تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۳/۶۳۳
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۳۸۲

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین در جرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی‌گردد.