رای شماره 108 مورخ 1382/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 77/82

شاکی: شرکت نفت بهران

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 295345/366/1252/109/54 مورخ 7/12/1381 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

تاریخ رای: یکشنبه 11 خرداد 1382

شماره دادنامه: 108

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در تعیین قیمت عمده فروشی فرآورده‌های نفتی موضوع قاچاق کالا و ارز که به صورت فصلی (هر سه ماه یک بار) از سوی آن شرکت به گمرک ایران اعلام می‌گردد شرکت مذکور قیمت عمده فروشی را معادل بالاترین نرخ فرآورده‌های نفتی در کشورهای همسایه و نرخهای بین‌المللی اعلام می‌نماید. که این موضوع بر خلاف بند ب ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است که مبنای محاسبه را قیمت عمده فروشی همان کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف دانسته. به همین منظور ابطال بخشنامه شماره 295345/366/1252/109/54 مورخ 1381/12/07 را به علت مغایرت با مقررات مذکور دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولت از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شرکت نفت بهران نسبت به بخشنامه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از جهت مغایرت آن با آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع