نظریه مشورتی شماره 7/1401/1128 مورخ 1402/03/12

تاریخ نظریه: 1402/03/12
شماره نظریه: 7/1401/1128
شماره پرونده: 1401-168-1128ک

استعلام:

چنانچه پرونده‌ای در یکی از شعب بازپرسی در خصوص اتهام شخص حقوقی مطرح و به قرار صدور منع تعقیب منجر و قرار صادره نیز قطعی شود و پس از مدتی بابت همان موضوع کیفری علیه اشخاص حقیقی که در آن نهاد یا ارگان حقوقی مسئولیت داشته‌اند، پرونده‌ای در شعبه دیگر تشکیل شود، آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه کیفری است؟ به عبارت دیگر، آیا وحدت متهم در اعتبار امر مختومه کیفری شرط است؟ در صورت امکان بیان نمایید شرایط اعتبار امر مختومه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که قبلاً شخص حقوقی مستقل از شخص حقیقی مورد تعقیب قرار گرفته و قرار منع تعقیب صادر شده است؛ با توجه به اینکه یکی از شرایط حصول اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت متهم است و از آن‌جا که شخصیت شخص حقوقی از شخص حقیقی مرتکب جرم مستقل است؛ تعقیب کیفری شخص حقیقی پس از صدور قرار منع تعقیب شخص حقوقی بلامانع بوده و مشمول قاعده اعتبار امر مختوم نیست.

منبع