تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۴/۶۶۱
شماره پرونده: ۹۳-۸۸-۱۰۵۶

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با استفاده از ملاک ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در باب جواز تأمین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آیین نامه یاد شده نمی­توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده ۱ آیین­ نامه صرفاً در مقام تعریف اصطلاح ممنوع الخروجی است و دلالتی برجواز ممنوع الخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد شده ندارد.
۲- با توجه به اینکه ممنوع الخروجی صادرکننده چک از آثار عملیات اجرائی است، با صدور قرار توقف عملیات اجرائی توسط دادگاه، ممنوع الخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمرار آن نیست./ع