رای شماره 229 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 218/81

شاکی: آقای زلفعلی محمدخانی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه 7 مهر 1381

شماره دادنامه: 229

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 1378/01/18 سازمان تامین اجتماعی شده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به بخشنامه فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 367 الی 378 مورخ 1378/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع