نظریه مشورتی شماره 7/1401/985 مورخ 1401/12/14

تاریخ نظریه: 1401/12/14
شماره نظریه: 7/1401/985
شماره پرونده: 1401-186/1-985 ک

استعلام:

چنانچه منافع ملکی غاصبانه به دیگری واگذار شود و در قبال آن واگذارکننده مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهانه مبلغ یک هزار تومان اجاره دریافت نماید، در صورت احراز بزه انتقال مال غیر:
اولاً، رد مال چگونه تعیین می‌شود؟ آیا اصل ملک باید به عنوان رد مال به صاحبش مسترد شود یا مبلغ دریافتی؟ و یا این‌که رد مال در مورد ودیعه به جهت این‌که مبلغ ودیعه باید به مستاجر مسترد شود، موضوعاً منتفی است؟
ثانیاً، میزان جزای نقدی چگونه تعیین می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال‌دهنده (کلاهبردار) علاوه بر «رد اصل مال به صاحبش» به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود؛ بنابرابن مقصود از «رد اصل مال به صاحبش»، حسب مورد رد عین مستاجره و مال‌الاجاره دریافتی و همچنین رد وجه دریافتی به عنوان ودیعه و یا قرض‌الحسنه به مالک آن است و از آن‌جایی که شکایت مبنی بر انتقال مال غیر به منزله عدم تنفیذ قرارداد اجاره می‌باشد، مالک اجاره‌بها و دیگر وجوه دریافتی فرض سوال، مستاجر می‌باشد و میزان جزای نقدی معادل اجاره‌بهای دریافتی توسط مرتکب و وجه دریافتی به عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه است. بدیهی است در فرض سوال مالک عین مستاجره می‌تواند برابر عمومات غصب جهت دریافت اجرت‌المثل منافع عین مستاجره به انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده رجوع کند.

منبع