هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت ‌افزاری و نرم‌ افزاری و پایانه‌ های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب ‌کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌ های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می ‌شود.
تبصره ۱- تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌ های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می‌ شود.
تبصره ۲- اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان ‌یافته، موجب مجازات های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می‌ شود.