رای شماره 55 و56 مورخ 1381/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 52 و 249/78

شاکی: آقای شهرام حیدری

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 14099/82 مورخ 1/6/1376 اداره کل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه 15 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 55-56

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی به موجب بخشنامه شماره 14099/82 مورخ 1376/06/01 دانش آموزان شبانه را مکلف نموده‌اند که هر 3 ماه یک بار دانش‌آموزان شبانه بایستی گواهی تحصیلی از مدرسه همراه تایید اداره آموزش و پرورش بیآورند این بخشنامه باعث تبعیض بین دانش آموزان روزانه و شبانه شده است. این بخشنامه باعث بروز مشکلاتی در دریافت مستمری پدرم شده است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1530/د/7100 مورخ 1379/01/22 اعلام داشته‌اند. براساس بند 2 ماده 81 قانون تامین اجتماعی فرزندان متوفی در صورتی از مستمری بازماندگان برخوردار می‌گردند که (سن آنان کمتر از 18 سال تمام باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند. بنابراین با توجه به مفهوم مخالف قسمت اخیر عبارت مذکور نادرستی ادعای شاکی محرز می‌باشد. طبق بند مذکور آنچه شرط برخورداری فرزند با بیش از 18 سال سن متوفی از مستمری بازماندگان می‌باشد، اشتغال به تحصیل است، لیکن نحوه احراز این شرط علی‌القاعده با سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجری قانون خواهد بود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب بند 2 ماده 81 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 یکی از موارد تعلق مستمری به فرزندان بیمه شده متوفی آن است که منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند. نظر به اینکه احراز امر مذکور از وظایف و مسئولیت‌های سازمان تامین اجتماعی می‌باشد، الزام افراد مشمول مقررات فوق‌الذکر به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل به شرح مندرج در بند (الف) بخشنامه 14099/82 مورخ 1376/06/01 سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور در وضع ضوابط مربوط به نحوه اجرای مقررات فوق‌الاشعار نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع