رای شماره 59 مورخ 1382/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 441/80

شاکی: آقای سیاوش روزبهانی

موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول قانون مبارزه با مواد مخدر

تاریخ رای: یکشنبه 7 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 59

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ مغایرت با قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 نموده‌اند. متعاقباً شاکی طی نامه‌ای اعلام داشته‌اند. نظر به اینکه به موجب بند 9 مصوبه جلسه 103 مورخ 1380/11/10 ستاد مبارزه با مواد مخدر زمینه رعایت قوانین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و عدم اجرای مفاد آیین‌نامه مورد شکایت فراهم گردیده است. لذا تقاضای استرداد دادخواست مطروحه را دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شاکی به شرح نامه ثبت شده به شماره 1131 مورخ 1380/12/20 اعتراض خود را نسبت به آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول قانون مبارزه با مواد مخدر مسترد کرده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع