رای شماره 60 مورخ 1382/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 62/79

شاکی: آقای روح‌الله وکیلی

موضوع: ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

تاریخ رای: یکشنبه 7 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 60

مقدمه: شاکی متعاقب دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال مصوبه شماره 4845/34/03/1 مورخ 1361/01/01 وزارت کشور طی نامه شماره 15 مورخ 1382/01/27 اعلام داشته است، نظر به اینکه دادخواست تقدیمی موضوع پرونده کلاسه 79/62 سهواً تقدیم با این توضیح که به جای تقدیم دادخواست به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 به خواسته ابطال مصوبه شماره 4845/34/03/1 تقدیم گردیده است لذا درخواست را مسترد صدور ابطال قرار درخواست تقدیمی مورد استدعا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شاکی به شرح نامه مورخ 1382/01/27 به لحاظ اشتباه در تنظیم شکایتنامه و تعیین خواسته، اعتراض خود را نسبت به مصوبه وزارت کشور مسترد کرده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع