رای شماره 118 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 334/81

شاکی:آقای اسماعیل شیخ محمد

موضوع:ابطال مصوبه شماره 21420/ت 27007 ه- مورخ4/6/81 هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه 31 خرداد 1383

شماره دادنامه: 118

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص رفع اختلاف حقوقی سازمانهای دولتی به موجب تصمیم نامه شماره21420/ت27007ه- مورخ 4/6/81 مبنیاً بر تصویب‌نامه شماره34104/ت25359ه- مورخ 15/8/80 هیات وزیران مبادرت به اتخاذ تصمیم در خصوص ملک کارخانه ونک که در حال حاضر به عنوان مجتمع فرهنگی رفاهی آموزشی راه‌آهن از آن بهره‌برداری می‌شود نموده است. با توجه به اینکه تصمیم مذکور خارج از اصول کلی نمایندگی موضوع اصل 127 قانون اساسی و انطباق با قوانین عادی هم ندارد ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره828021/م مورخ 11/8/82 اعلام داشته‌اند، بر اساس صورتجلسه مورخ11/7/80 وزیر راه و ترابری و ریاست دانشگاه توافق شده که ملک یاد شده برای امکان اجرای طرح جامع الزهرا به دانشگاه الزهرا واگذار شود و ریاست جمهوری نیز طی مرقومه شماره 3750-80/م مورخ 24/5/80 با واگذاری مزبور موافقت نمودند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض شاکی در خصوصیات مورد انشاء شده و جنبه عام و کلی ندارد بنابراین اعتراض نسبت به آن از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در قلمرو ماده فوق‌الاشعار وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع