ماده 1 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می‌گردد:
الف - «فرماندهی کل» به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح.
ب - «ستاد کل» به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
ج - «سپاه» به جای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د - «نیروهای مسلح» به جای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
ه- - «وزارت» به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
و - «ارتش» به جای ارتش جمهوری اسلامی ایران.