استفساریه پیرامون نظریه ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان
شماره ۱۰۰/۴۰/۱۸۴۴۸ تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۹
حضرت آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت
همانگونه که استحضار دارید شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ در خصوص تفسیر قوانین چنین اعلام نظر فرموده‌اند:
۱-...
۲- تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است؛ بنابراین، در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند، تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری ندارد.
استنباط این وزارت از توضیح قسمت اخیر نظریه تفسیری آن شورای محترم این است که چنانچه موضوعی مختومه نشده بلکه بعد از تفسیر قانون به اجراء در می‌آید و امکان استفاده از نظریه تفسیری نسبت به مورد وجود دارد، اولی تبعیّت از نظریه تفسیری است زیرا با انجام تفسیر معنای واقعی و حقیقت هدف قانونگذار برای مجریان روشن وابهامات‌و شبهاتی که در استنباط از آن وجود داشته زائل می‌گردد؛ لذا مستدعی است نظریه شورای محترم نگهبان را در این خصوص به این وزارت ابلاغ فرمائید.
حبیب‌الله بیطرف - وزیر نیرو
شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴۰ تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰
جناب آقای مهندس بیطرف، وزیر محترم نیرو
عطف به نامه شماره ۱۰۰/۴۰/۱۸۴۴۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۷۹ مبنی بر تقاضای ارائه توضیح نسبت به نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ بدینوسیله اعلام می‌گردد:
«همانطوری که در نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی‌یابد.
بنابراین چنان‌که تا هنگام لازم‌الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی