رای شماره 99 مورخ 1381/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 39/81

شاکی:آقای مجید مهرابیان

موضوع: ابطال تبصره ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355

تاریخ رای: یکشنبه 19 خرداد 1381

شماره دادنامه: 99

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کانون وکلا به بهانه تبصره ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که مقرر می‌دارد «به افراد بالای 40 سال سن در حوزه استان مرکز و 50 سال سن در سایر حوزه‌ها منبعد پروانه وکالت داده نمی‌شود» اینجانب را از حقوق مسلم شرعی و مدنی محروم نموده است. در اجرای اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مستند به اصل 4 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به قوانین در هیات عمومی دیوان مجوز قانونی ندارد. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به تبصره ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از مصادیق ماده مذکور خارج و قابل طرح تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع