رای شماره 1217 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1217

تاریخ دادنامه: 24/11/1396

کلاسه پرونده: 96/408

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 2999/53/94-20/12/1354 شورای اسلامی شهر کمال شهر

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 2999/53/94-20/12/1354 شورای اسلامی شهر کمال شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراماً در راستای وظایف سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر در اجازه پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون ها، در این سازمان بررسی شد. مطابق بررسی ها، شورای اسلامی شهر کمال شهر پیرو لایحه پیشنهادی به شماره 26868/06/94-27/10/1394 شهرداری برای سال 1395 اقدام به تصویب پرداخت پاداش با مبالغ ثابت به اعضای کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 شهرداری ها کرده است.

از آنجا که بر اساس اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد و از طرف دیگر بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه پرداختها می باید مطابق قانون باشد و در قوانین نیز اجازه ای مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر ملاحظه نمی شود و همچنین در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحیه بعدی هم اختیاری جهت تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونهای متشکله در شوراهای اسلامی و شهرداریها به شورای اسلامی پیش بینی نشده است، لذا ابطال تبصره (4) مصوبه شماره 2999/53/94- 29/12/1394 شورای اسلامی شهر کمال شهر مورد تقاضاست، خواهمشند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

آیین‌نامه اجرایی بودجه سال 1395 شهرداری کمال شهر:

" به منظور تسهیل در انجام امور و اجرای مطلوب بودجه سال 1395 به شهرداری کمال شهر اختیار داده می‌شود به شرح ذیل اقدام نماید:

1-.............

2- پرداخت حق الجلسات و پاداش اعضای کمیسیونهای شهرداری به شرط حضور در جلسات به شرح ذیل از محل ردیف 20510 ماده 5 وظایف خدمات اداری و شهری قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

......

......

تبصره چهار: پاداش کلیه اعضای کمیسیونهای مذکور سالانه (کمیسیونهای ماده صد، عالی معاملات و بند 20 ماده 55 مانند سنوات گذشته) و مابقی کمیسیونها مبلغ 000/000/10 ریال خالص محاسبه و پرداخت گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کمال شهر به موجب لایحه شماره 959/53/56-24/4/1396 توضیح داده است که:

" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در ارتباط با پرونده کلاسه شماره 96/408 آن دفتر موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 2999/53/94- 29/12/1394 شورای شهر کمال شهر در پاسخ به استحضار می رساند:

1- عمده اعتراض و استناد شاکی مبتنی بر عدم وجود مجوز پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای موضوع مصوبه این شورا است و در حالی که چنانچه از عنایت به شقوق 10 و 12 ماده 76 (71 سابق استنادی شاکی) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ملاحظه می فرمایید اختیار تایید صورت هزینه و یا تصویب بودجه یا تفریق آن به دلالت ضمنی بر اختیار شورا در تصویب هزینه پاداش موضوع شکایت اشعار داشته و از طرف دیگر

2- از آنجایی که تصویب هیچ یک از اقلام هزینه شهرداری در قانون تصریح نگردیده و تخصیص هزینه های مذکور تحت عنوان کلی « تصویب بودجه معمول می‌گردد لذا عدم پیش بینی عنوان « پاداش» مورد اعتراض، دلیل عدم اختیار شورا در تصویب آن نخواهد بود زیرا اصولاً « منع محتاج به تصریح» بوده و در صورت عدم تصریح بر منع، موضوع مستنداً به اصاله اباحه، مجاز و مشروع خواهد بود به علاوه

3- با عنایت به اینکه استناد به اصول قانون اساسی مبنی بر لزوم انطباق پرداخت با مقررات قانونی، توجهاً به مراتب و تصویب هزینه مذکور و انطباق پرداخت به اسناد مثبته، از موضوع شکایت خروج موضوعی دارد، لذا مستدعی است نسبت به رد شکایت اقدام شایسته معمول فرمایند."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن و اینکه تعیین پاداش از جمله وظایف و اختیارات شورای شهر نمی‌باشد، بنابراین تبصره 4 مصوبه مورد اعتراض در خصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیون های مذکور در مصوبه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کمال شهر تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع