رای شماره 318 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 318

تاریخ دادنامه: 13/4/1396

کلاسه پرونده: 94/515

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید امین نگارشی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ 16/10/1393 سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مورخ 16/10/1393 سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

پس از عرض سلام و ادب محترماً به استحضار آن مقام عالی می رساند:

1- اینجانب حمید امین نگارشی از پرسنل نیروهای مسلح و جانباز جنگ تحمیلی می باشم.

2- طبق دستور معاونت ارکان و امور مشترک - معاونت نیروی انسانی (دفتر خدمات طرح حکمت) به شماره 13/01/15/92/د/11ن-19/4/1391 و دستورالعمل قمربنی هاشم (علمدار و جانباز عاشورا) تهیه و تدوین معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح دفتر خدمات و طرح حکمت اردیبهشت ماه 1391 پرداخت (100%) صددرصد هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح و افراد تحت تکفل آنها باید توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح پرداخت شود؟

3- متاسفانه طبق بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح از تاریخ 16/10/1393 هزینه مابه التفاوت داروی ایرانی و خارجی و خدمات کایر و پراکتیک و فیزیوتراپی در منزل و... عائله جانبازان قابل پرداخت نمی‌باشد؟

4- با توجه به اینکه کلیه هزینه های درمانی عائله جانبازان تحت تکفل آن به دوش جانبازان عزیز می‌باشد؟ لذا از آن مقام خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به مغایرت بخشنامه سازمان نیروهای مسلح بیمه درمانی تاریخ 16/10/1393 با قانون و دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح تقاضای اقدامات لازم و بایسته در مورد ابطال بخشنامه سازمان بیمه درمانی تاریخ 16/10/1393 و احقاق حق و ضرر و زیان و پرداخت کلیه هزینه دادرسی را دارم."

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ه-/713-7/6/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پس از عرض سلام و ادب

محترماً به استحضار آن مقام عالی می رساند اینجانب جانباز حمید امین نگارشی خواهان پرونده کلاسه 94/515-26/5/1394 پیرو رفع نقص ابلاغیه 4/6/1394 جهت اطلاع و آگاهی جنابعالی:

1- طبق بند ب ماده 44 قانون پنجم توسعه کشور 1/1/1391 و بنا به حکم بند 122 قانون بودجه سال 1390 اشاره شده در دستور معاونت ارکان و امور مشترک- معاونت نیروی انسانی (دفتر خدمات طرح حکمت) به شماره 13/01/15/92/د/11ن-19/4/1391 و دستورالعمل قمربنی هاشم.

2- طبق فصل اول الف و ب ماده 1و 2 دستورالعمل قمربنی هاشم 1391 پرداخت صددرصد (100%) هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح و افراد تحت تکفل آنها باید توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح پرداخت شود. اما متاسفانه طبق بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 1509/31/06/4855-16/10/1393 از مورخ 16/10/1393 هزینه مابه التفاوت داروی ایرانی و خارجی و خدمات کایرو پراکتیک و فیزیوتراپی در منزل و... عائله جانبازان قابل پرداخت نمی‌باشد که این بخشنامه مغایر با قانون اشاره شده دارد، لذا از آن مقام خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه مذکور اقدامات لازم و بایسته مبذول و احقاق حق فرمایید."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص اعتراض شاکی مبنی بر عدم پرداخت هزینه فیزیوتراپی عائله جانباز و هزینه های کایرو پراکتیک، به موجب دادنامه شماره 33-10/3/1395 رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به عدم پرداخت هزینه داروهای خارجی عائله جانبازان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" 3- لازم به ذکر است در خصوص نحوه تعهد داروهای خارجی منحصراً برندهای مندرج در جدول پیوست شماره 3 برای شخص جانباز با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در تعهد می‌باشد بدیهی است داروهای مذکور مشمول عائله جانبازان نمی گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 23166/111545/95/4805- 8/2/1395 توضیح داده است که:

" بازگشت به شماره 94/515-31/1/1395 و پیرو شماره 4653/20/111545/94/4805-12/10/1394

سلام علیکم

با احترام، پیرو جلسه مورخ 5/2/1395 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بخشنامه شماره 1509/31/د/4855- 16/10/1393 سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با وجود توضیحات نماینده اعزامی در محضر هیات مراتب زیر جهت مزید استحضار تقدیم می‌گردد:

مستحضرید که اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مطروحه در قانون نیروهای مسلح نبوده و نظر و دستور معظم له ملاک اصلی در انجام کلیه امورات در نیروهای مسلح خواهد بود (برگرفته از مواد 199 و 228 قوانین و مقررات استخدامی ارتش و سپاه) که ستاد فرماندهی کل قوا ماذون از جانب معظم له در پی اجرای بند ب ماده 44 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه که مقرر می دارد: « صددرصد (100%) هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و صددرصد (100%) هزینه های درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.» در اردیبهشت ماه سال 1391 (سال اجرای قانون) بدواً دستورالعمل قمربنی هاشم اباالفضل(ع) علمدار و جانباز عاشورا را تهیه و تدوین و ابلاغ و در مواد 15 و 16 همان دستورالعمل مجوز تهیه دستورالعمل اجرایی را به معاونتهای مرتبط همان ستاد تفویض نموده است.

معاونتهای مرتبط ستاد کل پیرو تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی مصوباتی را هم به این سازمان ابلاغ نموده‌اند که دستورالعمل (بخشنامه شماره فوق) سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح منعبث و منطبق بر مبنای مفاد دستورالعمها و مصوبات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه شده است.

مستند و مبنای قانونی دستورالعمل سازمان خصوصاً بندهای اشاره شده خواهان بند 8 صورتجلسه نشست کمیته راهبری پرداخت هزینه درمان جانبازان نیروهای مسلح (مستند به دستورالعمل قمربنی هاشم(ع) که مقرر نموده: «به منظور کنترل هزینه درمان جانبازان، ساخد (سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح) می‌تواند از این تاریخ به بعد بسته خدمات درمانی جانبازان را بر اساس بسته خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران تعریف و تدوین نماید...» و یا بند 7 بخشنامه شماره 21/01/11/52/آ-5/12/1393 رئیس ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح که مقرر نموده: « در سال 1393 باید در تنظیم و ارائه بسته خدمات درمانی نیروهای مسلح (در هر 3 حوزه پایه، مکمل و جانبازان) به نحوی مدیریت شد که هیچگونه بدهی در ساخد ایجاد نشود».

بدین وسیله رو گرفت لیست بسته خدمات متعلق -به بنیاد شهید و امور ایثارگران مرتبط با درخواست سه گانه خواهان به پیوست تقدیم می‌گردد، که نشان می دهد در بسته خدماتی بنیاد:

اولاً: خدمات درمانی جانبازان معزز متفاوت از خانواده آنهاست.

ثانیاً: دریافت خدمات سه گانه درخواستی خواهان به گروه دوم یعنی خانواده جانبازان 69 درصد تعلق نمی گیرد. با عنایت به مراتب معروضه نظر به عدم مغایرت مفاد دستورالعمل تهیه شده سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (بخشنامه فوق) با دستورالعملها و مصوبات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح منبعث از نظر و دستور مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا و انطباق آنها، با تقدیم رو گرفت مستندات مطروحه در متن با استدعای تدقیق در مفاد مرتب معروضه و مستندات تقدیم، رد شکایت خواهان مورد تقاضاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، موضوع تامین صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان توسط دستگاه اجرایی مربوطه و تامین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 غیر قابل استناد اعلام شده است، بنابراین در حال حاضر و به کیفیت مذکور موجبی جهت ابطال بخشنامه مورد شکایت وجود ندارد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع