تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۳/۵۲۴
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۳۰۰

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشخص می‌گردد که عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سکنی که مجازات قانونی آن سرقت، ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است که بالحاظ تبصره (۲) ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله مجازات­های درجه ۵ محسوب می‌گردد بنابراین مطابق بند (پ) ماده ۱۲۲ قانون اخیرالذکر متهم فوق‌الذکر مستوجب مجازات حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ است ضمناً چون سرقت از منزل ملازمه با ورود به آن دارد لذا صرف ورود به منزل اشخاص به قصد سرقت، موجب تحقق بزه ورود به عنف به منزل اشخاص موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نمی‌گردد.
۲- سرقت از خودرو در شب از مصادیق بند ۳ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است که در موارد شروع به سرقت مطابق پاسخ سئوال یک رفتار می­شود.