موجب دادنامه شماره ۰۱۶۱۰- ۱۳۹۲/۹/۲۰ به‌اختصار چنین رأی صادر کرده است: نظر به محتویات پرونده و شکایت شاکیان ت.،گ. (و تعداد دیگری که نام آنان در دادنامه منعکس گردیده) و کیفرخواست صادره و با توجه به اقرار صریح متهمین در تحقیقات مقدماتی و بازپرسی و اقرار صریح متهم ردیف اول(متهمین عبارت‌اند از ۱- آقایان ر. ۲- ح.ش. ۳- ج. ۴- م.ش. ۵- خ. ۶- ل.‌) در دادگاه در مشارکت در یک فقره سرقت مسلحانه با سارق معدوم ر.ع. و سایر قرائن و امارات و مدارک موجود در پرونده ازجمله کشف خودرو مسروقه متعلق به احدی از شکات به نام آقای ن.ک. نزد متهم ردیف اول و شناسایی متهمین ردیف‌های اول تا سوم توسط شکات و مطلعین بزه انتسابی محاربه به نامبردگان با توجه به تأثیر اقدامات آنان در ایجاد ناامنی و رعب و وحشت عمومی در شهرستان‌های اطراف... استان ف. محرز و مسلم است... مستنداً به مواد ۱۸۳- ۱۸۵- ۱۸۹- ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی به قتل از طریق به داور آویختن در ملأ عام در.... محکوم می‌گردند و متهم آقای م.ش. ازنظر استعمال تریاک به استناد ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردد و نسبت به اتهام انتسابی حمل و نگه‌داری سلاح و مهمات جنگی به آقایان م.ش. - خ. و ل. به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱ به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی... اظهارنظر می‌گردد(صفحه ۶۰۶). ح.الف. به وکالت از سوی آقای ر. از حکم مذکور درخواست تجدیدنظر نموده و توضیح داده است که همه شکات اعلام گذشت نموده و موکل او بی‌سواد بوده و انگیزه ایجاد رعب و وحشت نداشته ‌است(صفحه ۶۰۷). ج. نیز با وکالت آقای ک. از حکم صادره تقاضای تجدیدنظر نموده و توضیح داده است که موکل اتهامات را قبول ننموده و شکات نیز موکل را شناسایی نکرده‌اند با فرض محال شرکت موکل در سرقت مسلحانه نیز چون قصد اخافه نداشته از آیات شریفه سوره مائده خارج ‌است(موکل به اتهامی مشابه در دادگاه... به بیست سال زندان محکوم شده است و از موکل سوال نشده آیا قصد ترساندن مردم و فساد در زمین داشته ‌است) (صفحه ۶۲۲). علاوه بر لایحه‌ س. لایحه‌ دیگری از سوی ت. وکیل دیگر ر. نیز تقدیم شده است (صفحه ۶۲۵). ح.ش. نیز به وکالت از سوی آقای ح.ش. لایحه‌ای تقدیم و ضمن آن از حکم صادره درخواست تجدیدنظر کرده و توضیح داده ‌است که پرونده در محاکم عمومی تشکیل و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده است متهمین باید گروهی از افراد را که مصداق مردم باشند با توسل به سلاح ترسانده باشند در پرونده این عامل وجود ندارد موکل در هیچ‌یک از مراحل به جرم محاربه اقرار نکرده است و اصولاً نیز نمی‌دانسته که محاربه چه معنی دارد(صفحه ۶۲۱). مشروح لوایح مربوطه به هنگام شور قرائت می‌شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. توضیحاً‌ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی... در مورد اعلام توبه توسط آقای ر. ضمن دادنامه شماره ۸۱۰۲۱۸۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ چنین رأی صادر کرده است با عنایت به این‌که اظهار توبه آقای ر. بعد از دستگیری در سرقت‌های مسلحانه بوده است و توبه بعد از دستگیری... مردود و قابل‌قبول نیست فلذا به ردّ توبه نام­برده حکم صادر می‌گردد(صفحه۶۳۳). آقای ر. نیز شخصاً‌ از زندان مرکزی... لایحه‌ای ارسال و اظهار داشته که به‌صورت قلبی و زبانی و عملی مبنی بر عدم تکرار هیچ جرمی یا گناهی به درگاه خدای غفور توبه نموده‌ام(صفحه۶۳۸). پرونده بیش از این حکایتی ندارد. توضیحاً آقایان الف.ز. و م.ز. و غ.ز. - الف.ر. و ع.ب. رضایت رسمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ را از آقای ح.ش. اعلام کرده‌اند (صفحه۶۲۸). رضایت‌نامه رسمی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ نیز حاکی است که آقایان ز.ر. - الف.ر. - س. و س.گ. - ق. و ت.م. از آقای ر. اعلام رضایت کرده‌اند (صفحه۶۳۶). ر. نیز لایحه‌ای که حاکی از توبه اوست تقدیم داشته ‌است(صفحه۶۳۷). ضمناً ریاست محترم کل دادگستری استان... طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تسریع در رسیدگی را نموده‌اند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ر. با وکالت ح. و ت. وکلای پایه ‌یک دادگستری ۲- ج. با وکالت ک. وکیل پایه‌ یک دادگستری ۳- ح.ش. با وکالت دکتر ح. وکیل پایه‌ یک دادگستری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که به ‌موجب آن مشارٌالیهم به اتهام محاربه(شرکت در سرقت‌های مسلحانه متعدد با ایجاد رعب و وحشت ناشی از تهدید با سلاح گرم در مردم) به اعدام محکوم گردیده‌اند، هرچند که به ‌موجب احکام صادره از محاکم عمومی جزایی شهرستان جهرم بخش... و بخش... تجدیدنظر خواهان حسب مورد به مجازات مقتضی محکوم شده‌اند که در یکی از موارد محکومیت نام­بردگان در دادگاه تجدیدنظر استان نیز مورد تأیید قرارگرفته است(صفحات۲۶۹،۲۷۲،۲۷۳،۵۲۰ از جلد ششم) و در قرار مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ صادره از سوی بازپرس ویژه امور جنایی شهرستان... نیز به مواردی از رسیدگی‌های مذکور اشاره‌شده است و صرف‌نظر از این‌ که در پرونده وکلای متعدد بدون آن ‌که عده‌ای از آنان عزل و یا مستعفی شده باشند به وکالت از سوی تجدیدنظر خواهان خود را معرفی کرده‌اند که تعداد ایشان منطبق با موازین قانونی نبوده و متعارف به نظر نمی‌رسد(‌صفحات۲۳۷- ۳۵۶- ۳۶۸) لکن چون این امر نیز تأثیر اساسی در صدور حکم تجدیدنظر خواسته نداشته است اصولاً با توجه به این‌ که در دادنامه تجدیدنظر خواسته نام تعداد کثیری به‌ عنوان شاکی پرونده ذکر گردیده که در جلسات تحقیق و رسیدگی نیز حاضرشده و نحوه تهاجم و سرقت مسلحانه را تشریح نموده‌اند خصوصاً‌ در مورد حمله تجدیدنظر خواهان به سرکردگی ر.ع. که در جریان درگیری با مأمورین کشته‌شده است به مجتمع اقتصادی وابسته به کمیته امداد امام (‌ره) که خود می‌تواند از مصادیق بارز محاربه محسوب شود. زیرا در جریان حمله خود افراد حاضر را با سلاح گرم تهدید نموده و با ایجاد رعب و وحشت در آنان مرتکب سرقت گردیده‌اند، لذا اولاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ج. و ح.ش. با عنایت به گزارش‌های مکرر مأمورین پلیس و آگاهی استان - تحقیقات مراجع قضایی ذی‌ربط(دادسراهای...) - اقاریر صریح نام­بردگان در مراحل مختلف تحقیق- شکایت شکات متعدد که با ذکر جزئیات تهاجم و سرقت مسلحانه توسط نام­بردگان را تأیید کرده‌اند (هرچند که بعضی از شکات رضایت خود را بعداً‌ اعلام داشته‌اند) ولی گذشت‌های مذکور در سقوط حد محاربه تأثیر اساسی ندارد، لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی مشارٌالیهما و آقایان وکلای ایشان مستنداً به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید و ابرام می‌شود. ثانیاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. با وکالت آقایان ح.الف. و ت. وکلای پایه ‌یک دادگستری نسبت به دادنامه معترضٌ ‌عنه نظر به این ‌که اخذ آخرین دفاع از مشارٌالیه در پرونده مشاهده نمی‌گردد که این امر مغایر با قسمت اخیر ماده ۱۹۳ قانون آئین دادرسی مذکور به نظر می‌رسد، لذا مستنداً به بند ۲ از شق ب ماده ۲۶۵ قانون مذکور رأی صادره از حیث نقص تحقیق(اخذ آخرین دفاع) واجد ایراد قضایی است و در این قسمت نقض می‌شود و پرونده جهت رفع نقص به همان شعبه محترم صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته ارجاع می‌گردد. بدیهی است در مورد رأی صادره در خصوص اعلام توبه ر. نیز پس از رفع نقص و صدور رأی جدید اظهارنظر خواهد شد.

شعبه ۷ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسین انتظاری - سید عباس بلادی