تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۳۰۰
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۱۲۷

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مواردی اشاره دارد که از رفتار مجرمانه واحد (اعم از فعل یا ترک فعل) نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند آنکه فردی با یک عبارت توهین‌آمیز به جمعی توهین کند، ولی آنچه در ماده ۱۳۱ قانون مذکور آمده این است که رفتار مجرمانه واحد درقانون عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر، به عبارت دیگر «نتایج متعدد مجرمانه» با عناوین متعدد مجرمانه متفاوت است.